Az Etikai Bizottság 2005. évi beszámolója

Az Etikai Bizottság 2005. évi beszámolója
(Elfogadta 2006. május 11-én a BKIK XXXIII. Küldöttgyűlése)

 

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A 2005. évre nézve általánosságban elmondható, az ügyek száma csökkenő tendenciát mutat, összesen 39 ügy érkezett be, melyet a bizottság a beszámoló készítéskor már lezárt.

A nemzetgazdaság területei szerint az alábbi megoszlás a jellemző:

nemzetgazdasági terület darabszám
vegyes kiskereskedelem 9
vegyes szakipar 7
taxis szolgáltatás 4
gépjármű-kereskedelem és szervízszolgáltatás 1
pénzintézeti szolgáltatás 1
oktatási, szakképzési tevékenység (kézműves szakma) 3
informatika, távközlés 2
élelmiszer-nagykereskedelem 1
ESZ. 1.§ (1) bek. b) illetve c) pontja szerinti állásfoglalás

b) állásfoglalás kialakítása a Kódex rendelkezései értelmezésével, alkalmazásával illetve valamely magatartás, tevékenység Kódexszel, való összhangjával kapcsolatos kérdésben,

c) állásfoglalás kialakítása kamara belső önkormányzati működésével kapcsolatos valamennyi etikai kérdésben(főként tisztségviselő magatartásával kapcsolatos panasz)

10
egyéb (ügynöki tevékenység) 1

Az ügyek lezárása szerinti alábbi megoszlás a jellemző:

lezárás darabszám
panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt 16
hatáskör, illetékesség hiányában 6
határozatban kamarai taggal szemben etikai vétség megállapítása (ESZ. 41.§ b) pont első fordulat) 2
határozatban kamarai taggal szemben etikai vétség megállapítása és nyilvánosságra hozatal (ESZ. 41.§ b) pont második fordulat) 1
ESZ. 1.§ (1) bek. b) illetve c) pontja szerinti állásfoglalás meghozatalával 10
jelzés és figyelemfelhívás alkalmazása nem tag vállalkozó ellen (ESZ. 41.§ a) pont ) 2
eljárást megszüntetése az Esz. 17. § c) pontja második fordulatában foglalt okból (eljárást megszüntetése, ha annak lefolytatása ,- a tényállás megállapítása – lehetetlen, illetve az eljárás folytatására bármely okból nincsen szükség) 2

 

A bizottság havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban tartja üléseit, túlnyomó részben határozatképesen. Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor.

A bizottság a tevékenységét érintő jogszabály-véleményezésben részt vett, az eljárási szabályzat alkalmazásával kapcsolatosan kidolgozott és alkalmazott iratmintáit az országos kamara rendelkezésére bocsátotta. A bizottság ez évben tárgyalta és a KSZC szakértője véleménye felhasználásával állásfoglalást hozott a taxis vállalkozások számlázási gyakorlatának néhány etikai aspektusáról.

A bizottság konkrét ügyben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok részletes – jogi hátteret is adó -, telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az ESz. szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot. Elmondható, hogy évi százas nagyságrendű azoknak a telefonos, e-mailos megkereséseknek a száma, melyekből ugyan végül is konkrét etikai ügy nem keletkezik, de a bizottság a legjobb tudása szerint tájékoztatja az érdeklődőket a problémájuk jellege szerint leginkább alkalmas vitarendező, hatósági, bírósági, vagy egyéb fórumról.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2005. évben nem fordult kamarai tag a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

A személyi – és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek, egy jogi tanácsadó és egy részmunkaidős titkársági alkalmazott segíti a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.

Budapest, 2006. április 18.

 

                                   Németh Péter sk.
elnök

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink