I. Ipar, Ipari kutatás, Tervezés, Ipari Szolgáltatás Osztály választó értekezlet

bkik_fejlec_I. oszt

Tisztelt Kamarai Tagunk!

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: Gktv.) rendelkezései, valamint a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2016/012. számú állásfoglalása illetve a Választási Bizottság 14/2016. (09. 12.) számú határozata szerint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: BKIK) I. Ipar, Ipari kutatás, Tervezés, Ipari Szolgáltatás Osztálya – a 2016. február 24-i választás során előállt szabálytalanság, illetve a 2017. március 9-ei újraválasztás technikai meghiúsulása miatt – választást tart. 

Ezúton tisztelettel meghívom az Osztály

választó osztályértekezletére 2017. május 11-én (csütörtökön) 11.00 órára.

Határozatképtelenség esetén a megismételt – az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes – választóértekezlet fél óra elteltével, 11:30 órakor kezdődik.

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE: BKIK Székház (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)  VI. emelet Baross terem

A REGISZTRÁCIÓ HELYSZÍNE a terem előtti helyiség. A regisztráció 10:30-tól kezdődik.

NAPIREND: 

  1. Választások:
    a) döntés az Osztályelnökség létszámáról
    b) az Osztályelnök jelölése, választása
    c) Osztály elnökhelyettes jelölése, választása
    d) az Osztályelnökség tagjainak jelölése, választása; Az Osztály aktuális és jövőbeni feladatai – az újonnan megválasztott osztályelnök elképzelései.

A választásokkal kapcsolatos tudnivalók:

A Gktv. 30. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdálkodó szervezetek a részvételi, jelölési és szavazati jogukat kizárólag a tagjegyzékben képviseletre jogosultként feltüntetett személy útján gyakorolhatják!

A választáson való részvétel az ASZ 40.2 pontja értelmében csak személyesen lehetséges, tehát meghatalmazás útján nem! Továbbá csak az a személy gyakorolhatja az adott tag képviseletét (részvétel, jelölhetőség, választhatóság), aki a tagokról vezetett kamarai tagjegyzékben képviseletre jogosultként szerepel.

A tagjegyzék 2017. április 11. – április 26. között a BKIK Ügyfélszolgálatán megtekinthető. Ezen időszak alatt elfogadjuk a tagok képviseleti jogosultságára vonatkozó változtatást. 

A regisztráció alkalmával a tagjegyzékben az önkéntes tagjaink képviseletére jogosultként feltüntetett személyektől a részvétel feltételeként személyazonosságuk igazolását kérjük.

Kérjük, hozzák magukkal:

Magyar állampolgárok esetén személyazonosító okmányaikat,
külföldi állampolgárok esetén tartózkodási engedélyüket vagy útlevelüket.

Amennyiben egy gazdálkodó szervezetet több személy képviselhet, akkor regisztrálásra az elsőként jelentkező személy kerül.

A jelölhetőség/választhatóság feltétele: az I. osztály tagjegyzékben szereplő olyan gazdálkodó szervezetet képviselő természetes személy jelölhető, amely gazdálkodó szervezetet az adott osztályba besorolták, és az Alapszabályban rögzített feltételeknek megfelel.

További jelölhetőségi feltétel: rendezett kamarai tagdíjfizetés és adatszolgáltatás, valamint tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele.

Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat, szavazati jog pedig csak az érvényes szavazólappal rendelkezőket illeti meg.

Tájékoztatom, hogy a BKIK Választási Bizottsága a 2016. január 18-ai ülésén 5/2016. (01.18.) VB Határozat számon egyhangúan elfogadta, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy természetes személy önkéntes kamarai tagként csak három gazdálkodó szervezet képviseletében szavazhat a küldött-, tagozati, osztály, és a tagcsoporti választáson.

A jelöltlistára az kerül fel, akinek a jelölését a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők több mint 50%-a támogatja. A jelöltlistára kerültek közül megválasztott az lesz, aki az érvényes szavazatok – többes jelölés esetén relatív – többségét kapta.

Kérem, hogy részvételével, javaslataival, szavazataival is járuljon hozzá a gazdasági önkormányzati rendszerünk sikeres megújításához!

Üdvözlettel:

Csoltó Gábor s.k.
elnök
Ipari Tagozat

Eseménynaptár
h k s c p s v
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink