Tájékoztató a kötelező kamarai regisztrációról

Felhívjuk a tisztelt érintettek, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2017. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2017. március 31.

Tájékoztató a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésről

A regisztrált gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
Online regisztrációs felület
További információ az online regisztrációval kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

I.) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

“A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz, mely szerint a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

– a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

– a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból.”

A Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
Bárki fordulhat a 2012. augusztus eleje óta működő Információs és Tanácsadó Iroda szakembereihez, aki rendelkezik kamarai regisztrációs számmal. A tanácsadás sokrétű és ingyenes, e-mailben, telefonon és személyesen is várjuk a kis- és középvállalkozások megkereséseit.Azon gazdálkodó szervezeteknek, akik az elmúlt években eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarai nyilvántartásba vételük megtörtént (rendelkeznek regisztrációs számmal), idén már nem kell adatot szolgáltatniuk (amennyiben ezek nem változtak), viszont a kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges.
A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket, vagy a kamarai hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoktól kérjük, hogy mihamarabb pótolják ezt az elmaradásukat.

1, Az újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni.

2, A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

3, Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

4, A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.


*Akik elmulasztották a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, miután az köztartozásnak minősül. Már 5.000 forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, így a mulasztás akár 10.000 forintba is kerülhet a gazdálkodó szervezet számára.


“II.) A BEJELENTÉS MÓDJA

– on-line (internetes)
– papír alapú (postai, személyes, szkennelt/e-mail-es)”

a) A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes (online) regisztráció.

Online regisztrációs felület
További információ az online regisztrációval kapcsolatban

b) Az online regisztráción kívül a gazdálkodó szervezetek természetesen más módon is eleget tehetnek regisztrációs kötelezettségüknek.

“A vállalkozások a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az alábbi módok egyikén:

– postai úton (1535 Budapest, Pf. 903.)
– személyesen (1016, Budapest Krisztina krt. 99. fsz. – ügyfélszolgálat)
– szkennelés után e-mail mellékleteként” kamreg@bkik.hu

A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Hétfő: 9.00 – 15.00

Postacím: 1535 Budapest,  Pf. 903.

  Kedd: 9.00 – 13.00

Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000

  Szerda: 9.00 – 15.00

E-mailugyfelszolgalat@bkik.hu                  

  Csütörtök: 9.00 – 13.00

  Péntek: 9.00 – 12.00

“III.) A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

– banki átutalás
– készpénz-befizetés (ügyfélszolgálaton ill. a Budapest Bank Zrt. fiókjaiban)
– „sárga postai csekken” (ügyfélszolgálaton igényelhető)”

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-02003005 számú (Budapest Bank Zrt.) bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton történő készpénz-befizetésre, továbbá az ügyfélszolgálaton igényelhető „sárga postai csekken” történő befizetésre is.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

Tájékoztató a kötelező kamarai hozzájárulás bizonylatolásáról

IV.) A KAMARAI TÖRVÉNY 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSAI

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) – az agrárkamarai törvénnyel egyidejűleg – 2014-ben és 2015-ben több helyen módosult. A változások egy része a kamarai nyilvántartásokra és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok kiegészítésére, más része a korábban agrárkamarai törvény hatálya alá került vállalkozási tevékenységekre irányul. Számos változás érinti az egyéni vállalkozókat is.

A törvény rendelkezése szerint 2016. január 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új adatbázist hoz létre, mely a vállalkozók gazdasági tevékenységét jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles forrásból származó adatokat és információkat fogja tartalmazni. Az adatbázis elősegíti az üzleti forgalom biztonságát és a gazdálkodó szervezetek iránti bizalom erősítését. Ennek érdekében a területi kamarák nyilvántartása is kiegészül a gazdálkodó szervezet azonosítását és a kapcsolattartást elősegítő adatokkal.

A módosítások kapcsán a kamarai törvényben pontosításra került a gazdálkodó szervezet fogalma és a kamarai nyilvántartás tartalma. A változás rögzíti a más szervezeteket (pl. NAV, NÉBIH, Közbeszerzési, Fogyasztóvédelmi Hatóság) terhelő, a kamarák felé történő adatszolgáltatási kötelezettséget is, ami jelentősen megkönnyíti az ellenőrzés lehetőségét és ezen  szervek együttműködését.

Kiegészült a törvény azzal a méltányos szabállyal is, hogy nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti.

Lényeges változás az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartottak és agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató vállalkozásokra nézve, hogy az agrárkamarai tagság mellett a kereskedelmi kamaráknál is regisztrálniuk kell a kötelező kamarai (5.000,- Ft-os) hozzájárulás befizetésével. Ebben az esetben tehát a kötelező agrárkamarai tagság fennmarad, azonban a tagdíj megállapítása egyebek mellett az agrárgazdasági tevékenység egyéb tevékenységhez viszonyított arányára tekintettel történik. Ezáltal agrárkamarai tagdíjuk mérséklődik, ami mellett azonban 5.000,- Ft éves kereskedelmi kamarai hozzájárulás megfizetését írja elő a törvény.

Változtak egyes tevékenységek kamarai besorolása is, így több esetben az érintett vállalkozások másik gazdasági kamarához kerültek át január 1-jétől. Eszerint a következő 28 tevékenység az eddigi agrárkamarai tagság helyett a kereskedelmi kamarai regisztrációhoz tartozik:

Egyéni vállalkozások:

–          011904 Koszorúalap-készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)
–          016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)
–          031101 Tengeri halászat
–          032101 Tengeri halgazdálkodás
–         103904 Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag-készítés (nem saját termelésű alapanyagból)
–          103905 Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)
–          107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
–          107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
–          202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
–          283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
–          283002 Mezőgazdasági traktor gyártása
–          331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása
–          331214 Mezőgazdasági traktor javítása
–          332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése
–          466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme
–          475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme
–          477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme
–          477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem
–          477602 Hobbiállat-eledel- és takarmány-kiskereskedelem
–          477603 Dísznövényi szaporítóanyag-kiskereskedelem
–          477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem
–          773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
–          813001 Zöldterület-kezelés

Társas vállalkozások:

–          2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
–          2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
–          4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
–          7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
–          7500 Állat-egészségügyi ellátás

2014. január 1. napjától kereskedelmi kamarai nyilvántartás helyett az agrárkamarai tagságba tartoznak a következő tevékenységek:

Egyéni vállalkozók:

–          461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
–          462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem
–          462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
–          462201 Dísznövény-nagykereskedelem
–          462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.
–          466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.
–          463101 Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem m.n.s.
–          463201 Hús, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.
–          463202 Hús, húskészítmény külkereskedelme
–          463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.
–          463501 Dohányáru nagykereskedelem

Társas vállalkozások:

–          4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme
–          7490 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
–          7739 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

V.) FONTOS INFORMÁCIÓK A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS  MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara sem magánszeméllyel, sem gazdálkodó szervezettel nem kötött szerződést az 1999. évi CXXI. törvény alapján megfizetendő kamarai hozzájárulás beszedésére.

A kamarai hozzájárulás megfizetésére kizárólag a Budapest Bank Zrt. által vezetett 10102086-02614500-02003005 számú bankszámlaszámra történő átutalással, vagy a BKIK központi ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) készpénzes befizetéssel, továbbá az ügyfélszolgálaton igényelhető „sárga postai csekken” van lehetőség.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink