Mit teszünk?

A BKIK III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás osztályának 2016. évi szakmai munkaprogramja

A kereskedelemben és a kereskedelmi szolgáltatásban Budapesten működő gazdálkodó szervezetek az önkéntes kamara tagjaként jogaikat és kötelezettségeiket a BKIK III. Osztályának keretében gyakorolják. Az osztály a kamara önkormányzati szerve, a szakmai munka alapegysége, a tagok közvetlen részvételének színtere, s a küldöttek választásának fóruma.

Az osztály feladata az ágazat átfogó gazdasági érdekeinek kifejezése és képviselete, közreműködés a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak szélesítésében, együttműködés a gazdaság fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. Képviseleti feladatát a BKIK képviseleti rendszerének keretében látja el.

Az Osztály a SZMSZ-ében előírtaknak megfelelően 1 osztály értekezletet, 2 küldött értekezletet és 4 elnökségi ülést tervez 2016-ban.

Általános feladatok:

 • folyamatos kapcsolattartás a tagsággaligények felmérése, tájékoztatás, vélemények
 • tagszervezés – részben taglétszámnövelés a meglévő, ill. a korábban elhatározott szakmai osztályok létrehozása segítségével, részben az osztály meghatározó tagjai szerepének növelésével, a kamarai munkába való bevonásával
 • szakmai véleményezés, lobby – jogszabályok, törvényjavaslatok véleményezése
 • kapcsolattartás más érdekképviseleti szervekkel, szövetségekkel, Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA)
 • kapcsolattartás a BKIK más osztályaival, tagcsoportjaival
 • együttműködés a GSZT nemzetközi szakmai osztályaival

Kiemelt feladatok:

 • A vállalkozások tájékoztatása, a BKIK honlapon a tagozat és az osztály állandó megjelenésének biztosítása
 • A bevásárló utca management továbbfejlesztése, de legalábbis szinten tartása
 • A török kapcsolatok továbbápolása

Folyamatosan: török üzleti delegációk fogadása, B2B, BKIK-MKIK török kiutazások  szervezése, a Török-Magyar Tagozattal szoros összefogásban

 • A vállalkozások külpiacra jutásának elősegítése
 • A vállalkozások piacszerzési, piacszervezési tevékenységének elősegítése
 • Kereskedelmi aktualitásokkal való foglalkozás, különös tekintettel a jogszabály véleményezésekre, ill. javaslatok készítése az élhetőbb gazdasági környezetért.
 • a nemzetközi kapcsolatok tagozati szintű szervezése, javaslattételek külföldi vásárokon való részvételre

Munkatervi feladatok:

 • Elnökségi ülések (küldöttekkel kibővített), osztályértekezletek megtartása
 • Üzletember találkozók, üzleti kapcsolatok bővítésére alkalmas fórumok szervezése
 • Konferenciák, konzultációk szervezése a különböző szakmai csoportok érdeklődési körét figyelembe véve (aktuális piaci helyzetelemzések, tájékoztatók a kereskedelem újabb és újabb lehetőségeiről, adó-vám és pénzügyi tanácsadó előadások, szakmai bemutatók, fogyasztóvédelmi és etikai kérdések megvitatása)
 • Információnyújtás a tagságnak, üzleti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése a Baross Iroda, szükség szerint külső szakértők és tanulmányok segítségével
 • Piackutatások, tanulmányok, ország tanulmányok felkutatása, vásárlása és rendelése, amelyek célja az üzleti és hatósági környezet jobb megismerése, feltárása, megalapozván a hatékonyabb érdekképviseletet és a szakma jobb eligazodását
 • A tagozat/osztály szervezeti fejlesztése

Programok (előadások, konzultációk):

 • Hazai és külföldi üzleti lehetőségek feltárása, bemutatása, üzletember találkozók
 • Társzervezetekkel közös rendezvények aktuális témákban
 • Üzleti kapcsolatok fejlesztése az Európai Unió tagállamaival, ill. nem uniós országokkal
 • A Bécsi Kamarával folyamatos kapcsolattartás, kiutazás, tapasztalatcsere, együttműködési

megállapodás kamarai szintű megkötése

 • Nemzetközi üzleti lehetőségek feltárása, különös tekintettel a kis és középvállalkozások export tevékenységére.
 • A megkezdett török kapcsolatok fejlesztése
 • Részvétel nemzetközi szakvásár/okon
 • Kapcsolatfelvétel nemzetközi szervezetekkel (Eurocommerce, stb.)
 • Aktuális tájékoztatók, információcsere fórumok hatóságok képviselőinek bevonásával
 • Jogszabály változások ismertetése
 • Kereskedelmi folyamatok, tendenciák figyelemmel kísérése
 • Az e-kereskedelem fejlődése
 • Az internet jelentősége és várható hatásai a kereskedelemre
 • Az elektronikus és marketing kommunikáció átalakulása
 • Környezetvédelmi előírások hatása a kereskedelemre (pl. elektromos autók elterjedése, ezek parkolása, üzemanyag felvétele, megjelenésük az áruszállításban, környezet barátiabb csomagoló anyagok, élelmiszer pazarlás elleni fellépés, stb.)
 • Tárgyalások az Élelmiszerbankkal és a jogszabályalkotóval (várhatóan FM)

 Szakmai osztályok:

A szakszerű érdekvédelmi munka, a szakma specifikus vállalkozói problémák feltárása érdekében, az Osztály támogatja a szakmai osztályok létrehozását és célul tűzi ki ezek megszervezését és működésük beindítását.

Az Osztályhoz jelenleg tartozó, megalakult szakmai osztályok: 

Teljes név rövidített név alakulás időpontja
Magyar Gazdasági Kapcsolatok fejlesztése német nyelvterületen Szakmai Osztály MGKFN SZO 2015.03.16
Kanadai Üzleti Klub Szakmai Osztály KÜK SZO 2015.03.31
Török Szakmai Osztály TSZO 2015.04.20

Tagozati döntés született ugyanakkor a Jelöléstechnikai Szakmai Osztály és a Dohánykereskedelmi Szakmai Osztály megalakulásáról, amely még megalakításra vár.

Budapest, 2015. május 2.

Házi Zoltán s.k.

Osztályelnök

 

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink