Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2012. január 1-jén lépett hatályba, amelynek tartalmi elemei a szakképzés egész rendszerében jelentős változásokat hoztak. Az új jogszabály összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény előírásaival újra értelmezi a szakképzés alapelveit, meghatározza a szakképzési intézményrendszer új irányvonalát.

A Szt. a regionális fejlesztési és képzési bizottságok helyett fővárosi, megyei bizottságok létrehozását irányozta elő, a korábbihoz képest csökkentett létszámmal. A 83. § alapján a bizottság létszáma hét fő, amelyben a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (NGTT) képviselettel rendelkező országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei (kettő fő), a területi gazdasági kamarák (kettő fő), a kormányhivatal (egy fő a foglalkoztatási, egy fő a köznevelési feladatellátás tekintetében), valamint a megyei közgyűlés (egy fő) képviselőiből áll.

Budapest és Pest megye területére vonatkozóan Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság látja el a feladatot.

Az Szt. 81. § (3) alapján a bizottság javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire. Javaslatot tesz továbbá az adott megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira).

Fentiek alapján az Szt. értelmében a Bizottság kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázási arányoknak a rövid és középtávú tervét tartalmazó szakképzés-fejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: Koncepció), amely a megye, valamint a főváros területfejlesztési koncepciójának és területfejlesztési programjának részét képezi.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink