Kezdőoldal

Az Elnökség – jelen Alapszabályban szabályozott módon – kerületi tagcsoport elnevezéssel, meghatározott illetékességi területtel a Gktv.5.§-ában körülírt helyi szervezeti egység létrejöttét állapítja meg. Az illetékességi terület meghatározása csak a Főváros mindenkori hatályos kerületi közigazgatási beosztásával azonos módon, de több kerület teljes közigazgatási területére kiterjedően a 22.2. pontban foglaltak szerint történhet.
A tagcsoportok tevékenységének összehangolását a tagcsoport-elnökök kollégiuma (továbbiakban: Kollégium) látja el, amelynek elnökét a tagcsoport-elnökök maguk közül választják. A Kollégium titkára a főtitkár, vagy megbízottja.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamra Kerületi Tagcsoportjainak elnökei és elnökségi tagjai 4 éves időtartamra kerültek megválasztásra a kamarai választások során.

A tagcsoportok feladata az adott kerület(ek) vállalkozóinak összefogása, informálásuk a BKIK Alapszabályának 22.1. pontjában meghatározott illetékesség szerinti helyi kamarai ügyekben, érdekeik tolmácsolása a BKIK Elnöksége részére, képviselete és védelme az Önkormányzatnál. Munkájukban az összkamarai érdek helyi megjelenítése és képviselete a meghatározó. Együttműködnek a kerületi önkormányzatokkal, azok szerveivel, illetve a BKIK egyéb szervezeti egységeivel, részt vesznek a tagszervező munkában, és a kerületi vállalkozóknak kamarai szolgáltatásokat nyújtanak.

A tagcsoportok tevékenységének összehangolását a Tagcsoport Elnökök Kollégiuma (továbbiakban: Kollégium) látja el, amelynek elnökét a tagcsoport-elnökök maguk közül választják.

A Kollégium elnöke: Keszthelyi Péter (II. kerületi Tagcsoport elnök)

A Kollégium működésének technikai és személyi feltételeit a kamara főtitkára biztosítja.

Tagcsoport Elnökök Kollégiuma 2017. évi szakmai program

TAGCSOPORTI ESEMÉNYEK

Kapcsolat:

Tagcsoport Elnökök Kollégiuma Kerületi Koordinációs Iroda
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +361 488 2101
Mobil: +3630 996 9171
E-mail: szilagyi.zsuzsanna@bkik.hu
Irodavezető és kollégiumi titkár: Szilágyi Zsuzsanna

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink