Magunkról

gszt-1-300x200A Gazdasági Szolgáltatások Tagozat (GSZT) a Gktv. 18. § (4) c.) pontjában foglalt tagozati autonómia keretében látja el mindazokat a – Gktv.-ben és a BKIK Alapszabályában meghatározott köz- és cél szerinti feladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében és illetékességi területén kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.

A 2004-ben alakult GSZT alapvető célkitűzése a rendkívül erősen differenciált vállalkozói szféra  szolgáltató és infrastrukturális hátteret biztosító vállalkozásoknak az érdekképviselete.

A szolgáltatások szerepe az elmúlt évtizedekben olyan jelentős fejlődésen ment keresztül, hogy külön szükséges aktualizálni az érdekeiket és tevékenységüket.

A Tagozat elképzeléseit az is motiválja, hogy a legtöbb mikro- és kisvállalkozás ezen a szolgáltatási területen belül található. Ezért sokkal aprólékosabb, szerteágazóbb tevékenységet igényel a működésünk.

Az elmúlt években a működés során kiderült, hogy a nagy szervezetek mellett a különböző kis szakmai tevékenységek is fontos szerepet kaptak a BKIK tevékenységei között, melyet osztályink és szakmai osztályaink látnak el.

A Tagozat a fentieknek megfelelően közreműködik

– a BKIK általános céljainak megvalósításában,
– a szolgáltatás fejlesztésével,
– a minőségi szolgáltatások biztosításával és a szolgáltatók általános érdekeinek érvényesítésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, amelyek keretében feladata különösen:
– ajánlások kidolgozása a szolgáltatók egészét, az adott szakterületetérintő gazdasági előterjesztések, jogszabályok kidolgozására, ideértve a Fővárosi Önkormányzat gazdasági előterjesztéseit,
– részvétel a gazdasági szolgáltatást érintő szabályozás kamarai feladatainak kidolgozásában, felügyeletében,
– részvétel a gazdasági szolgáltatások etikai előírásainak kimunkálásában,
– részvétel a Gazdasági Szolgáltatások Tagozattevékenységéhez tartozó vásárok, konferenciák és egyéb rendezvények szervezésében,
– a szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése.

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink