Turizmus és Vendéglátás Osztály

.Az V. osztály az osztályautonómia keretében látja el mindazokat a köz- és célfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a BKIK saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.

“Ennek érdekében feladata általában:

– Átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
– Az osztály tagjainak általános és speciális gazdasági érdekképviselete;
– Az átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami – önkormányzati szervek felé;
– Aktív részvétel a Kereskedelmi Tagozat munkájában;
– A Kamara vezető testületei megbízása, illetve jóváhagyása alapján részvétel az önkormányzati, a kamarai elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában;
– Együttműködés és információcsere a BKIK kerületi tagcsoportjaival.”

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink