Az Etikai Bizottság 2012. évi beszámolója

Beszámoló

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Etikai Bizottságának 2012. évi tevékenységéről;

(Elfogadta a BKIK LII. Küldöttgyűlése, 2013. május 21-én)

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A 2012.-ben 16 ügy érkezett be, amelyet a bizottság a beszámoló készítéskor már minden ügy tekintetében lezárt.

A bizottság általában havonta előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2012 évben minden esetben határozatképes volt.  Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. (A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.)

Mint a részvételi táblázatból kiderül, a tagok nagy része jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Amennyiben valamely tag, vagy tagok a bizottság  által elvárt intenzitással nem vesznek részt a bizottság ülésein, akkor az elnök egy udvarias levélben kérdőre vonja az illetőt, hogy akadályoztatása miatt vajon tudja-e a továbbiakban vállalni a bizottsági munkát. Tavaly egy ilyen eset történt, az érintett tag – egyéb állami szerepvállalására való tekintettel – lemondott Etikai Bizottsági mandátumáról, helyette új tag lett választva.

A Bizottság  a BKIK  XXVII. Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya  szakmai előkészítésében készült,  Gazdasági Mediátorok Szakmai Etikai Kódexét elfogadta, alkalmazásra javasolta és a  szakmai etikai kódex elfogadása és országos alkalmazhatósága érdekében az MKIK EB elé terjesztette  a Kódex tervezetét.

A Bizottság a GSZT XXV. Követeléskezelők Szakmai Osztálya szakmai előkészítésében készült Pénzügyi intézmények részére követeléskezelői tevékenységet folytatók Szakmai Etikai Kódexe tervezetét véleményezte, várhatóan az Osztály és Bizottság együttműködése eredményeképp hamarosan a Kódex tervezete elfogadásra kerül.

A Bizottság véleményezte az ÉVOSZ tagsága számára javasolt etikai kódex tervezetét. Az MKIK kezdeményezte a kötelezően regisztrált építőipari vállalkozások szakmai etikai kódexének elkészítését is, amely munkában a Bizottság elnöke is részt vett.

A Bizottság a BKIK Elnöksége felkérésére segítséget nyújtott a BKIK Elismerési (kitüntetési) Szabályzata elkészítéséhez.

Sajátosan új jelenség, hogy a  Bizottságot megkeresték az építőipari lánctartozások kárvallott alvállalkozói, segítséget kérve jogilag és gazdaságilag kilátástalannak tartott helyzetükben. Ez ügyben új jogszabály születése várható, amely segítség lehet a vitás helyzetek rendezésében.

A Bizottság tagvállalkozói megkeresések okán hivatalból kezdeményezett eljárást a Gazdasági Versenyhivatalnál egy budapesti vállalkozás által tanúsított etikátlan vállalkozói magatartás miatt (kéretlen és megtévesztő ajánlat telefonkönyvben történő megjelenésre).

  1. évi ügyek száma: 16 db.

Megoszlásuk az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:

nemzetgazdasági terület darabszám
üzletviteli tanácsadás, hirdetésszervezés, ingatlanközvetítés, ügynöki tevékenység  6
élelmiszer kiskereskedelem  1
bútor kiskereskedelem  1
vendéglátás  1
ruhakölcsönzés (szolgáltatás)  1
építőipar  5
állásfoglalás kamarai ügyben  1

Az ügyek csoportosítása lezárásuk szerint:

lezárás darabszám
nem kamarai tag ellen etikai vétség megállapítása, jelzés és figyelemfelhívás  1
állásfoglalás  (ESZ. 1§ (b) és (c), melyben etikátlan magatartást állapított meg a bizottság)  2
hatáskör hiányában lezárt  2
illetékesség hiányában lezárt  1
panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt lezárt  5
(verseny)hatósághoz áttétel  1
panaszos  az eljárás megindulása után nem kérte az eljárást, bírósághoz, hatósághoz fordul  4

A bizottság létszámáról és az ügyekről :

A bizottság létszáma 18 fő

A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.  A panaszosokat igen sokszor visszatartja az eljárási díjfizetési kötelezettség, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2012. évben senki nem fordult panasszal, a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

A bizottság finanszírozási kérdései:

A bizottság 2012. évben 3.650.000 Ft keretből tudott gazdálkodni, ez elégséges volt a költségtakarékos működéshez. 2013. évre várhatóan 4.000.000 Ft összegű keretből tudunk gazdálkodni. A bizottság ezt az összeget kevesli, különös tekintettel arra, hogy bevezetésre került a kötelező kamarai regisztráció, amely újra minden vállalkozást bevon a kamarai rendszerbe. Ebből kifolyólag előfordulhat – bár ennek jelei még nem mutatkoznak – hogy az etikai ügyek száma megnövekszik.

Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak; egy jogi tanácsadó  és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.

A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok ülésein. A BKIK országos súlyának elismeréseképpen a BKIK Etikai Bizottsága elnökét – 2012 szeptemberében –  az MKIK Etikai Bizottsága egyik alelnökévé is megválasztották.

A Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló  elfogadását.

Budapest, 2013. május 21.

Hargitai Zoltán sk.
az Etikai Bizottság elnöke

Etikai Bizottság 2012. évi üléseinek tagi részvétele
  Jan. 26. Febr. 23. Márc. 29. Ápr. 25. Máj. 24. 2012. május 31. után Jún. 28. Aug. 30. Szept. 27. Okt. 25. Dec.6.  
Hargitai Zoltán + + + + + Hargitai Zoltán + + + + +  
dr. Horváth György + + + + dr. Horváth György + + + + +  
dr. Kerényi István + + + + + László Zsuzsanna + + + +  
Szabó Ottó + + + + + Szabó Ottó + + +  
Kisari Tamás + dr. Lencse János + +  
Lednyiczky Zsigmond + + + + + Lednyiczky Zsigmond + + + + +  
Bata Mihály + + + + + Bata Mihály + + + +  
Mihály Ferenc + + + Mihály Ferenc + + + + +  
Fábián Sándor + + + + Fábián Sándor + + + +  
Erdős Sándorné + + + + Erdős Sándolrné nem volt tag +  
Gondos György + + + + Gondos György + + + + +  
Pető Gábor + + + dr. Komjáthy Attila + + + +  
Pintér Károly + + + Pintér Károly + + + + +  
dr. Cseresznyés Gábor + + + dr. Cseresznyés Gábor + + + + +  
Kertész Júlia + + + Kertész Júlia + + + +  
dr. Béza Dániel + + + + dr. Béza Dániel + + + +  
Fehér Gábor Miklós + + + + + Fehér Gábor Miklós + + + + +  
            Lénárt Zoltán + +  
            dr. Schmitt Pál Péter lemon-dott lemon-dott  
Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink