Mit teszünk?

MIT TESZÜNK

A BKIK IX. kamarai osztályának munkaprogramja

A BKIK IX. Bank, Biztosító Osztálya, mint adottságai és tagösszetétele alapján a BKIK több, jelentős gazdasági szereplő VIP tagját is összefogó szakmai osztály, két jelentősebb kamarai tevékenység koordinálásában, tervezésében segíti a BKIK tevékenységét és vezetését: ennek egyike egy komplex kamarai minősítő rendszer kidolgozása, másik pedig a kamara PR és Marketing tevékenységéhez való aktív csatlakozás.

A IX osztály, továbbá a két tevékenységgel összhangban feladatának tekinti a nem a IX. osztályhoz tartozó VIP illetve nagyvállalati tagok összefogását és az SZMSZ-ben is rögzített elnöki tanácsadó testület munkájának koordinálását is. A IX. Osztály részéről ebben a munkában Hinora Bálint elnök mellett, az osztály két alelnöke Hronszky Imre és Keszthelyi Péter vesz részt az elnökség felhatalmazása alapján.

“Általános feladatok

– folyamatos kapcsolattartás a tagsággal – tájékoztatás, véleménykérés, igények felmérése,- a munkát alapvetően az elektronikus kommunikációra és egy speciális klubrendszerre szeretnénk felépíteni, a kamara szervezeti szabályzatának megfelelő VIP klub, azaz a nagyvállalatok tanácsadó testületének létrehozása a Kamarai minősítő rendszer, ill. a Chamber Trust bázisán, továbbá a kamarai PR és Marketing munka mentén.
– tagszervezés– elsősorban az Osztály meghatározó tagjainak növelése, a bankok és biztosítók, alapkezelők, vagyonkezelők, társasházkezelők megnyerése a kamarai munkával, alapvetően a lobby szervezetekkel megkötendő együttműködések és működtetett kapcsolatok révén.
– szakmai véleményezés, lobby- jogszabályok, törvényjavaslatok véleményezése, javaslattétel alapvetően a szakmai szervezetekkel összehangoltan,
– szolgáltatások- a kamarai szolgáltatási feladatokhoz a speciális pénzügyi szolgáltató oldal kialakítása,
– kapcsolattartás más érdekképviseleti szervekkel, többek között:

  • Magyar Bankszövetség
  • Magyar Biztosítók Szövetsége
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  • Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete
  • Magyar Lízing Szövetség
  • Magyar Ügyvédi Kamara
  • Magyar Orvosi Kamara
  • Magyar Állatorvosi Kamara
  • Magyar Agrárkamara

– kapcsolattartás, lehetséges együttműködések kialakítása a BKIK más osztályaival”

Az Osztály kiemelten fontosnak tarja a rendszeres gazdasági konferenciák szervezését kiemelten a kis és középvállalkozások részére. Ebben együttműködik a Piac és Profit, a Haszon Magazin és a Figyelő gazdasági konferencia szervezőivel. Az adott konferenciákra regisztrált tagok bevonásának kezdeményezése hallgatóként és előadóként.

Az Osztály kiemelt feladata a főváros jelentős gazdaságfejlesztési projektjeinek támogatása, azokban szakmai segítségnyújtás és aktív részvétel. Ennek érdekében szorosan együttműködik neJmcsak a pénzügyi terület szakmai érdekképviseleteivel, kamaráival, hanem többek között a Budapesti Építész és a Budapesti Mérnök Kamarával is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a főváros minden megvalósuló projektjében a gazdasági szemlélet, a fenntartható fejlődés meghatározó legyen.

A korszerű és fontos biztosítási, pénzügyi (pl. követelésmenedzsment) és vészhelyzeti asszisztencia megoldások – KKV szektor számára is releváns – megismertetése érdekében, az Osztály tagjaként az Allianz, illetve a BKIK között kiemelt partnerségi megállapodás jött létre 2013. május 30-án. A banki pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, hasonló elvek mentén együttműködést írt alá az OTP is a Kamarával 2013. március 4-én.

Az ország gazdaságának, a benne élő szereplők (lakossági, vállalati és önkormányzati oldalon egyaránt) egyik kritikus helyzetét jelentő devizaalapú hitelezés és különösen annak a lakóingatlanokra vonatkozó részét illetően, az Osztály kidolgozta az ún. Non-profit bérlakás-koncepció működési modelljét és minden partnerével együtt törekszik annak mielőbbi elfogadtatására a kormányzat részről, hogy ennek révén piackonformabb megoldás szülessen.

  1. Budapest

Hinora Bálint elnök

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink