Aktualitások

Legfontosabb, vállalkozás alapításával kapcsolatos jogszabályok

A cégalapítás, felszámolás, végelszámolás, csődeljárással kapcsolatos jogszabályok minden társas vállalkozót érintenek. . A Polgári Törvénykönyv ismerete pedig nélkülözhetetlen többek közt a szerződéskötéshez.
Nincs a gazdasági társaságok életében két egyforma esemény ezért a konkrét elképzelések meglétéhez vagy szerződések megkötéséhez érdemes tanulmányozni az alább felsorolt legfontosabb gazdasági jogszabályokat. A Munka Törvénykönyve minden alkalmazottat foglalkoztató vállalkozóra vonatkozik.

Az alábbi jogszabályok ismerete nem mentesít az adott szakmára/termékre vonatkozó speciális szabályozás nem ismerete alól.

Csak jogszabály felsorolást adunk, a mindenkori hatályos, egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok a Nemzeti jogszabálygyűjteményből, az njt.hu oldalon teljes terjedelmükben letölthetők. A keresést segíti a jogszabály kibocsátási éve, száma és típusa (pl. törvény, stb.), ami alábbi felsorolásunkból kiderül.

 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat a III. Könyv, Harmadik rész, X. Cím tartalmazza)
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

A legfontosabb kereskedelmet érintő jogszabályok

A legfontosabb, kereskedelemre vonatkozó jogszabályok a kereskedelem minden ágára vonatkoznak. Minden esetben be kell tartani azonban a kereskedelem adott ágára, ill. a termékekre vonatkozó specifikus előírásokat, amelyeket ezen a helyen nem gyűjtöttünk össze!

Csak jogszabály felsorolást adunk, a mindenkori hatályos, egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok a Nemzeti jogszabálygyűjteményből, az njt.hu oldalon teljes terjedelmükben letölthetők. A keresést segíti a jogszabály kibocsátási éve, száma és típusa (pl. törvény, Korm. stb.), ami alábbi felsorolásunkból kiderül.

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 
 • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
 • 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 
 • 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink