Az Etikai Bizottság 2013. évi beszámolója

Beszámoló

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Etikai Bizottságának 2013. évi tevékenységéről;

(Elfogadta a BKIK LV. Küldöttgyűlése, 2014. május 22-én)

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A bizottság egy-kéthavonta előre meghatározott időpontokban tartja üléseit, 2013 évben minden esetben határozatképes volt.  Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. (A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.)

Mint a részvételi táblázatból kiderül, hogy a tagság jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Amennyiben valamely tag, vagy tagok a bizottság által elvárt intenzitással nem vesznek részt a bizottság ülésein, akkor az elnök egy udvarias levélben kérdőre vonja az illetőt, hogy akadályoztatása miatt vajon tudja-e a továbbiakban vállalni a bizottsági munkát, de ilyen eset ebben az évben nem történt.

A Bizottság a BKIK XXVII. Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya szakmai előkészítésében készült, Gazdasági Mediátorok Szakmai Etikai Kódexét elfogadta, alkalmazásra javasolta és a szakmai etikai kódex elfogadása és országos alkalmazhatósága érdekében az MKIK EB elé terjesztette a Kódex tervezetét. Az MKIK Etikai Bizottsága azonban – különböző okok miatt – nem látta célszerűnek a szakmai kódex elfogadását, így nem terjesztette az MKIK Küldöttgyűlése elé.

Sajátosan új jelenség, hogy a Bizottságot mind magánszemélyek, mind vállalkozások megkeresték az egyes hivatalos szerv, vagy infokommunikációs piacvezető cég látszatát keltő vállalkozásokkal, kapcsolatos panaszukkal. A bizottság felhívja a vállalkozások figyelmét, ezekre a kifejezetten csalás gyanús esetekre, illetve az ilyen pénz „beszedési” próbálkozások elhárítására.

Több jelzés és konkrét panasz is érkezett magyar vállalkozások által uniós országokba szervezett magyar munkavállalóktól, akik az ígért juttatást nem kapták meg, bejelentésük nem történt meg megfelelően. Ilyen esetekben is fokozott óvatosságot javasolunk tagjainknak.

  1. évi ügyek száma: 7 db.

nemzetgazdasági terület

 lezárás

hirdetési szolgáltatás

 GVH áttétel

infokommunikációs szolgáltatás

 panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt lezárásra került

ügynöki tevékenység

 etikai vétség megállapításáról szóló határozat (kamarai tag ellen)

hirdetési szolgáltatás

jelzés és figyelemfelhívás határozat etikai vétség miatt (nem tag)

kamara mellett működő testület tagjára vonatkozó bejelentés

hatáskör hiányában megszűnt

egészségügyi termékek forgalmazása/munkaetikai kifogások

jelzés és figyelemfelhívás határozat etikai vétség miatt (nem tag)

építőipar/külföldi munkavállalás

 panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt lezárásra került


A bizottság létszámáról és az ügyekről:

A bizottság létszáma 18 fő

A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.  A panaszosokat igen sokszor visszatartja az eljárási díjfizetési díj kötelezettség, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól.
A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2013. évben egy kamarai tag vállalkozás fordult a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához. A panaszt azonban az Ellenőrző Bizottság elutasította.

A bizottság finanszírozási kérdései:

A bizottság 2013. évben 4 000 eFt keretből tudott gazdálkodni, ez elégséges volt a költségtakarékos működéshez. 2014. évre várhatóan hasonló összegű keretből tudunk gazdálkodni.

Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak; egy jogi tanácsadó és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.

A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok ülésein.

Budapest, 2014. május 22.

Hargitai Zoltán sk.
az Etikai Bizottság elnöke
Részvételi statisztika
2013.

I. 24.

II. 28.

IV. 25.

VI. 27.

VIII. 29

X. 31

XII. 19.

Hargitai Zoltán

+

+

+

+

+

+

 +

dr. Horváth György

+

+

+

+

+

 +

László Zsuzsanna

+

+

+

+

 +

Szabó Ottó

+

+

+

+

+

 +

Lencse János

+

+

+

 +

Lednyiczky Zsigmond

+

+

+

+

+

 +

Bata Mihály

+

+

+

+

+

 +

Mihály Ferenc

+

+

+

+

 +

Fábián Sándor

+

+

+

 +

Erdős Sándolrné

+

+

+

+

+

+

+

Gondos György

+

+

+

+

+

+

 +

dr. Komjáthy Attila

+

+

+

+

+

 +

Pintér Károly

+

+

+

+

+

+

 +

dr. Cseresznyés Gábor

+

+

 +

Kertész Júlia

+

+

+

+

+

 +

dr. Béza Dániel

+

+

+

+

+

+

 +

Fehér Gábor Miklós

+

+

+

+

+

+

 +

Lénárt Zoltán

+

+

+

+

 –

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink