Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése:

2016. május 01-től új UNIÓS VÁMKÓDEX lép életbe.

Vonatkozó jogszabályok, szabályok

 • 952/2013/EU rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról, 59-61. cikk
 • 2016. évi XIII. az Uniós Vámjog végrehajtásáról, 124. §
 • 11/2016. NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól, 12.§, 1.bekezdés
 • 312/2001. (XII.28) Korm. rendelet (Mehib), 7. §, 1. bekezdés, 9. §, 1. bekezdés
 • 85/1998. (V.6.) Korm. rendelet (kamatkiegyenlítés), 6. §, 1. bekezdés
 • 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 4. §, 1. bekezdés
 • 1999. évi CXXI. törvény (kamarai törvény), 10. §
 • 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény)
 • Felülvizsgált Kiotói Egyezmény, K melléklet
 • Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) útmutatója az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási szabályokhoz (2016) (Eurochambres útmutató) (lásd: 2. számú melléklet)
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 5. számú melléklete (Okmányhitelesítési Szabályzat)

A jelenleg használt származási bizonyítvány nyomtatványok még 2019.május 01-ig érvényben lesznek, addig felhasználhatóak.

Ami változott:
– származás meghatározása (szárm. biz. 3. rovata)
– mindent írásban kell kérelmezni (a 2020-ig a majdani elektronizálás miatt)
– benyújtandó okmány minták

KÉRELMEK:
Származási-bizonyítvány-hitelesítése-iránti-kérelem_mod20160506
Utólagos kibocsátás iránti kérelem
Származási bizonyítvány pótlása iránti kérelem
Származási bizonyítvány cseréje iránti kérelem
Gyártói nyilatkozat
Beszállítói nyilatkozat

Származási bizonyítvány hitelesítéséhez szükséges okmányok:

1, Kérelem
2, Kereskedelmi számla (másolat)
3, Származást igazoló okmányok
– Magyar gyártó esetén  –  gyártói nyilatkozat
– Unió területén lévő gyártó esetén  –  beszállítói nyilatkozat
– Unión kívüli származás esetén  –  harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, leigazolt EUR1, EUR-MED. stb.
4. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó)
5. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá)

2016. május 01-től érvényes származási bizonyítvány kitöltési útmutató

Kitöltési nyelv: az Európai Unió  bármely hivatalos nyelvén, vagy bármely más nyelven,szükség esetén magyar fordítást kérhet a kibocsátó testület
Kitöltés módja: gépírás
A származási garnitúra 3 példányból áll.
Eredeti  : az importőr ország vámhatósága számára
Másolat : az exportőr számára (ha szükséges)
Kérelem: Kamaránál marad 

1. rovat:
Exportőr,feladó neve és címe : magyarországi vagy Európai Uniós székhellyel rendelkező cég ill. természetes személy lehet.
– amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül az 1.rovatba, az alábbi hivatkozás használható: ….(/képviselő, meghatalmazott) on behalf of …../számlán feltüntetett exportőr

2. rovat:
Címzett neve, címe,rendeltetési ország KÖTELEZŐ
– ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható
To the order of   …..(számla szerinti külföldi vevő) for despatch to …. (külföldi átvevő neve,címe)
– a pályázatokhoz, az exporthitel finanszírozáshoz kiállított bizonyítványok esetében ebben a rovatban a pályázat kiíróját, esetleg a pályázat számát, a bank nevét kell feltüntetni

 3. rovat:
Származási ország: VÁLTOZÁS!
–  European Union
–  European Union /és az adott tagország megnevezése(pl: European Union/Hungary
–  csak az adott konkrét EU állam is feltüntethető abban az esetben, ha a fogadó ország ezt megköveteli (pl.:Szaúd-Arábia, Mexikó, USA
RÖVIDÍTENI NEM LEHET!
– a származási bizonyítványon a származási ország egyértelmű meghatározása a legfontosabb; a származási ország megnevezésénél kerülni kell a rövidítések használatát
– több országból származó szállítmány esetén minden származási országot meg kell nevezni
– helyhiány esetén a származási ország feltüntethető a 6. rovatban is, minden tétel mellett, a következő hivatkozással a 3. rovatban: as shown in Box 6
Harmadik országbeli származás esetén természetesen az ország nevét kell feltüntetni.

4. rovat
Szállításra vonatkozó adatok: Pl. kamion, repülő, vonat stb.

5. rovat:
Megjegyzések:
Például:
– hivatkozás a pótalkatrészekre => essential spare parts/machinery’s standard equipment to certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás a visszamenőleges hatállyal történő kiadásra => issued retrospectively; date of export: ……
– hivatkozás a pótlólagos kiadásra => This certificate cancels and replaces certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás arra, ha az export előtt a finanszírozási szerződéshez készült a bizonyítvány => exportcélú előzetes igazolás
– egyéb az adott ügyletre vonatkozó, fontos pótbejegyzés (importengedély száma, akkreditív száma, stb.)

6. rovat:
Tételszám, csomagok száma, fajtása, jelölése, árumegnevezés
– minden árufajtát külön tételszámmal kell jelölni
– szokványos, kereskedelmi árumegnevezés alkalmazandó (nem használható csak a márkanév, gyűjtőnév, általános megnevezés)
– helyhiány esetén: az exportőr által aláírt számla, rakomány-jegyzék, vagy árulista csatolandó a származási bizonyítványhoz, illetve a 6. rovatban hivatkozni szükséges erre a csatolmányra, annak számára, azonosítójára, a következő szöveggel:
According to the attached invoice / packing list number …. dated ….
– Csatolmány esetén hitelesítendő a csatolmány is, valamint a csatolmányon is szükséges hivatkozás a származási bizonyítványra. Amennyiben az árufelsorolást a csatolmány tartalmazza, a bizonyítvány a csatolmány nélkül nem érvényes.
– az üresen maradt részt át kell húzni (az utolsó bejegyzést egy vízszintes vonallal kell aláhúzni, a fennmaradó üres részt pedig ferde vonallal kell áthúzni). A rovatba új sorok ezt követően már nem vihetők fel

7. rovat
Mennyiség
– mennyiségi egység megjelölése
– metrikus rendszer
– súly esetén a bruttó és nettó súly egyértelmű megjelölése, mindkettő használata esetén ezek egyértelmű megkülönböztetése

8. rovat: Kamara tölti ki.

K É R E L E M (rózsaszín példányon)

8. rovat:
Megjelölni azt, hogy a terméket Magyarországon lévő saját üzemben vagy másik üzemben gyártották.
Hely, dátum, cégszerű aláírás

9. rovat:
Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérő nem azonos az exportőrrel.

F O N T O S !
A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:
– ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre
– ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre
– ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat)
– ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek
– ha a bizonyítvány nem olvasható, világos,szellemképes a nyomtatás stb.

Kereskedelmi számla hitelesítése:

A fogadó ország előírásainak megfelelő példányszámot tekintjük 1 garnitúrának.
(irányadó:  K und M. – a német Kamara kiadványa)
Az ezen felüli példányokért külön díjat számítunk fel. A hitelesítéshez szükség van egy plusz másolatra, amely a Kamaránál marad.

Egyéb okmányok hitelesítése:

Ezek lehetnek például: fuvarlevelek, minőségi bizonyítványok,  SGS igazolások, növény és állategészségügyi okmányok, hajóstársasági igazolások, meghatalmazások, kereskedelmi levelek, stb.
Itt is minden hitelesítendő okmányból másolatot kérünk.

Tájékoztató – kérelem agrár termékek származásáról
Kérelem – agrár termékek

Okmányhitelesítési díjak:

Megnevezés: Nettó díj tagnak (forint) 27% ÁFA-val megnövelt érték (forint) Nettó díj nem tagnak 27% ÁFA-val megnövelt érték (forint)
Származási bizonyítvány
(1 garnitúra)
5.000 6.350 11.000 13.970
Származási bizonyítvány másolat (alapgarnitúrán felül) 2.000 2.540   4.500    5.715
Kereskedelmi számla 5.000 6.350 11.000 13.970
Fogadó ország előírásain felüli minden további példány 2.000 2.540   4.500 5.715
Aláírás hitelesítés (példányonként) 5.000 6.350 11.000 13.970
Különféle kereskedelmi okmány (példányonként) 5.000 6.350 11.000 13.970

Űrlap díjak:

Nettó díj (forint) 27% ÁFA-val növelt díj (forint)
Nyomtatvány fajtája:
Származási bizonyítvány
(1 garnitúra)
260   330
Származási bizonyítvány másolat 140 180
Vámszámlák 100 127
Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink