Entrepreneurs Training Portal (ETP)

A projekt küldetése, hogy a partnerországok kis és középvállalkozói ismereteit saját igényeiknek megfelelően bővítsük egy átfogó képzési program és egy gazdasági információkat nyújtó weboldal segítségével. A projektet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett konzorcium az Európai Bizottság által létrehozott „Egész életen át tartó tanulási program” keretében a Leonardo da Vinci program támogatásával valósítja meg.

A konzorcium további tagjai:

 • Craigavon Industrial Development Agency www.cido.co.uk
 • Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône (Lyon Chamber of Commerce) www.cm-lyon.fr
 • Handwerkskammer Köln www.hwk-koeln.de
 • Noema Competency Management International Oy www.noema.fi
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási Kht.

A projekt céljai:

 • Tudás-alapú oktatási módszer kifejlesztése és tartalomfejlesztés a kis- és középvállalkozásokkal való munka során szerzett tapasztalatokra építve, ezen vállalkozások szükségletei alapján.
 • Az ETP projekt különféle oktatási módszerek együttes alkalmazását és a tanulási folyamat interaktívvá tételét célozza meg.
 • Az oktatók kiképzése arra, hogyan is lehet vállalkozói ismereteket hatékonyan oktatni online oktatói kompetenciák átadásával.
 • A fenti módszerek elérhetővé teszik az oktatási anyagot fogyatékossággal élők számára is.
 • A kifejlesztendő ETP portál segítő kezet nyújt a kis- és középvállalkozások részére, javítva a kis- és középvállalkozók ismereteit, támogatva a vállalkozások indítását és fenntartását.
 • Az eredmény: ország-specifikus és felhasználóbarát tanulási környezet, amely más országokban is könnyedén alkalmazható.

Leonardo-Enterprising Europa
A Leonardo-Enterprising Europa a holland CINOP által megpályázott kkv-fejlesztés és internetes tartalmak kialakítására szolgáló projekt, melynek talán a Vállalkozó Európa elnevezése adhatjuk magyarul A „Vállalkozó Európa” a Leonardo alap támogatásával megvalósított kísérleti projekt, mely hét ország kilenc intézményének közös vállalkozásában modul rendszeru elektronikus képzést kínál a vállalkozóvá válás folyamatában.  A „Vállalkozó Európa” projekt legfontosabb célja a fiatalok és felnottek vállalkozói kompetenciájának fejlesztése, elokészítve és ösztönözve oket saját vállalkozás létrehozására, de legalábbis felkelteni érdeklodésüket a vállalkozás iránt és a vállalkozói-szellemiség alkalmazása mindennapi és a szakmai tevékenységükben. A „Vállalkozó Európa” képzés együttesen valósítja meg az oktatási és gyakorlati tevékenységek széles körét a felhasználók és a jövobeni felhasználó igényeihez igazítva, legyen szó akár alkalmazásban álló, vagy éppen munkanélküli felnottrol, középiskolai-, vagy szakiskolai diákról, vagy pedig olyan szakemberrol, akinek vállalkozással kapcsolatos kérdése merült fel.
 A képzés rendszere alapvetoen vegyes, ami azt jelenti, hogy az elektronikus oktatás, a hagyományos csoportos tantermi képzés, a gyakorlati képzés, az egyéni és csoportos tanulás jegyeit viseli magán. A kurzus on-line módon ún. LMS, irányított tanulási rendszerben érheto el.

A „Vállalkozó Európa” projekt legfontosabb jellemzoje, hogy hét európai ország képzési intézményei fejlesztették. Általános tartalma hat nyelven olvasható, azonban a résztvevo országok gazdaságát jellemzo gyakorlati kiegészítéseket is találnak a felhasználók. Így a képzés nemcsak a vállalkozói szellemiség terjesztését szolgálja, hanem a tanuló abban az európai környezetben lesz képes eligazodni, melyben a mindennapokban is él és dolgozik. A „Vállalkozó Európa” projekt felépítése két szintu, moduláris rendszeru: egy alapszintu és egy emelt szintu képzést tartalmaz, melyek egyenként nyolc modul vagy tanulási egység logikus sorrendjében épülnek fel és a célközönség széles választékának igényei szerint oktató- és felhasználóbarát módon igazíthatók az igényeknek és az érdeklodésnek megfeleloen.
A modulok:

 • A vállalkozó
 • Marketing
 • Környezetvédelmi tényezok
 • Pénzügyi kérdések
 • Jogi kérdések
 • Belso szervezés/muködés
 • Szakismeret
 • Üzleti terv

További tájékoztatás: a www.enterprising-europe.org honlapon keresztül.
 Monitoring Labour Market Reforms
Az Európai Unió támogatásával (VS/2005/0725) megvalósuló projektben a fopályázó: milánói Agenzia Regionale Lavoro, Regione Lombardia munkaügyi központ, spanyol, német, angol, lengyel, ciprusi és a BKIK együttmuködésével arra vállalt kötelezettséget, hogy megismerve és bemutatva az egyes tagországok munkaeropiaci változásait és tendenciáit összefoglaló tanulmányt készít, valamint workshopok keretében tájékoztatja a munkaeropiac szereploit a fejleményekrol.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara folyamatosan részt vesz a közös munkában és workshopokon, tájékoztatást adva a magyarországi helyzetrol.
A rendelkezésre álló dokumentumok összegzését követoen a széles közönségnek is betekintést nyújt majd az európai munkaero-piac jellegzetességeibe.

További információkkal a fopályázó az alábbi elérhetoségen áll rendelkezésre:AGENZIA REGIONALE PER IL LAVOROREGIONE LOMBARDIA Via G. Cardano, 10 20124 MilanoTel 0266743509 Fax 0266743529 Email: mirella.gatti@agenzialavorolombardia.it
Interreg IIIB CADSES – TELMI projekt
A projektben résztvevők közös küldetése az adott országok munkaerőpiaci szereplőinek felmérése és párbeszéd beindítása a főpályázó, Lombardiai Munkaügyi Ügynökség iránymutatása értelmében. A főpályázó által működtetett Borsa Lavoro honlap alkalmas a legjobb gyakorlatok közvetítésére, valamint munkaerő-közvetítésre. A projekt során a résztvevők analizálják a projektben résztvevő EU tagországok és csatlakozó országok munkaerő-piaci helyzetét, feltárják az esetleges problémákat a helyi munkaügyi központok bevonásával. A résztvevő országok: Olaszország/Lombardia, Lengyelország, Magyarország, Bulgária, Románia, saját információs rendszereik és hálózataik bevonásával az Európai Unió 5000 helyi munka közvetítő intézményének jelentős részét érik el és vonják be a közös munkába a projekt minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. A projekt nem titkolt célja a meglévő rendszerek fejlesztése útján hozzáadott értéket termelni az által, hogy szélesebb körben juthatnak hozzá a felhasználók (munkaadó és munkavállalók) az Európai Unió és a csatlakozó országok területén található munkalehetőségekhez, továbbá ösztönzi a mobilitást unió szerte.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a magyar munkaerőpiaci helyzet követelményeit, változásait és tendenciáit tanulmányozva járult hozzá az 1. munkacsomagban jelzett tanulmány elkészítéséhez, mely alapját képezi a következő munkacsomagokban jelzett feladatoknak és konferenciáknak. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részt vesz valamennyi, a projekttel kapcsolatos nemzetközi megbeszélésen és előkészíti a Magyarországon tervezett konferenciát, továbbá aktív szerepet vállal a projekt disszeminációjával kapcsolatban, folyamatosan tájékoztatva belső- és külső információs-hálózatát, továbbá a munkaerő-piac szereplőit.
További információkat a projekt hivatalos honlapjáról kaphat: http://www.telmieurope.org

Leonardo-ORIENTEDD
Az avignoni Kézműves Kamara, mint főpályázó német, olasz, magyar és svéd partnerek együttműködésében kívánja megvalósítani a Leonardo alap támogatásával a fenntarthatóság kérdéséről folytatandó képzési programot, elkészíteni az oktatási kézikönyvet valamint segéd- és promóciós anyagokat.

A program 2006. október 1. és 2008. szeptember 30. között valósul meg. A jelzett periódusban a BKIK feladata: a kutatás-vezetése, a glosszárium összeállítása, rendszeres előrehaladási és pénzügyi jelentés összeállítása, valamint részvétel a képzési program, illetve az oktatási kézikönyv megírásában, a kész anyag fordításában, továbbá a képzés (3 nap tanterem + 3 nap kihelyezett céges gyakorlat) lebonyolításában és a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatásban. A BKIK vállalta a projekt megbeszéléseken való részvétel mellett a 2008. januári budapesti találkozó lebonyolítását.
További információkkal készséggel állunk rendelkezésére: http://OrientedD.EUproject.org

Leonardo – Planen und Bauen im Bestand

A stuttgarti IFBau Továbbképző Intézet – a Baden Württemberi Építész Kamara Oktatási Kht.-ja – által benyújtott és megnyert Leonardo da Vinci projekt 13 résztvevővel 2006. októberében indult 2 éves időtartamra tervezett továbbképző program az építőipari tervezés és kivitelezés területén működő tervező, építőmérnök, belsőépítész , város- és tájépítész, fizikus, vegyész, földmérő stb. szakember számára kínál korszerű, az európai projektekbe történő bekapcsolódást elősegítő tudást és szemlélet kialakítását.
Annál is inkább, mivel a projekt résztvevői közép- európai országok, Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia intézetei, intézményei mint koordinátorok és multiplikátorok.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara meghívását a projektbe a pályázatban történt utalás szerint az intézmény több mint 150 éves múltja és mintegy 683 a kamaránál bejegyzett budapesti építőipari cég elérhetősége adja.
A projekt keretében a résztvevő partnerek közreműködésével kidolgozást nyer:

1. A „Planen und Bauen im Bestand”témában egy 14 modulos európai továbbképző program un. Curriculum, amelynek nemzeti változatát az egyes résztvevő országok szakemberei állítják össze.
2. A „Planen und Bauen im Bestand” c. témában nemzetközi tapasztalatcsere program kifejlesztése történik meg.
3. Fenti témában kidolgozásra kerül egy internetes Expertenpool, amely honlapon a projekt keretében született szakmai tartalom megtekinthető.
További információ BKIK, NKOésEU-iroda, t: 488-2165

Leonardo – Pathways for Skills Training

A Bedforshire-Luton Kereskedelmi Kamara 2005. folyamán kereste meg a BKIK-t és kínált a projektben részvételi lehetőséget. A projektben a következő országok kamarái, ekvivalencia-központjai és képzőintézményei vesznek részt: Nagy-Britannia, Spanyolország, Dánia, Lengyelország és Magyarország, valamint a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara és a brüsszeli székhelyű Európai Szakképzési Szövetség. A feladat: az építőipari szakmák képzési rendszerének összehasonlítása, és közzététele elektronikus formában, továbbá a disszemináció keretében hálózat-építés.
További információ BKIK, NKOésEU-iroda, t: 488-2165

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink