2017.04.26 Vállalkozói Klub

Témáink: 1./ „A közúti közlekedés aktuális kérdései, különös tekintettel a 2017. évben várható változásokra” Előadó: Dr. Székely András osztályvezető, NFM 2./ „A közúti fuvarozást érintő nyugat-európai protekcionista intézkedések az egyes tagállamokban alkalmazott minimálbér szabályok tükrében” Előadó: Láng Zoltán gazdasági igazgató helyettes, NiT Hungary

A Vállalkozói Klub 2017.04.26-i rendezvényén az első előadónk, Dr. Székely András Úr, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium osztályvezetője volt. Előzetesen tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint önálló szervezet 2016. dec. 31-ével megszűnt.
2017.jan 1-el beolvadt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-ba. A feladatok átvétele zökkenőmentesen megtörtént, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az elmúlt négy hónap alatt semmilyen probléma, vagy zavar nem merült fel. Az átszervezést követően Dr. Homolya Róbert Úr, a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár lett az elsőszámú vezető, helyettesi megbízatást Mosóczi László helyettes államtitkár, valamint Győri Gyula helyettes államtitkár urak látják el.

Az átszervezés jelentős létszámcsökkenéssel járt.

Ezek után áttért a várható változások ismertetésére.

Jelenleg három fő feladatkör kiemelt fontosságú, ezek:

 • EU-s jogharmonizáció
 • Piacra lépés feltételei
 • Belső jogalkotás kényszerei

Megoldandó problémák a közlekedésbiztonság kérdései, melyekkel mind az EU, mind Magyarország foglalkozik, illetve foglalkoznia kell.

Született egy Kormány Határozat, miszerint a KRESZ-t úgy kell átalakítani, hogy legyen:

 • Áttekinthetőbb
 • Közérthetőbb – oktathatóbb
 • Egyszerűbb

A határozat végrehajtására létrehoztak egy munkabizottságot, melynek tagjai: ügyészek, kutatók, közlekedési szakemberek. Egyetértettek abban, hogy a módosítást, illetve a KRESZ átdolgozását csak fokozatosan lehet végrehajtani.

Vannak olyan elemek, amelyeket azonnal lehet módosítani, és vannak olyanok, amelyeket csak fokozatosan, az idősíkban eltolva lehet átdolgozni.

Jöjjenek tehát azok a változások, amelyek módosítása a közeljövőben várható.

 • A Kormány által preferált Jedlik Ányos Terv keretében az elektromos autók a töltő állomáson a töltés ideje alatt ingyenesen tartózkodhatnak.
 • Az un. hibrid autók vonatkozásában szigorítás várható, mégpedig a CO kibocsátás tekintetében, melynek nyomán, egy bizonyos km megtételéhez kötik a csak elektromos hajtással megteendő km távolságot. Azok az autók, amelyek ezt a kritériumot nem tudják teljesíteni, de már rendelkeznek zöld rendszámmal, azoktól a következő műszaki vizsga alkalmával a zöld rendszámot visszavonják.
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Osztrák és Német mintára barna tájékoztató táblák bevezetését kezdeményezi, különös tekintettel a különböző vallási felekezetek templomainak vonatkozásában.
 • A személygépjármű forgalomtól jól elhatárolt sínpályán közlekedő villamosok haladási sebességét 60 km/órára emelik.
 • A jelzőlámpák mellett kiegészítő lámpák lesznek elhelyezve, amelyek a szabadjelzésig hátralévő időt mutatják.
 • Balesetek, torlódások esetében a vészvillogó használata kötelező lesz.
 • Motorkerékpároknál is kötelező lesz nappal a világítás használata.
 • A kerékpárosos kikerülésénél 1,5 m oldaltávolságot kell hagyni.
 • Az autópályáról történő lehajtásnál a sebesség betartását fokozottabban és szigorúbban fogják ellenőrizni.

Második előadónk Láng Zoltán, a NiT igazgatóhelyettese volt. A 2014-ben életbelépett EU rendeletről beszélt, amely a fuvarozók és személyszállítók tekintetében előír egy sor kötelezettséget, egyrészt adminisztratív tekintetben, másrészt arra vonatkozóan, hogy az adott ország területén az ott érvényben lévő minimálbért kell fizetni a gépkocsi-vezetőnek.

Az előadás teljes anyaga elérhető:  Minimál bér BKIK előadás 20170426

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink