Mit teszünk?

.

A IV. Kiskereskedelem és Vendéglátás Osztály 2016. évi munkaterve

 TERVEZET

 1.   Az Osztály működése

 A 2016. év a BKIK-ban a tisztújítások éve, így sor kerül egy választó osztályértekezletre.

A IV. Kiskereskedelem és Vendéglátás Osztály SzMSz-ében foglaltaknak, valamint a gyakorlatnak megfelelően az osztályelnökségi ülést 4 alkalommal, a küldötti értekezleteket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja az osztály, várhatóan küldöttekkel kibővítette elnökségi ülés formájában.

Az üléseken az osztály SzMSz-ében meghatározott feladatokon túl, a kamarai, tagozati szintű témák, valamint az osztály tagvállalkozóit érintő szakmai kérdések kerülnek megvitatásra (pl.: jogszabály-tervezetek véleményezése, javaslatok kidolgozása).

Az osztály 2016. évben – az SzMSz alapján legalább egy osztályülést tervez tartani.

2. Az Osztály rendezvényei, fórumok, konferenciák

  Az osztály által szervezett rendezvények célja a szakmai jellegű kérdések, előterjesztések minél szélesebb körű megvitatása véleményezése, a kisvállalkozások helyzetének ismertetése a tagság tájékoztatása a vállalkozásokat érintő aktuális ügyekről, a tagvállalkozások érdekképviseleteAz egyes témáktól függően a társosztályok (III. Kamarai Osztály, V. Kamarai Osztály, IX. Kamarai Osztály) tagjai is meghívást kapnak a rendezvényekre, illetve az Osztály is csatlakozni kíván a tagjait is érintő, a társosztályok (kereskedelemmel, vendéglátással foglalkozó) által szervezett programokhoz. Közös (tagozatközi) szakmai osztályok magalakítását, és az ez ezekben folyó szakmai munkát jelöli meg a IV. Osztály. A szakmai fórumok helyszíne- tekintettel a kisvállalkozások helyzetére, adott esetben külső helyszíneken lesz megtartva.

Tervezett fórumok:

Minimum félévente KKV-k részére az őket érintő kérdésekben tájékoztató fórum szervezése (CSPBK Szakmai Osztály)

Magyar Napok a Fővám téri Nagycsarnokban tavasszal és ősszel

Kihelyezett elnökségi ülés egy alkalommal

Mikulás napok (CSPBK Szakmai Osztály)

Mikulásnapi, kamarai évzáró ünnepség

3. Nemzetközi események

 Az Osztály hangsúlyt fektet a nemzetközi gazdasági, az uniós és unión kívüli országok megismerésére és megismertetésére. A nemzetközi kapcsolat adta lehetőségek feltérképezése, kialakítása, ill. erősítése érdekében az Osztály személyes kapcsolatot kíván kialakítani külföldi – mind EU tagállambeli, mind EU-n kívüli – kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel. Ennek érdekében üzletember találkozó, B2B szervezését jelöli meg az Osztály a fentebb említett szervezeteknél.

Az Osztály csatlakozik a  „Szeresd a piacodat”  nemzetközi rendezvénysorozathoz a Fehérvár úti vásárcsarnoknál – IV. Osztály megbízásából szervezi a BUM Nonprofit Kft.

4. Szervezetekkel való kapcsolat

A munkaterv megvalósítása, a rendezvények minél színvonalasabb megrendezése, lebonyolítása érdekében az Osztály együtt kíván működni a Kereskedelmi Tagozattal, a kamarai társosztályokkal (III. Kereskedelem és Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály, V. Turizmus és Vendéglátás Osztály, IX. Bank és Biztosítás Osztály) és a Kézműipari Tagozattal.

Folytatni kívánják a külső szervezetekkel való kapcsolattartást, és két új szervezettel kívánja felvenni a kapcsolatot.

  • Magyar Kereskedelmi Szövetség
  • Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete
  • Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége,
  • Országos Kereskedelmi Szövetség,
  • Fővárosi Önkormányzat illetékesei,
  • Csarnok és Piacok Szervezete
  • Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes főosztálya,
  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • NAV, MKEH
  • ÁNTSZ

5. Szakmai Osztályok

              A kereskedelmi tagozat 2012. október 15-én kelt határozata értelmében a IV. Osztály szakmai osztályai a következők.

-Piaci Csarnoki Bevásárlóközponti Kereskedők Szakmai Osztálya. (PCSBK).(2012)

-Butik Népművészet Szakmai Osztály (2013)

-Cukrászok és Vendégvárók Szakmai Osztály (tagozatközi)(2013)

A szakmai osztályok működésének finanszírozását az Osztály részben saját költségkerete terhére biztosítja.

 

Budapest,  2016. május 7.

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink