Ügyintéző Szervezet

A BKIK Főtitkára és ügyintéző szervezete A főtitkár a Kamara ügyintéző szervezetének vezetője, aki a Kamarával munkaviszonyban áll. A főtitkár gyakorolja a Kamara ügyintéző szervezetében dolgozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat. A főtitkár és a főtitkárhelyettes felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat az Elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat pedig az elnök gyakorolja.

A Kamara ügyintéző szervezetének a működésére vonatkozó szabályokat az Elnökség az SZMSZ-ben állapítja meg:

A., Az ügyintéző szervezet és egységeinek feladatai, munkatársai, vezetői, azok jogállása, felelőssége, jogai és kötelezettségei

4., Az ügyintéző szervezet feladata, munkatársai, vezetői

4.1., Az ügyintéző szervezet a kamara operatív munkaszervezete, amely

– szakszerű és gazdaságos ügyintézéssel, döntés-előkészítéssel szolgálja a kamara szervezeti szintjeinek, küldöttgyűlésének, testületeinek, tisztségviselőinek, a szervezeti szintek választott szerveinek, azok vezetőinek működését, munkáját;

– végrehajtja a gazdasági kamarákról szóló törvényből és a BKIK Alapszabályából adódó, továbbá a küldöttgyűlés, a testületek és a szervezeti szintek választott szervei által részére meghatározott feladatokat;

– a kamara érdekképviseleti tevékenysége megalapozásával, szolgáltatások biztosításával, gazdasági információk nyújtásával segíti a kamara tagsági körébe tartozó gazdálkodó szervezetek tevékenységét.

4.2., Az ügyintéző szervezet feladatait fő szabályként munkaviszonyban, emellett megbízási és más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatott munkatársak, szakértők útján látja el. A munkaviszony határozott vagy határozatlan időre jöhet létre. A határozatlan idejű munkavégzésre szóló munkaszerződésekben legfeljebb három hónapos próbaidőt lehet kikötni. A munkavállaló – különösen indokolt esetben – állandó munkahelyén kívüli munkavégzésre is kötelezhető. A beosztott munkatársak átmeneti jelleggel másik szervezeti egységbe átirányíthatók, egyedi feladatok elvégzésére létrehozott projektekbe vagy heterogén összetételű szakmai teamekbe tagként kijelölhetők, továbbá munkakörükből fakadó feladataik mellett egyedi feladatokkal megbízhatók.

4.3., Az elnökség és az elnök ügyintéző szervezettel kapcsolatos feladatai

A kamara elnöksége gyakorolja a főtitkár és a főtitkárhelyettes felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat.

A kamara elnöke – mint a Küldöttgyűlés által a kamara önálló képviseletére megválasztott tisztségviselő – gyakorolja a főtitkár és a főtitkárhelyettes felett az elnökség jogkörébe nem tartozó ügyekben a munkáltatói jogokat.

E jogkörében jogosult és köteles a főtitkár és a főtitkárhelyettes munkarendjét meghatározni, a hatósági feladatok kivételével – irányítani, munkavégzésüket ellenőrizni és a feladataik ellátásáról őket beszámoltatni.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink