2020. március 11-12-én került megrendezésre a KLENEN '20 konferencia

2020. március 11-12-én került megrendezésre a KLENEN '20 konferencia

2020. március 11-12-én került megrendezésre a KLENEN '20 konferencia

2020. március 11-12-én került megrendezésre a KLENEN '20 konferencia 2020/03/23
2020. március 11-12-én került megrendezésre a KLENEN '20 konferencia 09:24

A 2020. március 11-12-én a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével Visegrádon megrendezet „Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság” konferencián kiemelt figyelmet fordítottunk az energetikai auditori és szakreferensi feladatokkal kapcsolatos tapasztalatcserére, különös tekintettel arra, hogy 2019. ismét „audit év” volt, az ISO 50001 szabvány módosításából adódó változásokra, a 2020 január 16-án közzétett Klíma- és Energiastratégiai dokumentumokra, valamint az almérők telepítési kötelezettségét elrendelő MEKH rendeletre.

A résztvevők plenáris előadások keretében kaptak összefoglalást hazánk energia- és klíma politikai céljairól és tervezett szakpolitikai intézkedéseiről, a hazai energetikai auditálás tapasztalatairól és eredményeiről, megismerhették az energetikai auditálás tapasztalatait és eredményeit Szlovákiában, valamint tájékoztatást kaptak az energetikai auditori és szakreferensi megújító vizsgák tematikájáról és rendjéről, nem utolsó sorban bemutatkozott néhány, az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton díjazott személy, ill. szervezet is.

Fontosságához mérten idén is önálló szekcióban hallgathattak a résztvevők az energiapolitikai kérdésekkel foglalkozó előadásokat csakúgy, mint az ipari- és épületenergetikai területről hozott tapasztalatokat, jó példákat és megoldásokat. Nagy örömünkre szolgált, hogy továbbra is önálló szekcióban került sor a tehetséges fiatal energetikusok bemutatkozására, elsősorban az Energetikai Szakkollégium és az AEE Magyar Diáktagozatának soraiból.

A konferencia második napját párhuzamos szekciókban az e-mobilitás aktuális kérdéseivel foglalkozók és az ISO 50001 szabványt bevezető és alkalmazó szakemberek osztották meg tapasztalataikat az aktuális szabványátállás tapasztalatairól és kihívásairól. Ezután a hallgatóságot is bevonó kerekasztal beszélgetés során vitatták meg a társasági adó energetikai célú felhasználása körül tapasztalt nehézségeket. Az almérők beépítési kötelezettségét elrendelő MEKH rendelet aktualitásának teret adva a konferencia az ebédszünetet követően dupla szekcióban segítette a tudásmegosztást, mind a rendelet értelmezésével kapcsolatban, mind a piacon elérhető termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető jó példák bemutatásával.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. §-a rendelkezik az energetikai audit minimális tartalmi követelményeiről. Meghatározza többek között, hogy „az energetikai auditnak ki kell terjednie a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására”. Erre tekintettel a konferencián több cég is élt a lehetőséggel, hogy kiállítás formájában is bemutathassák az energiahatékonyság növelését segítő termékeiket és eszközeiket.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a konferencia előadásai, a tapasztalatcserék, valamint az energiagazdálkodás hatékonyságának növelését eredményező módszerek és technikák bemutatása hozzájárult a résztvevők ismereteinek bővítéséhez és segíteni fogják Őket mindennapi munkájuk végzésében.

A konferencián a résztvevőket a BKIK nevében dr. Sztranyák József alelnök köszöntötte.

Köszöntőjében elmondta, hogy a BKIK különös figyelmet fordít az energiagazdálkodás hatékonyságának növelésére, ezért is tartja fontosnak a hasonló a szakmai tapasztalatcserére irányuló rendezvényekben való közreműködést. Teheti ezt azért is, mert a legutóbbi konferencia óta eltelt egy évben a Kamara megújult vezetése sikeres időszakot zárt. Megújultak szolgáltatásai, amelyeket tagjaik közül sokan vettek igénybe, majd ezekről elismerően nyilatkoztak a megkérdezettek. Az időközben megújult IT rendszer transzparensebbé tette az irányítást, gyorsabb lett az ügyintézés is, de jelentősen segítette a modern eszközökkel (Facebook, LinkedIn) való kommunikációt a közösségi fórumokon, de az egyéb médiában is közel 150 elismerő hangvételű publikáció jelent meg.

S ezzel teljesült az új elnökség által megfogalmazott két legfontosabb célkitűzés, a BKIK kamarai tekintélyének helyreállítása, valamint a szervezet működésének modernizálása.

Befejezésül elmondta, hogy mint azt a tegnapi választás is igazolta, a vállalkozásokkal együtt, nagyon büszkék az elmúlt évre, és ezekre a sikerekre építik a jövőt. Ennek alapján bízik abban, hogy egyre több az energetikában érintett vállalkozás számára lesz elérhetővé, a várhatóan jövőre is megrendezésre kerülő KLENEN '21 konferencia célkitűzései, továbbá ahol minél több szakmai eredményről, innovációról tudnak vállalkozásaink, résztvevőként beszámolni.

A konferencia zárásaként meghirdetésre került a jövő évi, KLENEN ’21 konferencia, amely

2021. március 10-11-én kerül megrendezésre.

A konferencia szervezői 2020. október 15-ig várják az előadással jelentkezőket előadásuk címének és rövid összefoglalójának a www.klenen.eu honlapra történő feltöltésével.