Ipari Tagozati munkaterv

Általános feladatok

IPARI TAGOZAT

Általános feladatok

A BKIK Ipari Tagozata a 2016. évi szakmai munkájában a következőket kívánja érvényesíteni:

 • a Tagozathoz tartozó ágazati szakmai érdekek képviselete, megfelelő szinten való érvényesítése
 • az eredményes működés érdekében nagy fontosságú a megfelelő, a tagság által is elismert kamarai szolgáltatások fejlesztése, illetve bővítése
 • felkészülés a 2016. évi kamarai tisztújító választásokra
 • a szervezetébe tartozó – egyébként munkájukban teljes szakmai önállóságot élvező – választási osztályok tevékenységének koordinálása
 • folyamatos és rendszeres együttműködés az Osztályokkal továbbá a kamara egyéb szerveivel
 • a kamara különböző testületeiben tevékenykedő tagozati képviselők segítése, koordinálása (BKIK Elnökség, Küldöttgyűlés, Etikai Bizottság és elnökségi munkabizottságok)
 • a BKIK gazdálkodási egyensúlyának megtartása céljából a kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás
 • Kamarai tagok létszámának növelése
 • Információs napok szervezése
 • Üzleti találkozók szervezése
 • Részvétel az aktuális kormányzati informatikai programok, stratégiák előkészítésében és végrehajtásában, a tervezetek véleményezésében
 • A VII. Hírközlés, informatikai osztályba tartozó cégek, vállalkozások érdekeinek feltárása, képviselete és érvényesítése, ennek érdekében folyamatos kommunikáció fenntartása
 • A kormányzati Wekerle Terv céljainak támogatása
 • Kezdeményezze a BKIK, hogy a rezsicsökkentés a vállalkozói szférát is érintse, hívjanak össze tagozatközi megbeszélést a közüzemi számlák áttekinthetőbbé válásának lehetőségéről, szolgáltatói és fogyasztói oldalról is tanulmányozva a kérdést
 • Az Ipari Tagozat felhívta az osztályait, hogy emelje ki azon hiányszakmákat, amelyek részére pályaorientációs anyagokat készíthetne a BKIK, ezzel is bekapcsolódva az oktatás fellendítésébe
 • A VII. Osztály ismételten megrendezi a nagy sikerű Egyszerű Állam Workshop szakmai napját, melyen a bürokrácia csökkentése kerül előtérbe. Erre a struktúrára építve rendezne a többi osztály is iparfejlesztési, illetve az energiabekapcsolás gyorsítását célzó rendezvényeket. Mindezekkel azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy felhívják a figyelmet a vállalkozók életében felmerülő számos indokolatlan akadályra.
 • A jövő évi közbeszerzési törvény változás miatt ehhez szorosan kapcsolódó konferenciák szervezése

Kibővítés, melyet a 2016. évi gazdasági évnyitón meghirdetettek – különös tekintettel az ipari részarány drasztikus emelésére, valamint a BKIK Elnöke által meghirdetett „10 pont” tett szükségessé:

 • Megvizsgálandó a gazdaság iparosítását szolgáló kormányzati iparosítási stratégiában szereplő ágazatok budapesti helyzete milyen és ezen cégeknek milyen javaslatai vannak
 • Foglalkozzunk a Főváros gazdaságfejlesztési programjával, különös tekintettel a

………………– közlekedésfejlesztésre,
………………– közlekedési, városrekonstrukciós kérdésekre
………………– a város energiaracionalizálási terveire
………………- a megújuló energiaforrások előtérbe helyezésére,

különös tekintettel a környezetvédelemre.

 • Biztos kamarai információ és szakmai tanácsadás a budapesti vállalkozások üzletviteléhez
 • Harmonizált együttműködés kialakítása a Fővárossal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a területi kamarákkal
 • Jogszabálytervezetek, helyi rendelkezések véleményezése, módosítások kezdeményezése a fővárosi vállalkozások érdekében
 • A magyar gazdasági digitális transzformációjának támogatása, az informatikai, telekommunikációs ágazat vállalkozásainak érdekérvényesítése. Fontos feladat ezen ágazat szereplőinek külpiacokra juttatása és innovatív magyar informatikai cégek számára külföldi partnerek és lehetséges megrendelők felkutatása a nemzetközi piacon
 • Az informatikai ágazatban a kormányzati együttműködés továbbfejlesztése, ingyenes informatikai tanácsadó hálózat kiépítése. Ezen túlmenően a digitális gazdaság fejlődésének előremozdítása és a KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel, hatékonyságuknak és informatizáltságuknak emelése
 • Az elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozások esetében
 • A vállalkozási feltételek javulásának elősegítése Budapesten
 • A kamarai adminisztráció csökkentése, a kamara szolgáltató jellegének erősítése
 • A szakterületeken intenzív szakmai munka új szakmai osztályok létrehozásával
 • A főváros területén új ügyfélbarát szolgáltató irodák működtetése
 • A budapesti vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a BKIK kezdeményezzen egyeztetéseket a Fővárossal a személyszállító vállalkozások „egy ablakos” rendszerben történő ismételt kiszolgálásáról a tevékenységi és egyéb engedélyek kiváltása tekintetében
 • Az Ipari Tagozat javasolja, hogy a BKIK legyen szószólója annak a törekvésnek, hogy az Állam nyújtson megfelelő piaci védelmet a tisztességesen működő vállalkozásoknak és határozottabban lépjen fel a szürke és a fekete gazdaságban tevékenykedőkkel szemben
 • Az Ipari Tagozat vezetése saját feladatának tekinti a belföldi és nemzetközi teheráruszállítás főbb szereplőinek tevékenységét gazdaságossági, környezetvédelmi szempontból vizsgálni és ajánlásokat készíteni

Vissza az Ipari Tagozat lapjára

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink