Tájékoztató a kötelező kamarai regisztrációról

Felhívjuk a tisztelt érintettek, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2018. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2018. március 31.

Tájékoztató a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésről

A regisztrált gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
Online regisztrációs felület
További információ az online regisztrációval kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

I.) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

“A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz, mely szerint a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

– a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

– a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból.”

A Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
Bárki fordulhat a 2012. augusztus eleje óta működő Információs és Tanácsadó Iroda szakembereihez, aki rendelkezik kamarai regisztrációs számmal. A tanácsadás sokrétű és ingyenes, e-mailben, telefonon és személyesen is várjuk a kis- és középvállalkozások megkereséseit.Azon gazdálkodó szervezeteknek, akik az elmúlt években eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarai nyilvántartásba vételük megtörtént (rendelkeznek regisztrációs számmal), idén már nem kell adatot szolgáltatniuk (amennyiben ezek nem változtak), viszont a kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges.
A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket, vagy a kamarai hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoktól kérjük, hogy mihamarabb pótolják ezt az elmaradásukat.

1, Az újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni.

2, A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

3, Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

4, A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.


*Akik elmulasztották a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, miután az köztartozásnak minősül. Már 5.000 forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, így a mulasztás akár 10.000 forintba is kerülhet a gazdálkodó szervezet számára.


“II.) A BEJELENTÉS MÓDJA

– on-line (internetes)
– papír alapú (postai, személyes, szkennelt/e-mail-es)”

a) A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes (online) regisztráció.

Online regisztrációs felület
További információ az online regisztrációval kapcsolatban

b) Az online regisztráción kívül a gazdálkodó szervezetek természetesen más módon is eleget tehetnek regisztrációs kötelezettségüknek.

“A vállalkozások a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az alábbi módok egyikén:

– postai úton (1535 Budapest, Pf. 903.)
– személyesen (1016, Budapest Krisztina krt. 99. fsz. – ügyfélszolgálat)
– szkennelés után e-mail mellékleteként” kamreg@bkik.hu

A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Hétfő: 9.00 – 15.00

Postacím: 1535 Budapest,  Pf. 903.

  Kedd: 9.00 – 13.00

Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000

  Szerda: 9.00 – 15.00

E-mailugyfelszolgalat@bkik.hu                  

  Csütörtök: 9.00 – 13.00

  Péntek: 9.00 – 12.00

“III.) A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

– banki átutalás
– készpénz-befizetés (ügyfélszolgálaton ill. a Budapest Bank Zrt. fiókjaiban)
– „sárga postai csekken” (ügyfélszolgálaton igényelhető)”

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-02003005 számú (Budapest Bank Zrt.) bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton történő készpénz-befizetésre, továbbá az ügyfélszolgálaton igényelhető „sárga postai csekken” történő befizetésre is.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

Tájékoztató a kötelező kamarai hozzájárulás bizonylatolásáról

IV.) FONTOS INFORMÁCIÓK A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS  MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara sem magánszeméllyel, sem gazdálkodó szervezettel nem kötött szerződést az 1999. évi CXXI. törvény alapján megfizetendő kamarai hozzájárulás beszedésére.

A kamarai hozzájárulás megfizetésére kizárólag a Budapest Bank Zrt. által vezetett 10102086-02614500-02003005 számú bankszámlaszámra történő átutalással, vagy a BKIK központi ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) készpénzes befizetéssel, továbbá az ügyfélszolgálaton igényelhető „sárga postai csekken” van lehetőség.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink