Szolgáltatásaink

Kamarai vállalkozások nyilvántartása

A Fővárosi Gázművek RT-vel kötött megállapodás alapján a gázvezetékek, készülékek ötévenkénti kötelező felülvizsgálatában résztvevő kamarai vállalkozások nyilvántartása,  ajánlása az érdeklődők felé.

Iparművészeti zsűriztetés

Iparművészeti zsűriztetés évente 1-2 alkalommal a művész kézművesek piacra jutása érdekében.

Adózással kapcsolatos tájékoztató előadás

Adózással kapcsolatos tájékoztató előadás megrendezése minden évben, kifejezetten a mikro – és kisvállalkozásokat érintő kérdéseket kiemelve.

Interaktív weboldal

Interaktív weboldal működtetése, amely lehetővé teszi a vállalkozások bekapcsolódását az e-kereskedelembe (önálló weblap, adatbázis, stb.).

Szakmai bemutatók

Különböző szakmai bemutatókat szervezünk a tagozat tagjai számára, hogy szakmájuk új eszközeit, lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérhessék.

Szakképzés, vizsgáztatás

A munka a BKIK szervezeti hierarchiájából adódóan megoszlik, de a Kézműipari Tagozat korábbi kapcsolatait megtartva, szakembereit felkészítve, aktívan részt vesz ebben a tevékenységben. Erősítjük a szakmai vizsgákra történő közös felkészülést, bekapcsolódunk a képzőhelyek ellenőrzésébe. A szakképzés kapcsolatában kiemelt feladat, hogy a gyakorlati képzésben csak azon vállalkozások vehessenek részt, azok oktathassanak, akik mestervizsgával rendelkeznek.

Mesterképzés és vizsgáztatás

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján végzi mesterképzési,  vizsgáztatási tevékenységét.

A  mestervizsgáztatásnak   Magyarországon   évszázados  hagyományai  vannak,  azonban a magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét nem a tradíciók, hanem a   kor   követelményei   teszik   fontossá.  A   tudásszint   emelését   az   egyes   szakmákban megfigyelhető  „szakmai   forradalom”,  a   technika   fejlődése,  és  az  emelkedő fogyasztói elvárások kényszerítik ki.

A mestervizsga célja, hogy a szakmunkás a magasabb szintű szakmai elismertségét jelölő Mester minősítéstmegszerezze, mely egyben lehetőséget teremt számára, hogy szakmát tanuló fiatalokkal magasabb szakmai színvonalon tudjon foglakozni.

A szakmai utánpótlás nevelése szempontjából is igen nagy jelentőséggel bír a Mester címet viselő szakember, hiszen korszerű szakmai tudással, pedagógiai ismeretek birtokában magas színvonalon tudja átadni ismereteit a szakmunkástanulóknak.

A Mester, mint fogalom évszázadok óta a minőséget, a szakma legmagasabb szintű rangját jelenti. Ez a kitüntető cím napjainkban a hagyományokon alapuló munkaszereteten és tiszteleten kívül a modern korhoz való alkalmazkodást az új berendezések, alapanyagok, technológiák ismeretét is jelenti. Ahhoz, hogy egy adott szakterületen a munkát csak arra érdemes szakemberek végezzék, szükség van egy egységes, magas követelményszint kialakítására. Ezt a törekvést mutatja az a tény is, hogy egyes szakmákban a vállalkozói igazolvány kiváltásának feltétele a mestervizsga megléte!

Az alábbi szakmák esetében az önálló munkavégzéshez, vállalkozás indításához feltétlenül szükséges, hogy a szakember mesterlevéllel rendelkezzen:

1, autószerelő,
2, autóvillamossági szerelő,
3, ács-állványozó,
4, csőhálózat-szerelő (felelős műszaki vezetés esetén),
5, épületgépész (felelős műszaki vezetés esetén),
6, hentes,
7, mészáros,
8, karosszérialakatos,
9, kéményseprő (csak a körzetvezető),
10, kőműves (felelős műszaki vezetés esetén),
11, molnár,
12, pék,
13, vízvezeték és központifűtés-szerelő (felelős műszaki vezetés esetén)

A mester cím a megrendelő számára is eleve biztosíték a színvonalas munkára. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mestervizsga Titkársága folyamatosan fogadja a mestervizsgára jelentkezőket, szervezi a mestertanfolyamokat és a mestervizsgákat.

“Néhány szakma a kínálatunkból:
– autószerelő,
– karosszérialakatos,
– autóvillamossági szerelő,
– asztalos,
– kőműves,
– villanyszerelő,
– gázvezeték- és készülékszerelő,
– gáz és olajtüzelő berendezés üzembe helyező, karbantartó
– hangszerkészítő
– vízvezeték- és központifűtés-szerelő,
– kozmetikus,
– fodrász,
– cukrász,
– cserépkályha és kandallóépítő
– pék.”

Legyen szakmája mestere, várjuk jelentkezését!

Jelentkezés és tájékoztatás:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Mestervizsga Titkárság

1016 Bp. Krisztina krt. 99. I. emelet 122.
Tengerdy Gabriella
Telefon: 488-2156

E-mail: tenger@bkik.hu

Nemzetközi kapcsolatok

Tagjaink érdekében a lehető legszélesebb körben építünk ki és tartunk fent kapcsolatot a környező országok és az Európai Uniós országok kamaráival, szakmai szervezeteivel. A lehetőségek kihasználásával minél több szakembert igyekszünk szakmai tanulmányúthoz juttatni, bővíteni a szakmunkástanulók csereprogramját. Részvételt biztosítunk egyes nemzetközi szakmai vásárokon és konferenciákon.

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink