Májustól a forgalmi mellett más dokumentumra is szükség lesz az autókban!

2018. május 20-tól kezdődően a gépjármű forgalmi engedély csupán a jármű azonosítására fog szolgálni. A forgalmi engedély mellett a műszaki vizsgálati bizonyítványt is a kocsiban kell tartani

Az Európai Mobilitási Hétre időzítve a BKIK Ipari Tagozatának Vállalkozói Fórumán értesült először a jelenlévő szakmai közönség arról a nemzetközileg előírt jogszabályi változásról, amely 2018 májusától minden autóvezetőt érinteni fog.

Két aktuális, a főváros közeledését érintő témát tűzött napirendjéül a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának első, őszi Vállalkozói Klubja. A teherforgalmi és védett övezeti szabályozás aktuális kérdéseiről Budapesten Agócs István, a Budapest Közút Zrt, Közlekedési Igazgatóságának igazgatója beszélt, míg a közúti járművek műszaki megvizsgálásával és közúti ellenőrzésével összefüggésben várható jogszabályi változásokról Gyurkovics Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályának közigazgatási tanácsadója osztotta meg információit a jelenlévőkkel.

Nevezetesen, hogy a forgalmi engedély mellett a műszaki vizsgálati bizonyítványt is a kocsiban kell tartani a műszaki megfelelőség igazolására. Ehhez kapcsolódó változás, hogy minden közúti ellenőrnek műszaki vizsgabiztosi végzettséggel kell rendelkeznie. A haszonjárművekre vonatkozóan – szintén uniós előírásként- az hangzott el, hogy minimum 5%-ot el kell érnie az ellenőrzéseik számának. Jelenleg ilyen jellegű kontroll nincs az utakon.

A 2014/45/EU irányelv „a gépjárművek és pótkocsiijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a  2014/47/EU irányelv az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki  ellenőrzéséről  szóló útmutatásának értelmében a jövőben a közúti járművek műszaki megvizsgálásával, forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő közúti ellenőrzésre vonatkozó EU irányelvekre vonatkozó hazai rendeleteket a fenti irányelvekhez kell igazítani. A hivatkozott számú EU-s irányelvek szerinti módosításokat követően

Agócs István, a Budapest Közút Zrt, Közlekedési Igazgatóságának igazgatója tartott előadást, a teherforgalmi és védett övezeti szabályozás aktuális kérdéseiről

Budapest korlátozott forgalmú Övezeteibe hozzájárulás nélkül behajthat:

 • a KRESZ 14. § (12) n)-t) és z/2. pontjában említett jelzőtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló járművel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden járműnek haladéktalanul el kell hagyni.
 • a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,
 • a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i), j), pontjában meghatározott tevékenységeket végző, figyelmeztető jelzéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű.
 • a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést, meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek  hozzájárulási beszerzése alól mentesülnek a BM nyilvántartásba vételüket követő egy évig:

 • Kommunális jármű
 • Autómentő jelleggel rendelkező jármű
 • Katasztrófa elhárításban résztvevő jármű
 • Megkülönböztető jelzéssel kárelhárításban felvezetett jármű
 • Közútkezelő, vagy vele szerződésben álló partnere közútkezelésben résztvevő járművei
 • Közforgalmú személyszállító jármű
 • Mezőgazdasági járművek meghatározott köre
 • Csuklós jármű

A rendezvény végén fogadás keretében látták vendégül az érdeklődőket, melynek keretében kötetlen beszélgetések formájában lehetőség volt az előadókkal pontosítani a felmerülő kérdéseket, továbbá egymás között pontosítani, és értékelni az elhangzottakat.

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink