TEÁOR

9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény

a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR’03 és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a TEÁOR’03 2007. január 19-ét megelőző utolsó állapota és az 1893/2006/EK rendelettel érvénybe lépett NACE Rev.2 (TEÁOR’08) közötti megfeleltetés (fordítókulcs) magyar nyelvű változatát.

2008. január 1-jét követően a fordítókulcs alapján kell megállapítani a már működő (APEH, bíróságok, KSH, PM és más adminisztratív nyilvántartásba bejegyzett) gazdasági szervezetek szakágazati kódszámát.

A gazdasági szervezetek pontos átsorolása érdekében a fordítókulcsot a TEÁOR’08 tartalmi meghatározásával együtt szükséges alkalmazni. A két dokumentum együttes alkalmazásával oldható meg ugyanis az egyedi és speciális esetek kezelése. A fordítókulcs és a TEÁOR’08 tartalmi meghatározása elérhető a KSH honlapján: www.ksh.hu/ Szolgáltatások/Osztályozások/Osztályozások revízió 2008.

Melléklet a 9002/2007. (SK 3.) KSH közleményhez

;

 TEÁOR’03

 TEÁOR’08

 Kódszám

 Megnevezés

 Kódszám

 Megnevezés

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0111

 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0112

 Rizstermesztés

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0113

 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0114

 Cukornádtermesztés

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0115

 Dohánytermesztés

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0116

 Rostnövénytermesztés

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0119

 Egyéb, nem évelő növény termesztése

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0126

 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0128

 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0129

 Egyéb évelő növény termesztése

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0163

 Betakarítást követő szolgáltatás

 0111

 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

 0164

 Vetési célú magfeldolgozás

 0112

 Zöldség, dísznövény termelése

 0113

 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

 0112

 Zöldség, dísznövény termelése

 0119

 Egyéb, nem évelő növény termesztése

 0112

 Zöldség, dísznövény termelése

 0125

 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

 0112

 Zöldség, dísznövény termelése

 0130

 Növényi szaporítóanyag termesztése

 0112

 Zöldség, dísznövény termelése

 0164

 Vetési célú magfeldolgozás

 0112

 Zöldség, dísznövény termelése

 0210

 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

 0112

 Zöldség, dísznövény termelése

 0230

 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0121

 Szőlőtermesztés

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0122

 Trópusi gyümölcs termesztése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0123

 Citrusféle termesztése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0124

 Almatermésű, csonthéjas termesztése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0125

 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0127

 Italgyártási növény termesztése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0128

 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0163

 Betakarítást követő szolgáltatás

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0164

 Vetési célú magfeldolgozás

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 0230

 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 1041

 Olaj gyártása

 0113

 Gyümölcs, fűszernövény termelése

 1102

 Szőlőbor termelése

 0121

 Szarvasmarha-tenyésztés

 0141

 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

 0121

 Szarvasmarha-tenyésztés

 0142

 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

 0122

 Juh-, kecske-, lótenyésztés

 0143

 Ló, lóféle tenyésztése

 0122

 Juh-, kecske-, lótenyésztés

 0145

 Juh, kecske tenyésztése

 0123

 Sertéstenyésztés

 0146

 Sertéstenyésztés

 0124

 Baromfitenyésztés

 0147

 Baromfitenyésztés

 0125

 Egyéb állatok tenyésztése

 0144

 Teve, teveféle tenyésztése

 0125

 Egyéb állatok tenyésztése

 0149

 Egyéb állat tenyésztése

 0130

 Vegyes gazdálkodás

 0150

 Vegyes gazdálkodás

 0141

 Növénytermelési szolgáltatás

 0161

 Növénytermesztési szolgáltatás

 0141

 Növénytermelési szolgáltatás

 0163

 Betakarítást követő szolgáltatás

 0141

 Növénytermelési szolgáltatás

 0164

 Vetési célú magfeldolgozás

 0141

 Növénytermelési szolgáltatás

 8130

 Zöldterület-kezelés

 0142

 Állattenyésztési szolgáltatás

 0162

 Állattenyésztési szolgáltatás

 0150

 Vadgazdálkodás

 0170

 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 0201

 Erdőgazdálkodási termékelőállítás

 0129

 Egyéb évelő növény termesztése

 0201

 Erdőgazdálkodási termékelőállítás

 0210

 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

 0201

 Erdőgazdálkodási termékelőállítás

 0220

 Fakitermelés

 0201

 Erdőgazdálkodási termékelőállítás

 0230

 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 0202

 Erdőgazdálkodási szolgáltatás

 0240

 Erdészeti szolgáltatás

 0501

 Halászat

 0311

 Tengeri halászat

 0501

 Halászat

 0312

 Édesvízi halászat

 0502

 Haltenyésztés

 0321

 Tengerihal-gazdálkodás

 0502

 Haltenyésztés

 0322

 Édesvízihal-gazdálkodás

 1010

 Feketeszén-bányászat

 0510

 Feketeszén-bányászat

 1010

 Feketeszén-bányászat

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1010

 Feketeszén-bányászat

 1920

 Kőolaj-feldolgozás

 1020

 Barnaszén, lignit bányászata

 0520

 Barnaszén-, lignitbányászat

 1020

 Barnaszén, lignit bányászata

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1020

 Barnaszén, lignit bányászata

 1920

 Kőolaj-feldolgozás

 1030

 Tőzegkitermelés

 0892

 Tőzegkitermelés

 1030

 Tőzegkitermelés

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1030

 Tőzegkitermelés

 1920

 Kőolaj-feldolgozás

 1110

 Kőolaj-, földgázkitermelés

 0610

 Kőolaj-kitermelés

 1110

 Kőolaj-, földgázkitermelés

 0620

 Földgázkitermelés

 1110

 Kőolaj-, földgázkitermelés

 0910

 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 1110

 Kőolaj-, földgázkitermelés

 5221

 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 1110

 Kőolaj-, földgázkitermelés

 5222

 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 1120

 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 0910

 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 1200

 Urán-, tóriumérc-bányászat

 0721

 Urán-, tóriumérc-bányászat

 1200

 Urán-, tóriumérc-bányászat

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1310

 Vasércbányászat

 0710

 Vasércbányászat

 1310

 Vasércbányászat

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1320

 Színes fémérc bányászata

 0729

 Színesfém érc bányászata

 1320

 Színes fémérc bányászata

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1411

 Építőkő, díszítőkő fejtése

 0811

 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

 1411

 Építőkő, díszítőkő fejtése

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1412

 Mészkő, gipsz, kréta bányászata

 0811

 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

 1412

 Mészkő, gipsz, kréta bányászata

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1413

 Pala bányászata

 0811

 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

 1413

 Pala bányászata

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1421

 Kavics-, homokbányászat

 0812

 Kavics-, homok-, agyagbányászat

 1421

 Kavics-, homokbányászat

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1422

 Agyag-, kaolinbányászat

 0812

 Kavics-, homok-, agyagbányászat

 1422

 Agyag-, kaolinbányászat

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1430

 Vegyiásvány bányászata

 0891

 Vegyi ásvány bányászata

 1430

 Vegyiásvány bányászata

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1440

 Sótermelés

 0893

 Sókitermelés

 1440

 Sótermelés

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1440

 Sótermelés

 1084

 Fűszer, ételízesítő gyártása

 1450

 Máshova nem sorolt egyéb bányászat

 0899

 Egyéb m.n.s. bányászat

 1450

 Máshova nem sorolt egyéb bányászat

 0990

 Egyéb bányászati szolgáltatás

 1511

 Húsfeldolgozás, -tartósítás

 1011

 Húsfeldolgozás, -tartósítás

 1512

 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

 1011

 Húsfeldolgozás, -tartósítás

 1512

 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

 1012

 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

 1513

 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

 1013

 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

 1513

 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

 1085

 Készétel gyártása

 1513

 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

 1089

 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

 1520

 Halfeldolgozás

 1020

 Halfeldolgozás, -tartósítás

 1520

 Halfeldolgozás

 1085

 Készétel gyártása

 1531

 Burgonyafeldolgozás

 1031

 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

 1532

 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

 1032

 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

 1533

 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás

 1039

 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 1533

 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás

 1085

 Készétel gyártása

 1541

 Nyers olaj gyártása

 1041

 Olaj gyártása

 1542

 Finomított olaj gyártása

 1041

 Olaj gyártása

 1543

 Margarin gyártása

 1042

 Margarin gyártása

 1551

 Tejtermék gyártása

 1051

 Tejtermék gyártása

 1552

 Jégkrém gyártása

 1052

 Jégkrém gyártása

 1561

 Malomipari termék gyártása

 1061

 Malomipari termék gyártása

 1562

 Keményítő gyártása

 1062

 Keményítő, keményítőtermék gyártása

 1562

 Keményítő gyártása

 1089

 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

 1571

 Haszonállat-eledel gyártása

 1091

 Haszonállat-eledel gyártása

 1572

 Hobbiállat-eledel gyártása

 1092

 Hobbiállat-eledel gyártása

 1581

 Kenyér, friss tésztaféle gyártása

 1071

 „Kenyér; friss pékáru gyártása”

 1581

 Kenyér, friss tésztaféle gyártása

 1085

 Készétel gyártása

 1581

 Kenyér, friss tésztaféle gyártása

 1089

 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

 1582

 Tartósított lisztes áru gyártása

 1072

 Tartósított lisztes áru gyártása

 1583

 Cukorgyártás

 1081

 Cukorgyártás

 1584

 Édesség gyártása

 1082

 Édesség gyártása

 1585

 Tésztafélék gyártása

 1073

 Tésztafélék gyártása

 1585

 Tésztafélék gyártása

 1085

 Készétel gyártása

 1586

 Tea, kávé feldolgozása

 1083

 Tea, kávé feldolgozása

 1587

 Fűszer, ételízesítő gyártása

 1084

 Fűszer, ételízesítő gyártása

 1588

 Homogenizált és diétás étel gyártása

 1086

 Homogenizált, diétás étel gyártása

 1589

 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása

 1089

 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

 1591

 Desztillált szeszes ital gyártása

 1101

 Desztillált szeszes ital gyártása

 1592

 Etilalkohol gyártása

 1101

 Desztillált szeszes ital gyártása

 1592

 Etilalkohol gyártása

 2014

 Szerves vegyi alapanyag gyártása

 1593

 Bortermelés

 1102

 Szőlőbor termelése

 1594

 Gyümölcsbor termelése

 1103

 Gyümölcsbor termelése

 1595

 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

 1104

 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

 1596

 Sörgyártás

 1105

 Sörgyártás

 1597

 Malátagyártás

 1106

 Malátagyártás

 1598

 Üdítőital gyártása

 1107

 Üdítőital, ásványvíz gyártása

 1600

 Dohánytermék gyártása

 1200

 Dohánytermék gyártása

 1711

 Pamutfonás

 1310

 Textilszálak fonása

 1712

 Gyapjúfonás

 1310

 Textilszálak fonása

 1713

 Fésűsgyapjúfonás

 1310

 Textilszálak fonása

 1714

 Lenfonás

 1310

 Textilszálak fonása

 1715

 Selyemfonás

 1310

 Textilszálak fonása

 1716

 Varrócérna gyártása

 1310

 Textilszálak fonása

 1717

 Egyéb textilszálak fonása

 1310

 Textilszálak fonása

 1721

 Pamutszövés

 1320

 Textilszövés

 1722

 Gyapjúszövés

 1320

 Textilszövés

 1723

 Fésűsgyapjúszövés

 1320

 Textilszövés

 1724

 Selyemszövés

 1320

 Textilszövés

 1725

 Egyéb textilszövés

 1320

 Textilszövés

 1730

 Textilkikészítés

 1330

 Textilkikészítés

 1740

 Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)

 1392

 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

 1740

 Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)

 3250

 Orvosi eszköz gyártása

 1740

 Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 1740

 Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)

 9529

 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

 1751

 Szőnyeggyártás

 1393

 Szőnyeggyártás

 1752

 Kötéláru gyártása

 1394

 Kötéláru gyártása

 1752

 Kötéláru gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 1753

 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)

 1395

 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

 1754

 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása

 1396

 Műszaki textiláru gyártása

 1754

 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása

 1399

 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

 1754

 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása

 1722

 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

 1754

 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 1760

 Kötött, hurkolt kelme gyártása

 1391

 Kötött, hurkolt kelme gyártása

 1771

 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

 1419

 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

 1771

 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

 1431

 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

 1772

 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása

 1439

 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

 1810

 Bőrruházat gyártása

 1411

 Bőrruházat gyártása

 1810

 Bőrruházat gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 1821

 Munkaruházat gyártása

 1412

 Munkaruházat gyártása

 1822

 Felsőruházat gyártása

 1413

 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

 1823

 Alsóruházat gyártása

 1414

 Alsóruházat gyártása

 1824

 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

 1419

 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

 1824

 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 1830

 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

 1320

 Textilszövés

 1830

 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

 1391

 Kötött, hurkolt kelme gyártása

 1830

 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

 1420

 Szőrmecikk gyártása

 1830

 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

 1511

 Bőr, szőrme kikészítése

 1910

 Bőrkikészítés

 1511

 Bőr, szőrme kikészítése

 1920

 Táskafélék, szíjazat gyártása

 1512

 Táskafélék, szíjazat gyártása

 1920

 Táskafélék, szíjazat gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 1930

 Lábbeligyártás

 1520

 Lábbeligyártás

 1930

 Lábbeligyártás

 1629

 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 1930

 Lábbeligyártás

 2219

 Egyéb gumitermék gyártása

 1930

 Lábbeligyártás

 2229

 Egyéb műanyag termék gyártása

 2010

 Fűrészárugyártás

 1610

 Fűrészárugyártás

 2020

 Falemezgyártás

 1621

 Falemezgyártás

 2030

 Épületasztalos-ipari termék gyártása

 1622

 Parkettagyártás

 2030

 Épületasztalos-ipari termék gyártása

 1623

 Épületasztalos-ipari termék gyártása

 2030

 Épületasztalos-ipari termék gyártása

 4120

 Lakó- és nem lakó épület építése

 2030

 Épületasztalos-ipari termék gyártása

 4332

 Épületasztalos-szerkezet szerelése

 2030

 Épületasztalos-ipari termék gyártása

 4391

 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

 2040

 Tároló fatermék gyártása

 1624

 Tároló fatermék gyártása

 2040

 Tároló fatermék gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2051

 Fatömegcikk gyártása

 1629

 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 2051

 Fatömegcikk gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 2051

 Fatömegcikk gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2052

 Parafa-, fonottáru gyártása

 1629

 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 2052

 Parafa-, fonottáru gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 2111

 Papíripari rostanyag gyártása

 1711

 Papíripari rostanyag gyártása

 2112

 Papírgyártás

 1712

 Papírgyártás

 2121

 Papír csomagolóeszköz gyártása

 1721

 Papír csomagolóeszköz gyártása

 2122

 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

 1722

 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

 2123

 Irodai papíráru gyártása

 1723

 Irodai papíráru gyártása

 2123

 Irodai papíráru gyártása

 1812

 Nyomás (kivéve: napilap)

 2124

 Tapétagyártás

 1724

 Tapétagyártás

 2125

 Egyéb papírtermék gyártása

 1729

 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

 2125

 Egyéb papírtermék gyártása

 1812

 Nyomás (kivéve: napilap)

 2211

 Könyvkiadás

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 2211

 Könyvkiadás

 5811

 Könyvkiadás

 2211

 Könyvkiadás

 5812

 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

 2212

 Napilapkiadás

 5813

 Napilapkiadás

 2213

 Időszaki kiadvány kiadása

 5814

 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 2214

 Hangfelvétel-kiadás

 5920

 Hangfelvétel készítése, kiadása

 2215

 Egyéb kiadás

 5819

 Egyéb kiadói tevékenység

 2221

 Napilapnyomás

 1811

 Napilapnyomás

 2222

 Máshova nem sorolt nyomás

 1723

 Irodai papíráru gyártása

 2222

 Máshova nem sorolt nyomás

 1812

 Nyomás (kivéve: napilap)

 2223

 Könyvkötés

 1814

 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

 2224

 Nyomdai előkészítő tevékenység

 1813

 Nyomdai előkészítő tevékenység

 2225

 Kisegítő nyomdai tevékenység

 1813

 Nyomdai előkészítő tevékenység

 2225

 Kisegítő nyomdai tevékenység

 1814

 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

 2231

 Hangfelvétel-sokszorosítás

 1820

 Egyéb sokszorosítás

 2232

 Videófelvétel-sokszorosítás

 1820

 Egyéb sokszorosítás

 2233

 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

 1820

 Egyéb sokszorosítás

 2310

 Kokszgyártás

 1910

 Kokszgyártás

 2320

 Kőolaj-feldolgozás

 1920

 Kőolaj-feldolgozás

 2330

 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 2013

 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

 2330

 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 2120

 Gyógyszerkészítmény gyártása

 2330

 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 2446

 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 2330

 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 3812

 Veszélyes hulladék gyűjtése

 2330

 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 3822

 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 2411

 Ipari gáz gyártása

 2011

 Ipari gáz gyártása

 2412

 Színezék, pigment gyártása

 2012

 Színezék, pigment gyártása

 2413

 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

 2013

 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

 2414

 Szerves vegyi alapanyag gyártása

 2014

 Szerves vegyi alapanyag gyártása

 2415

 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

 2015

 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

 2415

 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

 3821

 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 2416

 Műanyag-alapanyag gyártása

 2016

 Műanyag-alapanyag gyártása

 2417

 Szintetikus kaucsuk gyártása

 2017

 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

 2420

 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 2020

 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 2430

 Festék, bevonóanyag gyártása

 2030

 Festék, bevonóanyag gyártása

 2441

 Gyógyszeralapanyag-gyártás

 2110

 Gyógyszeralapanyag-gyártás

 2442

 Gyógyszerkészítmény gyártása

 2120

 Gyógyszerkészítmény gyártása

 2442

 Gyógyszerkészítmény gyártása

 3250

 Orvosi eszköz gyártása

 2451

 Tisztítószer gyártása

 2041

 Tisztítószer gyártása

 2452

 Testápolási cikk gyártása

 2042

 Testápolási cikk gyártása

 2461

 Robbanóanyag gyártása

 2051

 Robbanóanyag gyártása

 2462

 Ragasztógyártás

 2052

 Ragasztószergyártás

 2462

 Ragasztógyártás

 2059

 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

 2463

 Illóolajgyártás

 2053

 Illóolajgyártás

 2464

 Fényképészeti vegyi anyag gyártása

 2059

 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

 2465

;  Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása

 2680

 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

 2466

 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

 2059

 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

 2466

 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

 2611

 Elektronikai alkatrész gyártása

 2470

 Vegyi szál gyártása

 2060

 Vegyi szál gyártása

 2511

 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

 2211

 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

 2512

 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

 2211

 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

 2513

 Egyéb gumitermék gyártása

 2219

 Egyéb gumitermék gyártása

 2513

 Egyéb gumitermék gyártása

 3250

 Orvosi eszköz gyártása

 2513

 Egyéb gumitermék gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 2513

 Egyéb gumitermék gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2521

 Műanyag fólia, cső gyártása

 2221

 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

 2521

 Műanyag fólia, cső gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2521

 Műanyag fólia, cső gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2522

 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

 2222

 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

 2523

 Műanyag építőanyag gyártása

 2223

 Műanyag építőanyag gyártása

 2523

 Műanyag építőanyag gyártása

 2732

 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

 2523

 Műanyag építőanyag gyártása

 4120

 Lakó- és nem lakó épület építése

 2523

 Műanyag építőanyag gyártása

 4332

 Épületasztalos-szerkezet szerelése

 2524

 Egyéb műanyag termék gyártása

 2229

 Egyéb műanyag termék gyártása

 2524

 Egyéb műanyag termék gyártása

 2733

 Szerelvény gyártása

 2524

 Egyéb műanyag termék gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 2524

 Egyéb műanyag termék gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2611

 Síküveggyártás

 2311

 Síküveggyártás

 2612

 Síküveg továbbfeldolgozása

 2312

 Síküveg továbbfeldolgozása

 2613

 Öblösüveggyártás

 2313

 Öblösüveggyártás

 2614

 Üvegszálgyártás

 2314

 Üvegszálgyártás

 2615

 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

 2319

 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

 2615

 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2615

 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2621

 Háztartási kerámia gyártása

 2341

 Háztartási kerámia gyártása

 2622

 Egészségügyi kerámia gyártása

 2342

 Egészségügyi kerámia gyártása

 2623

 Kerámiaszigetelő gyártása

 2343

 Kerámia szigetelő gyártása

 2624

 Műszaki kerámia gyártása

 2344

 Műszaki kerámia gyártása

 2625

 Egyéb kerámiatermék gyártása

 2349

 Egyéb kerámiatermék gyártása

 2626

 Tűzálló kerámiatermék gyártása

 2320

 Tűzálló termék gyártása

 2630

 Kerámiacsempe, lap gyártása

 2331

 Kerámiacsempe, -lap gyártása

 2640

 Égetett agyag építőanyag gyártása

 2332

 Égetett agyag építőanyag gyártása

 2640

 Égetett agyag építőanyag gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2640

 Égetett agyag építőanyag gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2651

 Cementgyártás

 2351

 Cementgyártás

 2652

 Mészgyártás

 2352

 Mész-, gipszgyártás

 2653

 Gipszgyártás

 2352

 Mész-, gipszgyártás

 2661

 Építési betontermék gyártása

 2361

 Építési betontermék gyártása

 2662

 Építési gipsztermék gyártása

 2362

 Építési gipsztermék gyártása

 2663

 Előre kevert beton gyártása

 2363

 Előre kevert beton gyártása

 2664

 Habarcsgyártás

 2364

 Habarcsgyártás

 2665

 Szálerősítésű cement gyártása

 2365

 Szálerősítésű cement gyártása

 2666

 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 2369

 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 2670

 Építőkő, díszítőkő megmunkálása

 2370

 Kőmegmunkálás

 2681

 Csiszolótermék gyártása

 2391

 Csiszolótermék gyártása

 2681

 Csiszolótermék gyártása

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 2681

 Csiszolótermék gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2682

 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

 2399

 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

 2710

 Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása

 2410

 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 2721

 Öntöttvas cső gyártása

 2451

 Vasöntés

 2722

 Acélcsőgyártás

 2420

 Acélcsőgyártás

 2731

 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

 2431

 Hidegen húzott acélrúd gyártása

 2732

 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

 2432

 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

 2733

 Hidegen alakított acélidom gyártása

 2433

 Hidegen hajlított acélidom gyártása

 2734

 Acélhuzalgyártás

 2434

 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

 2741

 Nemesfémgyártás

 2441

 Nemesfémgyártás

 2742

 Alumíniumgyártás

 2442

 Alumíniumgyártás

 2743

 Ólom, cink, ón gyártása

 2443

 Ólom, cink, ón gyártása

 2744

 Réz gyártása

 2444

 Rézgyártás

 2745

 Egyéb nemvas fém gyártása

 2445

 Egyéb nem vas fém gyártása

 2751

 Vasöntés

 2451

 Vasöntés

 2752

 Acélöntés

 2452

 Acélöntés

 2753

 Könnyűfémöntés

 2453

 Könnyűfémöntés

 2754

 Egyéb nemvas fém öntése

 2454

 Egyéb nem vas fém öntése

 2811

 Fémszerkezet gyártása

 2433

 Hidegen hajlított acélidom gyártása

 2811

 Fémszerkezet gyártása

 2511

 Fémszerkezet gyártása

 2811

 Fémszerkezet gyártása

 4120

 Lakó- és nem lakó épület építése

 2812

 Fém épületelem gyártása

 2512

 Fém épületelem gyártása

 2812

 Fém épületelem gyártása

 4332

 Épületasztalos-szerkezet szerelése

 2821

 Fémtartály gyártása

 2529

 Fémtartály gyártása

 2822

 Fűtési kazán, radiátor gyártása

 2521

 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

 2822

 Fűtési kazán, radiátor gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2830

 Gőzkazán gyártása

 2530

 Gőzkazán gyártása

 2830

 Gőzkazán gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2840

 Fémalakítás, porkohászat

 2550

 Fémalakítás, porkohászat

 2851

 Fém felületkezelése

 2561

 Fémfelület-kezelés

 2852

 Fémmegmunkálás

 2562

 Fémmegmunkálás

 2852

 Fémmegmunkálás

 3312

 Ipari gép, berendezés javítása

 2861

 Evőeszköz, késáru gyártása

 2571

 Evőeszköz gyártása

 2861

 Evőeszköz, késáru gyártása

 3311

 Fémfeldolgozási termék javítása

 2862

 Szerszámgyártás

 2573

 Szerszámgyártás

 2862

 Szerszámgyártás

 2841

 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

 2862

 Szerszámgyártás

 2849

 Egyéb szerszámgép gyártása

 2862

 Szerszámgyártás

 2892

 Bányászati, építőipari gép gyártása

 2862

 Szerszámgyártás

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2863

 Lakat-, zárgyártás

 2572

 Lakat-, zárgyártás

 2871

 Vas, acél tárolóeszköz gyártása

 2591

 Acél tárolóeszköz gyártása

 2872

 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

 2592

 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

 2873

 Huzal termék gyártása

 2593

 Huzaltermék gyártása

 2874

 Kötőelem, csavar gyártása

 2593

 Huzaltermék gyártása

 2874

 Kötőelem, csavar gyártása

 2594

 Kötőelem, csavar gyártása

 2875

 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 2571

 Evőeszköz gyártása

 2875

 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 2599

 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 2875

 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 2911

 Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti járműmotor)

 2811

 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

 2911

 Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti járműmotor)

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2912

 Szivattyú, kompresszor gyártása

 2812

 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

 2912

 Szivattyú, kompresszor gyártása

 2813

 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

 2912

 Szivattyú, kompresszor gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2913

 Csap, szelep gyártása

 2812

 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

 2913

 Csap, szelep gyártása

 2814

 Csap, szelep gyártása

 2913

 Csap, szelep gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2914

 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

 2815

 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

 2921

 Kemence gyártása

 2821

 Fűtőberendezés, kemence gyártása

 2921

 Kemence gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2922

 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 2822

 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 2922

 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 3312

 Ipari gép, berendezés javítása

 2922

 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2922

 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 4329

 Egyéb épületgépészeti szerelés

 2923

 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

 2825

 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

 2923

 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2924

 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása

 2829

 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 2924

 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása

 3250

 Orvosi eszköz gyártása

 2924

 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása

 3312

 Ipari gép, berendezés javítása

 2924

 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2931

 Mezőgazdasági traktor gyártása

 2830

 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 2932

 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

 2830

 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 2932

 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2932

 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

 9522

 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

 2941

 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

 2824

 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

 2942

 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

 2841

 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

 2942

 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyez&e;acute;se

 2943

 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása

 2790

 Egyéb villamos berendezés gyártása

 2943

 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása

 2829

 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 2943

 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása

 2849

 Egyéb szerszámgép gyártása

 2943

 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2951

 Kohászati gép gyártása

 2891

 Kohászati gép gyártása

 2951

 Kohászati gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2952

 Bányászati, építőipari gép gyártása

 2892

 Bányászati, építőipari gép gyártása

 2952

 Bányászati, építőipari gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2953

 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

 2830

 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 2953

 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

 2893

 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

 2953

 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2954

 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

 2894

 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

 2954

 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

 3312

 Ipari gép, berendezés javítása

 2954

 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2955

 Papíripari gép gyártása

 2895

 Papíripari gép gyártása

 2955

 Papíripari gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2956

 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 2573

 Szerszámgyártás

 2956

 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 2751

 Háztartási villamos készülék gyártása

 2956

 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 2894

 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

 2956

 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 2896

 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

 2956

 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 2899

 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

 2956

 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 3312

 Ipari gép, berendezés javítása

 2956

 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2960

 Fegyver-, lőszergyártás

 2540

 Fegyver-, lőszergyártás

 2960

 Fegyver-, lőszergyártás

 3030

 Légi, űrjármű gyártása

 2960

 Fegyver-, lőszergyártás

 3040

 Katonai harcjármű gyártása

 2960

 Fegyver-, lőszergyártás

 3316

 Repülőgép, űrhajó javítása

 2960

 Fegyver-, lőszergyártás

 3317

 Egyéb közlekedési eszköz javítása

 2960

 Fegyver-, lőszergyártás

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2971

 Háztartási villamos készülék gyártása

 2751

 Háztartási villamos készülék gyártása

 2971

 Háztartási villamos készülék gyártása

 2821

 Fűtőberendezés, kemence gyártása

 2971

 Háztartási villamos készülék gyártása

 2825

 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

 2971

 Háztartási villamos készülék gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 2972

 Nem villamos háztartási készülék gyártása

 2752

 Nem villamos háztartási készülék gyártása

 2972

 Nem villamos háztartási készülék gyártása

 2821

 Fűtőberendezés, kemence gyártása

 3001

 Irodagépgyártás

 2823

 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 3001

 Irodagépgyártás

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3002

 Számítógép, készülék gyártása

 2620

 Számítógép, perifériás egység gyártása

 3002

 Számítógép, készülék gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3002

 Számítógép, készülék gyártása

 6209

 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 3110

 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 2611

 Elektronikai alkatrész gyártása

 3110

 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 2711

 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 3110

 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 3314

 Ipari villamos gép, berendezés javítása

 3110

 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3120

 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 2611

 Elektronikai alkatrész gyártása

 3120

 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 2712

 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 3120

 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 2733

 Szerelvény gyártása

 3120

 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 2790

 Egyéb villamos berendezés gyártása

 3120

 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3130

 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

 2611

 Elektronikai alkatrész gyártása

 3130

 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

 2731

 Száloptikai kábel gyártása

 3130

 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

 2732

 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

 3130

 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

 2733

 Szerelvény gyártása

 3130

 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

 2790

 Egyéb villamos berendezés gyártása

 3140

 Akkumulátor, szárazelem gyártása

 2720

 Akkumulátor, szárazelem gyártása

 3150

 Világítóeszköz gyártása

 2740

 Villamos világítóeszköz gyártása

 3150

 Világítóeszköz gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3161

 Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása

 2740

 Villamos világítóeszköz gyártása

 3161

 Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása

 2931

 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2344

 Műszaki kerámia gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2599

 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2630

 Híradás-technikai berendezés gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2651

 Mérőműszergyártás

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2711

 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2740

 Villamos világítóeszköz gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2790

 Egyéb villamos berendezés gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2841

 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 2899

 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 3020

 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 3313

 Elektronikus, optikai eszköz javítása

 3162

 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3210

 Elektronikai alkatrész gyártása

 2611

 Elektronikai alkatrész gyártása

 3210

 Elektronikai alkatrész gyártása

 2612

 Elektronikai áramköri kártya gyártása

 3210

 Elektronikai alkatrész gyártása

 2790

 Egyéb villamos berendezés gyártása

 3220

 Ipari híradástechnikai termék gyártása

 2630

 Híradás-technikai berendezés gyártása

 3220

 Ipari híradástechnikai termék gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3230

 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

 2611

 Elektronikai alkatrész gyártása

 3230

 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

 2620

 Számítógép, perifériás egység gyártása

 3230

 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

 2630

 Híradás-technikai berendezés gyártása

 3230

 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

 2640

 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

 3230

 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

 2670

 Optikai eszköz gyártása

 3230

 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

 2823

 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 3230

 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3310

 Orvosi műszer gyártása

 2660

 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

 3310

 Orvosi műszer gyártása

 3101

 Irodabútor gyártása

 3310

 Orvosi műszer gyártása

 3250

 Orvosi eszköz gyártása

 3310

 Orvosi műszer gyártása

 3299

 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

 3310

 Orvosi műszer gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3320

 Mérőműszer gyártása

 2630

 Híradás-technikai berendezés gyártása

 3320

 Mérőműszer gyártása

 2651

 Mérőműszergyártás

 3320

 Mérőműszer gyártása

 2670

 Optikai eszköz gyártása

 3320

 Mérőműszer gyártása

 2829

 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 3320

 Mérőműszer gyártása

 2899

 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

 3320

 Mérőműszer gyártása

 3250

 Orvosi eszköz gyártása

 3320

 Mérőműszer gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3330

 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3340

 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

 2670

 Optikai eszköz gyártása

 3340

 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

 2731

 Száloptikai kábel gyártása

 3340

 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

 2899

 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

 3340

 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

 3250

 Orvosi eszköz gyártása

 3340

 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3350

 Óragyártás

 2652

 Óragyártás

 3350

 Óragyártás

 3212

 Ékszergyártás

 3350

 Óragyártás

 3213

 Divatékszer gyártása

 3350

 Óragyártás

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3410

 Közúti gépjármű gyártása

 2892

 Bányászati, építőipari gép gyártása

 3410

 Közúti gépjármű gyártása

 2910

 Közúti gépjármű gyártása

 3410

 Közúti gépjármű gyártása

 3091

 Motorkerékpár gyártása

 3410

 Közúti gépjármű gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3420

 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 2920

 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 3430

 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

 2811

 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

 3430

 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

 2932

 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

 3511

 Hajógyártás, -javítás

 3011

 Hajógyártás

 3511

 Hajógyártás, -javítás

 3315

 Hajó, csónak javítása

 3511

 Hajógyártás, -javítás

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3512

 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása

 3012

 Szabadidő-, sporthajó gyártása

 3520

 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 3020

 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 3520

 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3530

 Légi-, űrjármű gyártása, javítása

 2899

 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

 3530

 Légi-, űrjármű gyártása, javítása

 3030

 Légi, űrjármű gyártása

 3530

 Légi-, űrjármű gyártása, javítása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3541

 Motorkerékpár gyártása

 3091

 Motorkerékpár gyártása

 3542

 Kerékpár gyártása

 3092

 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

 3543

 Mozgássérültek kocsijának gyártása

 3092

 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

 3550

 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

 2822

 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

 3550

 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

 3099

 M.n.s. egyéb jármű gyártása

 3550

 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

 3101

 Irodabútor gyártása

 3550

 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

 3317

 Egyéb közlekedési eszköz javítása

 3550

 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

 3320

 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 3611

 Ülőbútor gyártása

 2932

 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

 3611

 Ülőbútor gyártása

 3011

 Hajógyártás

 3611

 Ülőbútor gyártása

 3020

 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 3611

 Ülőbútor gyártása

 3030

 Légi, űrjármű gyártása

 3611

 Ülőbútor gyártása

 3101

 Irodabútor gyártása

 3611

 Ülőbútor gyártása

 3102

 Konyhabútorgyártás

 3611

 Ülőbútor gyártása

 3109

 Egyéb bútor gyártása

 3611

 Ülőbútor gyártása

 9524

 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

 3612

 Irodabútor gyártása

 2823

 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

 3612

 Irodabútor gyártása

 3101

 Irodabútor gyártása

 3612

 Irodabútor gyártása

 9524

 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

 3613

 Konyhabútor gyártása

 3102

 Konyhabútorgyártás

 3614

 Egyéb bútor gyártása

 3109

 Egyéb bútor gyártása

 3614

 Egyéb bútor gyártása

 9524

 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

 3615

 Ágybetét gyártása

 3103

 Ágybetét gyártása

 3621

 Pénzérme, érem gyártása

 3211

 Érmegyártás

 3622

 Ékszergyártás

 3212

 Ékszergyártás

 3622

 Ékszergyártás

 3213

 Divatékszer gyártása

 3630

 Hangszergyártás

 3220

 Hangszergyártás

 3630

 Hangszergyártás

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 3630

 Hangszergyártás

 9529

 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

 3640

 Sportszergyártás

 3230

 Sportszergyártás

 3640

 Sportszergyártás

 3299

 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

 3640

 Sportszergyártás

 9529

 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

 3650

 Játékgyártás

 2640

 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

 3650

 Játékgyártás

 2899

 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

 3650

 Játékgyártás

 3240

 Játékgyártás

 3650

 Játékgyártás

 3319

 Egyéb ipari eszköz javítása

 3661

 Divatékszergyártás

 3213

 Divatékszer gyártása

 3662

 Seprű- és kefegyártás

 3291

 Seprű-, kefegyártás

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 1399

 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 1512

 Táskafélék, szíjazat gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 1629

 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 1729

 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 2051

 Robbanóanyag gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 2219

 Egyéb gumitermék gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 2223

 Műanyag építőanyag gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 2229

 Egyéb műanyag termék gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 2599

 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 2899

 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 3092

 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

 3663

 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

 3299

 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

 3710

 Fém visszanyerése hulladékból

 3831

 Használt eszköz bontása

 3710

 Fém visszanyerése hulladékból

 3832

 Hulladék újrahasznosítása

 3720

 Nemfém visszanyerése hulladékból

 3832

 Hulladék újrahasznosítása

 4011

 Villamosenergia-termelés

 3511

 Villamosenergia-termelés

 4012

 Villamosenergia-szállítás

 3512

 Villamosenergia-szállítás

 4013

 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem

 3513

 Villamosenergia-elosztás

 4013

 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem

 3514

 Villamosenergia-kereskedelem

 4021

 Gázgyártás

 3521

 Gázgyártás

 4022

 Gázelosztás, -kereskedelem

 3522

 Gázelosztás

 4022

 Gázelosztás, -kereskedelem

 3523

 Gázkereskedelem

 4030

 Gőz-, melegvízellátás

 3530

 Gőzellátás, légkondicionálás

 4100

 Víztermelés, -kezelés, -elosztás

 3600

 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 4511

 Épületbontás, földmunka

 4311

 Bontás

 4511

 Épületbontás, földmunka

 4312

 Építési terület előkészítése

 4512

 Talajmintavétel, próbafúrás

 4313

 Talajmintavétel, próbafúrás

 4521

 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

 4120

 Lakó- és nem lakó épület építése

 4521

 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

 4212

 Vasút építése

 4521

 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

 4213

 Híd, alagút építése

 4521

 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

 4221

 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

 4521

 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

 4222

 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

 4521

 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

 4299

 Egyéb m.n.s. építés

 4521

 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

 4399

 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 4522

 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

 4391

 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

 4522

 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

 4399

 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 4523

 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése

 4120

 Lakó- és nem lakó épület építése

 4523

 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése

 4211

 Út, autópálya építése

 4523

 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése

 4212

 Vasút építése

 4523

 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése

 4299

 Egyéb m.n.s. építés

 4524

 Vízi létesítmény építése

 4221

 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

 4524

 Vízi létesítmény építése

 4291

 Vízi létesítmény építése

 4524

 Vízi létesítmény építése

 4399

 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 4525

 Egyéb speciális szaképítés

 4221

 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

 4525

 Egyéb speciális szaképítés

 4399

 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 4531

 Villanyszerelés

 4321

 Villanyszerelés

 4531

 Villanyszerelés

 4322

 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

 4531

 Villanyszerelés

 4329

 Egyéb épületgépészeti szerelés

 4531

 Villanyszerelés

 8020

 Biztonsági rendszer szolgáltatás

 4532

 Szigetelés

 4329

 Egyéb épületgépészeti szerelés

 4533

 Víz-, gáz-, fűtésszerelés

 4322

 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

 4534

 Egyéb épületgépészeti szerelés

 4321

 Villanyszerelés

 4534

 Egyéb épületgépészeti szerelés

 4329

 Egyéb épületgépészeti szerelés

 4541

 Vakolás

 4331

 Vakolás

 4542

 Épületasztalos-szerkezet szerelés

 4332

 Épületasztalos-szerkezet szerelése

 4543

 Padló-, falburkolás

 4333

 Padló-, falburkolás

 4544

 Festés, üvegezés

 4334

 Festés, üvegezés

 4545

 Egyéb befejező építés

 4339

 Egyéb befejező építés m.n.s.

 4545

 Egyéb befejező építés

 4399

 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 4550

 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

 4399

 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 5010

 Gépjármű-kereskedelem

 4511

 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem

 5010

 Gépjármű-kereskedelem

 4519

 Egyéb gépjármű-kereskedelem

 5020

 Gépjárműjavítás

 4520

 Gépjárműjavítás, -karbantartás

 5020

 Gépjárműjavítás

 5221

 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 5030

 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

 4531

 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

 5030

 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

 4532

 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

 5040

 Motorkerékpár kereskedelme, javítása

 4540

 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 5050

 Üzemanyag-kiskereskedelem

 4730

 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

 5111

 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

 4611

 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

 5112

 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

 4612

 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

 5113

 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

 4613

 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

 5114

 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

 4614

 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

 5115

 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme

 4615

 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

 5116

 Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

 4616

 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

 5117

 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

 4617

 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

 5118

 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme

 4618

 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

 5119

 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

 4619

 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

 5121

 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem

 4621

 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

 5122

 Dísznövény-nagykereskedelem

 4622

 Dísznövény nagykereskedelme

 5123

 Élőállat-nagykereskedelem

 4623

 Élőállat nagykereskedelme

 5124

 Bőr nagykereskedelme

 4624

 Bőr nagykereskedelme

 5125

 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

 4621

 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

 5131

 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

 1039

 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 5131

 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

 4631

 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

 5132

 Húsáru-nagykereskedelem

 4632

 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

 5133

 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

 4633

 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

 5134

 Ital nagykereskedelme

 1101

 Desztillált szeszes ital gyártása

 5134

 Ital nagykereskedelme

 1102

 Szőlőbor termelése

 5134

 Ital nagykereskedelme

 4634

 Ital nagykereskedelme

 5135

 Dohányáru-nagykereskedelem

 4635

 Dohányáru nagykereskedelme

 5136

 Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem

 4636

 Cukor, édesség nagykereskedelme

 5137

 Kávé-, fűszer-nagykereskedelem

 4637

 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

 5138

 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem

 4631

 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

 5138

 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem

 4638

 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

 5139

 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

 4639

 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

 5141

 Textil-nagykereskedelem

 4641

 Textil-nagykereskedelem

 5142

 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem

 4642

 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

 5143

 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

 4643

 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

 5143

 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

 4647

 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

 5143

 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

 4652

 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

 5144

 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem

 4644

 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

 5144

 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem

 4649

 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

 5144

 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem

 4673

 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

 5145

 Illatszer-nagykereskedelem

 4645

 Illatszer nagykereskedelme

 5146

 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

 4646

 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

 5147

 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

 4643

 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

 5147

 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

 4647

 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

 5147

 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

 4648

 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

 5147

 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

 4649

 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

 5147

 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

 4673

 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

 5151

 Energiahordozó-nagykereskedelem

 4671

 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

 5152

 Érc-, fém-nagykereskedelem

 4672

 Fém-, érc-nagykereskedelem

 5153

 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

 4673

 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

 5154

 Vasáru-nagykereskedelem

 4674

 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

 5155

 Vegyi áru nagykereskedelme

 4675

 Vegyi áru nagykereskedelme

 5155

 Vegyi áru nagykereskedelme

 4676

 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

 5156

 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

 4676

 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

 5157

 Hulladék-nagykereskedelem

 4677

 Hulladék-nagykereskedelem

 5181

 Szerszámgép-nagykereskedelem

 4662

 Szerszámgép-nagykereskedelem

 5182

 Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme

 4663

 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

 5183

 Textilipari gép nagykereskedelme

 4664

 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

 5184

 Számítógép, szoftver nagykereskedelme

 4651

 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

 5185

 Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme

 4665

 Irodabútor-nagykereskedelem

 5185

 Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme

 4666

 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

 5186

 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme

 4652

 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

 5187

 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

 4669

 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

 5188

 Mezőgazdasági gép nagykereskedelme

 4661

 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

 5190

 Egyéb nagykereskedelem

 4690

 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

 5211

 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

 4711

 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 5212

 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

 4719

 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

 5221

 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem

 4721

 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

 5222

 Húsáru-kiskereskedelem

 4722

 Hús-, húsáru kiskereskedelme

 5223

 Hal-kiskereskedelem

 4723

 Hal kiskereskedelme

 5224

 Pékáru, édesség-kiskereskedelem

 4724

 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

 5225

 Ital-kiskereskedelem

 4725

 Ital-kiskereskedelem

 5226

 Dohányáru-kiskereskedelem

 4726

 Dohányáru-kiskereskedelem

 5227

 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem

 4721

 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

 5227

 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem

 4729

 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

 5231

 Gyógyszer-kiskereskedelem

 4773

 Gyógyszer-kiskereskedelem

 5232

 Gyógyászati termék kiskereskedelme

 4774

 Gyógyászati termék kiskereskedelme

 5233

 Illatszer-kiskereskedelem

 4775

 Illatszer-kiskereskedelem

 5241

 Textil-kiskereskedelem

 4751

 Textil-kiskereskedelem

 5242

 Ruházati kiskereskedelem

 4771

 Ruházat kiskereskedelem

 5243

 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

 4772

 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

 5244

 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme

 4753

 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

 5244

 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme

 4759

 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 5245

 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme

 4743

 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

 5245

 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme

 4754

 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

 5245

 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme

 4759 .

 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 5245

 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme

 4763

 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

 5246

 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

 4752

 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

 5247

 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

 4761

 Könyv-kiskereskedelem

 5247

 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

 4762

 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4741

 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4742

 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4753

 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4759

 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4764

 Sportszer-kiskereskedelem

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4765

 Játék-kiskereskedelem

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4776

 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4777

 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

 5248

 Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

 4778

 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

 5250

 Használtcikk-kiskereskedelem

 4779

 Használtcikk bolti kiskereskedelme

 5261

 Csomagküldő kiskereskedelem

 4791

 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

 5262

 Piaci kiskereskedelem

 4781

 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

 5262

 Piaci kiskereskedelem

 4782

 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

 5262

 Piaci kiskereskedelem

 4789

 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

 5263

 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

 4791

 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

 5263

 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

 4799

 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

 5271

 Lábbeli, bőráru javítása

 9523

 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

 5272

 Elektromos háztartási cikk javítása

 9521

 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

 5272

 Elektromos háztartási cikk javítása

 9522

 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

 5273

 Óra-, ékszerjavítás

 9525

 Óra-, ékszerjavítás

 5274

 Egyéb fogyasztási cikk javítása

 1330

 Textilkikészítés

 5274

 Egyéb fogyasztási cikk javítása

 9512

 Kommunikációs eszköz javítása

 5274

 Egyéb fogyasztási cikk javítása

 9523

 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

 5274

 Egyéb fogyasztási cikk javítása

 9529

 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

 5510

 Szállodai szolgáltatás

 5510

 Szállodai szolgáltatás

 5521

 Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás

 5520

 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

 5521

 Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás

 5530

 Kempingszolgáltatás

 5522

 Kempingszolgáltatás

 5530

 Kempingszolgáltatás

 5523

 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 5520

 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

 5523

 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 5590

 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 5530

 Étkezőhelyi vendéglátás

 5610

 Éttermi, mozgó vendéglátás

 5540

 Bárok, hasonló vendéglátás

 5630

 Italszolgáltatás

 5551

 Munkahelyi étkeztetés

 5629

 Egyéb vendéglátás

 5552

 Közétkeztetés

 5621

 Rendezvényi étkeztetés

 5552

 Közétkeztetés

 5629

 Egyéb vendéglátás

 6010

 Vasúti szállítás

 4910

 Helyközi vasúti személyszállítás

 6010

 Vasúti szállítás

 4920

 Vasúti áruszállítás

 6010

 Vasúti szállítás

 5221

 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6021

 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás

 4931

 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

 6021

 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás

 4939

 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

 6022

 Taxi személyszállítás

 4932

 Taxis személyszállítás

 6023

 Egyéb szárazföldi személyszállítás

 4939

 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

 6024

 Közúti teherszállítás

 4941

 Közúti áruszállítás

 6024

 Közúti teherszállítás

 4942

 Költöztetés

 6030

 Csővezetékes szállítás

 4950

 Csővezetékes szállítás

 6110

 Tengeri szállítás

 5010

 Tengeri személyszállítás

 6110

 Tengeri szállítás

 5020

 Tengeri áruszállítás

 6110

 Tengeri szállítás

 5222

 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6120

 Belvízi szállítás

 5030

 Belvízi személyszállítás

 6120

 Belvízi szállítás

 5040

 Belvízi áruszállítás

 6120

 Belvízi szállítás

 5222

 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6210

 Menetrendszerű légi szállítás

 5110

 Légi személyszállítás

 6210

 Menetrendszerű légi szállítás

 5121

 Légi áruszállítás

 6220

 Nem menetrendszerű légi szállítás

 5110

 Légi személyszállítás

 6220

 Nem menetrendszerű légi szállítás

 5121

 Légi áruszállítás

 6230

 Űrszállítás

 5122

 Űrszállítás

 6230

 Űrszállítás

 5223

 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6311

 Rakománykezelés

 5224

 Rakománykezelés

 6312

 Tárolás, raktározás

 5210

 Raktározás, tárolás

 6321

 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység

 5221

 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6322

 Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység

 5222

 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6322

 Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység

 8532

 Szakmai középfokú oktatás

 6323

 Egyéb légi szállítást segítő tevékenység

 5223

 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6323

 Egyéb légi szállítást segítő tevékenység

 8532

 Szakmai középfokú oktatás

 6330

 Utazásszervezés

 7911

 Utazásközvetítés

 6330

 Utazásszervezés

 7912

 Utazásszervezés

 6330

 Utazásszervezés

 7990

 Egyéb foglalás

 6340

 Szállítmányozás

 5229

 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

 6340

 Szállítmányozás

 7490

 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 6411

 Nemzeti postai tevékenység

 5310

 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

 6411

 Nemzeti postai tevékenység

 8219

 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

 6412

 Futárpostai tevékenység

 5320

 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

 6420

 Távközlés

 6010

 Rádióműsor-szolgáltatás

 6420

 Távközlés

 6020

 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

 6420

 Távközlés

 6110

 Vezetékes távközlés

 6420

 Távközlés

 6120

 Vezeték nélküli távközlés

 6420

 Távközlés

 6130

 Műholdas távközlés

 6420

 Távközlés

 6190

 Egyéb távközlés

 6511

 Jegybanki tevékenység

 6411

 Jegybanki tevékenység

 6512

 Egyéb monetáris közvetítés

 6419

 Egyéb monetáris közvetítés

 6521

 Pénzügyi lizing

 6491

 Pénzügyi lízing

 6522

 Egyéb hitelnyújtás

 6492

 Egyéb hitelnyújtás

 6522

 Egyéb hitelnyújtás

 6499

 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

 6523

 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

 6420

 Vagyonkezelés (holding)

 6523

 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

 6430

 Befektetési alapok és hasonlók

 6523

 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

 6499

 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

 6601

 Életbiztosítás

 6511

 Életbiztosítás

 6601

 Életbiztosítás

 6520

 Viszontbiztosítás

 6602

 Csoportos nyugdíjbiztosítás

 6520

 Viszontbiztosítás

 6602

 Csoportos nyugdíjbiztosítás

 6530

 Nyugdíjalapok

 6603

 Nem életbiztosítás

 6512

 Nem életbiztosítás

 6603

 Nem életbiztosítás

 6520

 Viszontbiztosítás

 6711

 Pénz-, tőkepiaci szabályozás

 6611

 Pénz-, tőkepiac igazgatása

 6712

 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés

 6612

 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

 6712

 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés

 6630

 Alapkezelés

 6713

 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

 6612

 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

 6713

 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

 6619

 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

 6720

 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

 6621

 Kockázatértékelés, kárszakértés

 6720

 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

 6622

 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

 6720

 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

 6629

 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

 7011

 Ingatlanberuházás, -eladás

 4110

 Épületépítési projekt szervezése

 7012

 Ingatlanforgalmazás

 6810

 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

 7020

 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 6820

 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 7031

 Ingatlanügynöki tevékenység

 6831

 Ingatlanügynöki tevékenység

 7032

 Ingatlankezelés

 6832

 Ingatlankezelés

 7032

 Ingatlankezelés

 8110

 Építményüzemeltetés

 7110

 Gépkocsikölcsönzés

 7711

 Személygépjármű kölcsönzése

 7121

 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

 7712

 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

 7121

 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

 7739

 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

 7122

 Vízi jármű kölcsönzése

 7734

 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

 7123

 Légi jármű kölcsönzése

 7735

 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

 7131

 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

 7731

 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

 7132

 Építőipari gép kölcsönzése

 7732

 Építőipari gép kölcsönzése

 7132

 Építőipari gép kölcsönzése

 7739

 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

 7133

 Irodagép, számítógép kölcsönzése

 7733

 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

 7134

 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

 7739

 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

 7140

 Fogyasztási cikk kölcsönzése

 7721

 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

 7140

 Fogyasztási cikk kölcsönzése

 7722

 Videokazetta, lemez kölcsönzése

 7140

 Fogyasztási cikk kölcsönzése

 7729

 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

 7140

 Fogyasztási cikk kölcsönzése

 7735

 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

 7210

 Hardver-szaktanácsadás

 6202

 Információ-technológiai szaktanácsadás

 7221

 Szoftver-kiadás

 5821

 Számítógépes játék kiadása

 7221

 Szoftver-kiadás

 5829

 Egyéb szoftverkiadás

 7221

 Szoftver-kiadás

 6201

 Számítógépes programozás

 7222

 Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás

 6201

 Számítógépes programozás

 7222

 Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás

 6202

 Információ-technológiai szaktanácsadás

 7222

 Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás

 6209

 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 7230

 Adatfeldolgozás

 6203

 Számítógép-üzemeltetés

 7230

 Adatfeldolgozás

 6311

 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5811

 Könyvkiadás

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5812

 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5813

 Napilapkiadás

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5814

 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5819

 Egyéb kiadói tevékenység

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5821

 Számítógépes játék kiadása

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5829

 Egyéb szoftverkiadás

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 5920

 Hangfelvétel készítése, kiadása

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 6010

 Rádióműsor-szolgáltatás

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 6201

 Számítógépes programozás

 7240

 Adatbázis szolgáltatás, online kiadás

 6312

 Világháló-portál szolgáltatás

 7250

 Irodagép-, számítógép-javítás

 3312

 Ipari gép, berendezés javítása

 7250

 Irodagép-, számítógép-javítás

 9511

 Számítógép, -periféria javítása

 7260

 Egyéb számítástechnikai tevékenység

 6209

 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

 7310

 Műszaki kutatás, fejlesztés

 7211

 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

 7310

 Műszaki kutatás, fejlesztés

 7219

 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 7310

 Műszaki kutatás, fejlesztés

 7220

 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

 7320

 Humán kutatás, fejlesztés

 7220

 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

 7411

 Jogi tevékenység

 6910

 Jogi tevékenység

 7412

 Számviteli, adószakértői tevékenység

 6920

 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

 7413

 Piac- és közvélemény-kutatás

 7320

 Piac-, közvélemény-kutatás

 7414

 Üzletviteli tanácsadás

 0240

 Erdészeti szolgáltatás

 7414

 Üzletviteli tanácsadás

 7021

 PR, kommunikáció

 7414

 Üzletviteli tanácsadás

 7022

 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 7414

 Üzletviteli tanácsadás

 7490

 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 7414

 Üzletviteli tanácsadás

 8560

 Oktatást kiegészítő tevékenység

 7415

 Vagyonkezelés

 6420

 Vagyonkezelés (holding)

 7415

 Vagyonkezelés

 7010

 Üzletvezetés

 7420

 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

 7111

 Építészmérnöki tevékenység

 7420

 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

 7112

 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

 7420

 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

 7420

 Fényképészet

 7420

 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

 7490

 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 7430

 Műszaki vizsgálat, elemzés

 7120

 Műszaki vizsgálat, elemzés

 7440

 Hirdetés

 7311

 Reklámügynöki tevékenység

 7440

 Hirdetés

 7312

 Médiareklám

 7450

 Munkaerő-közvetítés

 7810

 Munkaközvetítés

 7450

 Munkaerő-közvetítés

 7820

 Munkaerőkölcsönzés

 7450

 Munkaerő-közvetítés

 7830

 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

 7460

 Nyomozási, biztonsági tevékenység

 7490

 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 7460

 Nyomozási, biztonsági tevékenység

 8010

 Személybiztonsági tevékenység

 7460

 Nyomozási, biztonsági tevékenység

 8020

 Biztonsági rendszer szolgáltatás

 7460

 Nyomozási, biztonsági tevékenység

 8030

 Nyomozás

 7470

 Takarítás, tisztítás

 8121

 Általános épülettakarítás

 7470

 Takarítás, tisztítás

 8122

 Egyéb épület-, ipari takarítás

 7470

 Takarítás, tisztítás

 8129

 Egyéb takarítás

 7481

 Fényképészet

 7420

 Fényképészet

 7482

 Csomagolás

 8292

 Csomagolás

 7485

 Titkári, fordítói tevékenység

 7430

 Fordítás, tolmácsolás

 7485

 Titkári, fordítói tevékenység

 8211

 Összetett adminisztratív szolgáltatás

 7485

 Titkári, fordítói tevékenység

 8219

 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

 7485

 Titkári, fordítói tevékenység

 8299

 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

 7486

 Telefoninformáció

 8220

 Telefoninformáció

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 5920

 Hangfelvétel készítése, kiadása

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 6399

 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 7410

 Divat-, formatervezés

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 7490

 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 7740

 Immateriális javak kölcsönzése

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 8230

 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 8291

 Követelésbehajtás

 7487

 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

 8299

 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

 7511

 Általános közigazgatás

 8411

 Általános közigazgatás

 7512

 Társadalmi szolgáltatások igazgatása

 8412

 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

 7513

; Üzleti élet szabályozása

 8299

 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

 7513

 Üzleti élet szabályozása

 8413

 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

 7514

 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

 8110

 Építményüzemeltetés

 7514

 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

 8411

 Általános közigazgatás

 7514

 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

 9101

 Könyvtári, levéltári tevékenység

 7521

 Külügyek

 8421

 Külügyek

 7521

 Külügyek

 8899

 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 7522

 Honvédelem

 8422

 Honvédelem

 7523

 Igazságügy

 8423

 Igazságügy, bíróság

 7524

 Közbiztonság, közrend

 8424

 Közbiztonság, közrend

 7525

 Tűzvédelem

 8425

 Tűzvédelem

 7530

 Kötelező társadalombiztosítás

 8430

 Kötelező társadalombiztosítás

 8010

 Alapfokú oktatás

 8510

 Iskolai előkészítő oktatás

 8010

 Alapfokú oktatás

 8520

 Alapfokú oktatás

 8021

 Általános középfokú oktatás

 8531

 Általános középfokú oktatás

 8022

 Szakmai középfokú oktatás

 8532

 Szakmai középfokú oktatás

 8030

 Felsőoktatás

 8541

 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

 8030

 Felsőoktatás

 8542

 Felsőfokú oktatás

 8041

 Járművezető-oktatás

 8553

 Járművezető-oktatás

 8042

 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

 8532

 Szakmai középfokú oktatás

 8042

 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

 8551

 Sport, szabadidős képzés

 8042

 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

 8552

 Kulturális képzés

 8042

 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

 8559

 M.n.s. egyéb oktatás

 8511

 Fekvőbeteg-ellátás

 8610

 Fekvőbeteg-ellátás

 8511

 Fekvőbeteg-ellátás

 8720

 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 8512

 Járóbeteg-ellátás

 8621

 Általános járóbeteg-ellátás

 8512

 Járóbeteg-ellátás

 8622

 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

 8513

 Fogorvosi szakellátás

 8623

 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

 8514

 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 8690

 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 8514

 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 8710

 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 8514

 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 8720

 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 8514

 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 8730

 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 8520

 Állat-egészségügyi ellátás

 7500

 Állat-egészségügyi ellátás

 8531

 Szociális ellátás elhelyezéssel

 8720

 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 8531

 Szociális ellátás elhelyezéssel

 8730

 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 8531

 Szociális ellátás elhelyezéssel

 8790

 Egyéb bentlakásos ellátás

 8532

 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

 8810

 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

 8532

 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

 8891

 Gyermekek napközbeni ellátása

 8532

 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

 8899

 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 9001

 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 3700

 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 9002

 Hulladékgyűjtés, -kezelés

 3811

 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

 9002

 Hulladékgyűjtés, -kezelés

 3812

 Veszélyes hulladék gyűjtése

 9002

 Hulladékgyűjtés, -kezelés

 3821

 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 9002

 Hulladékgyűjtés, -kezelés

 3822

 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 9002

 Hulladékgyűjtés, -kezelés

 3832

 Hulladék újrahasznosítása

 9003

 Szennyeződésmentesítés

 3811

 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

 9003

 Szennyeződésmentesítés

 3900

 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 9003

 Szennyeződésmentesítés

 8129

 Egyéb takarítás

 9111

 Vállalkozói érdekképviselet

 9411

 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet

 9112

 Szakmai érdekképviselet

 9412

 Szakmai érdekképviselet

 9120

 Szakszervezeti tevékenység

 9420

 Szakszervezeti tevékenység

 9131

 Egyházi tevékenység

 9491

 Egyházi tevékenység

 9132

 Politikai tevékenység

 9492

 Politikai tevékenység

 9133

 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 9499

 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 9211

 Film-, videogyártás

 5911

 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

 9211

 Film-, videogyártás

 5912

 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

 9211

 Film-, videogyártás

 5920

 Hangfelvétel készítése, kiadása

 9212

 Film-, video terjesztés

 5913

 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

 9213

 Mozgóképvetítés

 5914

 Filmvetítés

 9220

 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

 5911

 Film-, videó, televízióműsor-gyártás

 9220

 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

 5920

 Hangfelvétel készítése, kiadása

 9220

 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

 6010

 Rádióműsor-szolgáltatás

 9220

 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

 6020

 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

 9231

 Alkotó és előadóművészet

 9001

 Előadó-művészet

 9231

 Alkotó és előadóművészet

 9002

 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

 9231

 Alkotó és előadóművészet

 9003

 Alkotóművészet

 9232

 Művészeti kiegészítő tevékenység

 7990

 Egyéb foglalás

 9232

 Művészeti kiegészítő tevékenység

 9002

 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

 9232

 Művészeti kiegészítő tevékenység

 9004

 Művészeti létesítmények működtetése

 9233

 Vásári, vidámparki szórakoztatás

 9321

 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

 9234

 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

 7990

 Egyéb foglalás

 9234

 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

 8552

 Kulturális képzés

 9234

 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

 9001

 Előadó-művészet

 9234

 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

 9002

 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

 9234

 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

 9329

 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 9240

 Hírügynökségi tevékenység

 6391

 Hírügynökségi tevékenység

 9240

 Hírügynökségi tevékenység

 7420

 Fényképészet

 9240

 Hírügynökségi tevékenység

 9003

 Alkotóművészet

 9251

 Könyvtári, levéltári tevékenység

 9101

 Könyvtári, levéltári tevékenység

 9252

 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

 9102

 Múzeumi tevékenység

 9252

 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

 9103

 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

 9253

 Növény-, állatkert működtetése

 9104

 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

 9261

 Sportlétesítmény működtetése

 9311

 Sportlétesítmény működtetése

 9262

 Egyéb sport tevékenység

 7990

 Egyéb foglalás

 9262

 Egyéb sport tevékenység

 8551

 Sport, szabadidős képzés

 9262

 Egyéb sport tevékenység

 9311

 Sportlétesítmény működtetése

 9262

 Egyéb sport tevékenység

 9312

 Sportegyesületi tevékenység

 9262

 Egyéb sport tevékenység

 9319

 Egyéb sporttevékenység

 9262

 Egyéb sport tevékenység

 9329

 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 9271

 Szerencsejáték, fogadás

 9200

 Szerencsejáték, fogadás

 9272

 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

 0162

 Állattenyésztési szolgáltatás

 9272

 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

 7810

 Munkaközvetítés

 9272

 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

 7990

 Egyéb foglalás

 9272

 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

 9329

 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 9301

 Textil, szőrme mosás, tisztítás

 9601

 Textil, szőrme mosása, tisztítása

 9302

 Fodrászat, szépségápolás

 9602

 Fodrászat, szépségápolás

 9303

 Temetkezés

 9603

 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

 9304

 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

 9313

 Testedzési szolgáltatás

 9304

 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

 9604

 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

 9305

 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

 8551

 Sport, szabadidős képzés

 9305

 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

 9609

 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

 9500

 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás

 9700

 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 9600

 Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása

 9810

 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 9700

 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása

 9820

 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

 9900

 Területen kívüli szervezet

 9900

 Területen kívüli szervezet

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink