Mesterlevél átadás

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál 2017-ben 21 szakmában 276 fő tett sikeres mestervizsgát. Az ünnepélyes mesterlevél átadó ünnepséget 2 alkalommal tervezzük.

A Mester, mint fogalom évszázadok óta a minőséget, a szakma legmagasabb szintű rangját jelenti. A mestervizsgáztatásnak komoly hagyományai vannak Magyarországon. A magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét már nem csupán a tradíciók, hanem a kor követelményei is fontossá teszik. E kitüntető cím napjainkban a szakma magas szintű ismerete és gyakorlása mellett, a hagyományokon alapuló munkaszereteten és tiszteleten kívül, a modern korhoz való alkalmazkodást, az új berendezések, alapanyagok, technológiák ismeretét is jelenti. Szerves része a mesterképzésnek a sikeres vállalkozáshoz szükséges vezetési ismeretek és a tanulóképzéshez elengedhetetlen pedagógia ismeretek elsajátítása is.

A Mester címet viselő szakember, korszerű szakmai tudással, pedagógiai ismeretek birtokában magasabb színvonalon tudja átadni ismereteit a tanulóknak. Éppen ezért a Mester címnek nemcsak dokumentumnak, de garanciának kell lennie. Magyarországon a gazdasági rendszerváltásig létezett mestervizsgáztatás azokban a szakmákban, amelyekben törvény írta elő a vállalkozásindításhoz. A ’90-es évektől a szabad vállalkozás lehetőségéhez már nem társították a szükségességét.  1994-ben a gazdasági kamarák megalakulásukat követő első kiemelt fontosságú közfeladata volt a szakképzésbe történő intenzív bekapcsolódás, a szakképzés rendszerén belül a mestervizsgáztatás újjászervezése, előkésztése, majd beindítása.

Az utóbbi évek bebizonyították, hogy a szakmák fejlődése, a megváltozott gazdasági versenyhelyzet új elvárásokat támaszt a szakemberekkel, vállalkozókkal szemben. A szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a piacképes termeléshez nélkülözhetetlen a vállalkozók felkészítése a napjainkban meglévő magas technikai szintre. Emellett megjelent a vállalkozással járó különböző jogi, adminisztrációs ismeretek elsajátításának, valamint az utánpótlással foglalkozó szakemberek pedagógiai felkészítésének igénye. Mindezeket figyelembe véve készültek/készülnek folyamatosan az új korszerű mestervizsga követelményszintek. Napjainkban a Kereskedelmi és Iparkamarák területén 77 szakmában van lehetősége a szakmai legjobbjainak mestervizsgát tennie.

A tapasztalatok szerint a megrendelői kör is egyre pozitívabban reagál a Mester címmel rendelkező szakemberekre. Az MKIK az igényeknek megfelelően folyamatosan újítja meg a követelményszinteket.  A gazdasági életben is megindult a folyamat a Mester cím elfogadása irányában (Gázszerelői igazolvány kiváltása, felelős műszaki vezető). A 2011 decemberében megjelent Szakképzési Törvény a tanulóképzés elengedhetetlen feltételeként jelöli meg a mestervizsga meglétét.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál 2017-ben 21 szakmában 276 fő tett sikeres mestervizsgát. Az ünnepélyes mesterlevél átadó ünnepséget 2 alkalommal tervezzük.

2017. november 15-én, a Budapesti Vállalkozási Napok részeként 5 szakmában (szakács, pincér, kozmetikus, fodrász és cukrász) azon új mesterek veszik át a mesterlevelet, akik a tanulóképzésben való részvétel miatt pályázat keretében tettek sikeres vizsgát. A tanulóképzésben résztvevő gyakorlati oktatók részére az NFA-KA-NGM pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy a teljes vizsgaköltség 20%-áért végezzék el a jelöltek a felkészítő tanfolyamot és a vizsgákat.

A 68 új mester a díszes Mesterlevelet, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnökétől, a Kézműipari Tagozat elnökétől, Fekete Balázstól és a mestervizsga-bizottságok elnökeitől veszik át.  Továbbá ezen alkalommal – a kamarák történetében először- Arany- Ezüst- és Bronz mestereket is avatunk.

2017. december 14-én az önköltséges rendszerben vizsgázott mesterek vehetik át mesterlevelüket, összesen 16 szakmában (Kézápoló és Műkörömépítő, Lábápoló, Kályhás, Járműfényező, autóelektronikai műszerész, autószerelő, ortopédiai műszerész, bútorasztalos, épületasztalos,kereskedő, kéményseprő, fogtechnikus, kárpitos,villanyszerelő, gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő, gáz és tüzeléstechnikai műszerész). Összesen 209 fő. Ekkor kerül átadásra a Kézműipari Tagozat elismerése, az Aranykéz emlékplakett is.

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink