Profi vállalkozásvezető – profi vállalkozás – összefoglaló a tréningről

Hogyan lehet megszerezni az üzleti hatékonyság növeléséhez szükséges informatikai tudást? Melyek azok a törvények, szabályok, amikre online tevékenység során figyelni kell? – ezek voltak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Profi vállalkozásvezető – profi vállalkozás ügyvezető képző ingyenes tréningsorozatának legutóbbi témái.

A résztvevők között akadt kezdő vállalkozó, aki fél éve alapította zöldség és gyümölcs kiszállítással foglalkozó vállalkozását (webshopot üzemeltet); informatikai vállalkozásvezető, aki egyben a Mérnöki Kamarában is tisztségviselő; francia divat üzletlánc magyarországi üzletvezetője és oktatásban érdekelt, általános iskolák részére „okosreklámok” készítésével foglalkozó cég is. A zalaegerszegi húsipari készítményeket gyártó kft. vezetőjét az új brand bevezetésének kérdései érdekelték.

A tréninget a rendezvény házigazdája, a BKIK Gazdasági Szolgáltatások Tagozatának küldötte, dr. Felföldi Irén nyitotta meg, s mutatta be röviden a BKIK tevékenységét, vázolta a legfontosabb vonatkozó szolgáltatásokat, amelyeket a vállalkozók igénybe vehetnek.

Dobay Csaba, az IQSOFT – John Bryce Oktatóközpont ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogyan lehet megszerezni az üzleti hatékonyság növeléséhez szükséges informatikai tudást. „Jelen pillanatban rendelkezésünkre áll egy igen fejlett és dinamikusan fejlődő technikai háttér (IT), azonban a gyakorlati életben való alkalmazása során jelentkezhetnek buktatók, illetve sokszor szembesülhetünk azzal, hogy a felhasználók nem tudják használni ezt. Szükség van tehát arra, hogy fel tudjunk zárkózni ehhez a technológiához, fel kell nőnünk a feladathoz (pl. internetes bankolás). A technológia ugrásszerűen, exponenciálisan fejlődik, sokkal gyorsabban, minthogy mi emberek, felhasználók tartani tudnánk az iramot, így keletkezik egy rés, egy szakadék, melyet megpróbálunk áthidalni, több-kevesebb sikerrel” – kezdte előadását.
Fontos tisztázni az egyes fogalmakat – pl. informatika, informatikus, fejlesztő, felhasználó. Minden cégnek mást jelent az informatika, más problémák jelentkeznek napi működésük során, melyekre választ és gyors, hatékony megoldást szeretnének találni. Hol lehet megszerezni és hogyan lehet hasznosítani az informatikai tudást? Erre ad választ és lehetőséget az oktatócég tanfolyamok széles kínálatával (600 féle tanfolyam, 4-4,5 ezer hallgató évente). Megfelelő informatikai felnőttképzéssel ezek az anomáliák és buktatók kiküszöbölhetők.
Magyarországon kevesen áldoznak arra, hogy tanfolyamokon szerezzék meg a szükséges tudást. A többség úgy gondolja, hogy ezt annak a cégnek kellene biztosítania, amely éppen alkalmazza, ahol munkában áll.
Hazánkban kb. 200 000 ember van, akiknek informatikai felzárkóztatásra lenne szüksége. Erre hozták létre „A digitális szakadék áthidalása” elnevezésű, államilag támogatott programot – IKER1 és IKER2 (a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett képzési programok alapvető célja az elsősorban gazdasági szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, digitális kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak.), amely segíthet ezt a problémát valamilyen szinten enyhíteni.
IKER1.: “Első lépések a digitális világba” – A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.
IKER2.: “Önállóan használom az informatikai eszközömet” – A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.)

A tréning második felében dr. Bodor Mariann ügyvéd az online tevékenység törvényi hátterét vázolta fel. Ismertette, mik lehetnek a buktatók pl. webshop üzemeltetés, online vásárlás, hírlevél küldés stb. során (adatkezelés, adatbiztonság, GDPR megfelelőség, ÁSZF, hírlevél, honlap témakörök).
A legfontosabb a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. A másik kiemelt jogszabály a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.
Röviden kitért rá, mennyire fontos az ÁSZF, az adatbiztonság és adatkezelés. Az adatkezeléshez szorosan kapcsolódik a GDPR (General Data Protection Regulation), Európai adatvédelmi szabályzat, amely Magyarországon 2018. május 25-től lép hatályba és kötelező érvényű lesz.
Az adatkezelésben a legfontosabb hatóság a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), ahová ha egy cégnek hírlevele van, be kell jelenteni és azonosítót kap. A NAIH bármikor ellenőrizheti a cégek adatkezelését (bírságolási jogkörrel rendelkezik). Kérdés esetén állásfoglalás kérhető tőlük. (A NAIH feladata: a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.) 

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink