Az Etikai Bizottság 2009. évi beszámolója

Az Etikai Bizottság 2009. évi beszámolója

(Elfogadta 2010. április 20-án a BKIK XLIII. Küldöttgyűlése)

 

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv-ben foglalt feladatait.

A 2009 évre nézve általánosságban elmondható, hogy az ügyek száma az előző évhez képest csökkent, összesen 26 ügy érkezett be, amelyet a bizottság a beszámoló készítéskor már minden ügy tekintetében lezárt.

Rendszeres a kapcsolatunk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülettel is, amelyhez a fogyasztói panasz típusú ügyeket rendszeresen „átirányítjuk”.

Az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:

nemzetgazdasági terület

darabszám

vegyes kiskereskedelem

4

nagykereskedelem

1

közlekedési szolgáltatás

2

ingatlannal kapcsolatos ügy

1

utazási szolgáltatás

1

fotózás

1

játékgép üzemeltetés

 1

jószolgálati ügy

 3

ESZ. 1.§ (1) bek. b) illetve c) pontja szerinti állásfoglalás

b) állásfoglalás kialakítása a Kódex rendelkezései értelmezésével, alkalmazásával illetve valamely magatartás, tevékenység Kódexszel, való összhangjával kapcsolatos kérdésben,

c) állásfoglalás kialakítása kamara belső önkormányzati működésével kapcsolatos valamennyi etikai kérdésben

 4

közműszolgáltatás

3

gépjárműforgalmazás

1

távközlés

1

egyéb

3

Az ügyek lezárása szerinti alábbi megoszlás a jellemző:

lezárás

darabszám

panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt

3

illetékesség hiányában

3

hatáskör hiányában

3

panaszos nem kéri az eljárást

2

jószolgálati ügy

3

etikai vétség hiányának megállapítása

1

ESZ. 1.§ (1) bek. b) illetve c) pontja szerinti állásfoglalás meghozatalával

4

jogi tájékoztatással lezárt

6

A bizottság havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2009 évben – egy kivételével – minden esetben határozatképes volt.  Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. (A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.)

Mint a részvételi táblázatból kiderül, a tagok nagy része jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Amennyiben valamely tag, vagy tagok a bizottság által elvárt intenzitással nem vesznek részt a bizottság ülésein, akkor az elnök egy udvarias levélben kérdőre vonja az illetőt, hogy akadályoztatása miatt vajon tudja-e a továbbiakban vállalni a bizottsági munkát.

A bizottság létszámáról:

A kamarai választások során a bizottság létszáma 17 főben lett meghatározva, amelyet a 2008. november 10-ei választások során teljes mértékben sikerült feltölteni.

Egy későbbi küldöttgyűlési határozat alapján további 1 fővel nőtt a bizottság létszáma, az időközbeni lemondások miatt a bizottság létszáma jelenleg 14 főre csökkent. Ennek kompenzációjaként a Bizottság a következő küldöttgyűlésnek indítványozza a bizottsági létszám új tagokkal történő kiegészítését.

A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.  A panaszosokat sok alkalommal visszatartja az eljárási díj az eljárástól, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól.

Ezzel kapcsolatban megfontolandónak tartjuk – mint már többször indítványoztuk – az eljárási szabályzat megváltoztatásának felvetését olyan módon, hogy semmilyen esetben ne kelljen eljárási díjat fizetni. Ez a változás várhatóan bővítené a megkeresések körét, egyben egyszerűsítené is a Bizottság munkáját.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2009. évben senki nem fordult panasszal, a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

 

A bizottság finanszírozási kérdései:

A bizottság 2009. évben 3.600.000 Ft keretből tudott gazdálkodni, ez elégséges volt a költségtakarékos működéshez. 2010. évre az Elnökség javaslata 3.000.000 Ft mértékű pénzügyi lehetőséget biztosít az Etikai Bizottság működéséhez. A bizottság ezt az összeget kevesli és javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a 2009. évi mértékben legyen a Bizottság pénzügyi lehetősége megállapítva.

Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten éppen elégségesek voltak, egy jogi tanácsadó és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.

A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok ülésein. Az MKIK Etikai Bizottság szokásos feladatain kívül jelenleg napirenden van – az ÉVOSZ-szal karöltve – egy új szakmai-etikai szabályzat kidolgozása, amely az MKIK által regisztrált építőipari vállalkozások részére lesz iránymutató.

A Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink