Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

IX. Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

Az Osztály a Kereskedelmi-, Turisztikai- és Pénzügyi Tagozat keretében látja el többek között mindazon – a BKIK Alapszabályában meghatározott – közfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez, támogatásához szükségesek, annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében, és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet (önkéntes vagy regisztrált tag) általános érdekeit. Ennek érdekében az Osztály szorosan, többnyire rendszeresen, témától függően alkalmanként is, együttműködik az érintett szakmai érdekképviseletekkel és szükség esetén önállóan, vagy velük közösen dolgoz ki átfogó gazdasági programokat, javaslatokat.

Az Osztály egyúttal, mint a BKIK kiemelt tagjainak legmeghatározóbb szakmai osztálya felvállalta a kamarai minősítés rendszerének kidolgozását és gondozását összhangban a Párizsban működő kamarák nemzetközi hálózata, a World Chambers Network Chamber Trust, azaz a Kamarai Bizalom modelljével és minősítő rendszerével, amelynek magyarországi képviseletét a BKIK látja el.

Az Osztály tapasztalatai és eszközei révén részt vállal – elsősorban a területét érintő – BKIK által végzett marketingkommunikációs feladatok még hatékonyabb ellátásában.

“Az osztály tételesen a következő kamarai feladatokért felelős és képviseli azokat

– átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése,
– a tagok és a tagszervezetek szakmai érdekképviseletének ellátása,
– átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami- önkormányzati szervek felé.
– aktív részvétel a Tagozat munkájában,
– a Kamara vezető testületei megbízása alapján részvétel az önkormányzati, a kamara elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában,
– alapvető gazdasági és pénzügyi programok követése, véleményezése és aktív részvétel azok kidolgozásában a szakmai érdekképviseletekkel közösen”

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink