Tájékoztató árukereskedők részére

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt. 80 § (1) bekezdése értelmében a 2017. június 26. napján már működő és a kereskedelmi hatósági nyilvántartásban szereplő, olyan árukereskedelmet folytató szolgáltató, aki tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el, belső szabályzatait köteles az új Pmt rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és ennek megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet (MKEH) írásban tájékoztatni.

Tisztelt Árukereskedők!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt. 80 § (1) bekezdése értelmében a 2017. június 26. napján már működő és a kereskedelmi hatósági nyilvántartásban szereplő, olyan árukereskedelmet folytató szolgáltató, aki tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el, belső szabályzatait köteles az új Pmt rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és ennek megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet (MKEH) írásban tájékoztatni.

A törvény végrehajtásról szóló 33/2017.(X.26.) NGM rendelet 2017. október 29. napján lépett hatályba, így a szolgáltatók felügyeletét ellátó Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelmi hatóság 2018. január 27. napjáig biztosít lehetőséget arra, hogy az árukereskedők bejelentésüket jogkövetkezmény nélkül megtehessék a hatóság felé. Jogszabály részlet ITT olvasható.

Tájékoztatjuk továbbá a szolgáltatókat, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé újból (elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül) be kell jelenteni a kijelölt személyt, a bejelentésre vonatkozó információkat a NAV honlapján.

2016. június 26. napjától csak ezen a módon lehet megtenni a kijelölt személy bejelentését, ez tehát a már nyilvántartásban szereplő és a bejelentkezni kívánó árukereskedőkre egyaránt vonatkozik.

Az árukereskedők szabályzatuk átdolgozását a www.mkeh.gov.hu honlapon található „Bejelentés” nyomtatványon jelenthetik be, az átdolgozott szabályzatot nem kell jóváhagyásra benyújtani, azt a hatóság felügyeleti eljárás keretében fogja majd jóváhagyni. A honlapon megtalálható a Pmt. szerinti belső szabályzat átdolgozásával kapcsolatos részletes Tájékoztató, a Mintaszabályzat, egyéb nyomtatvány is.

Az árukereskedők a Pmt. 80. § (4) bekezdés értelmében 2017.október 31. napját követően 2,5 millió Ft készpénz elfogadásakor ügyfél-azonosítást kell végezniük, még akkor is, ha még nem történt meg szabályzatuk átdolgozása.

Felhívjuk továbbá az árukereskedők figyelmét, hogy azokat a szolgáltatókat, akik nem jelentik be belső szabályzatuk átdolgozását (ezzel a Pmt.-ben meghatározott új kötelezettségek elfogadását) és nem is kérik törlésüket a nyilvántartásból, a hatóság hivatalból törli az árukereskedőkről vezetett nyilvántartásból, mert ők a Pmt. jelentős mértékben történt megváltozása miatt már nem jogosultak elfogadni 2,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzfizetést.

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink