A pályázati források kilátásai

A pályázati források kilátásai

A pályázati források kilátásai

A pályázati források kilátásai 2022/05/23
A pályázati források kilátásai 11:30

Felmerülhet a kérdés, lehet-e még pályázatot beadni? Milyen alternatív forrásokból írhat ki operatív programokat az állami szervezetrendszer? Ennek a kérdéskörnek szerettünk volna egy kicsit utánajárni.

Bemutatjuk, hogy milyen aktuális pályázatok vannak jelen a piacon és melyek azok, amelyeknek megjelenésére számítani lehet. 

I. Pályázati források az EU tagállamaként:

1. Az aktuális 2021-2027-es időszakra a magyar tagállami jogosultság nagyságrendileg 11 000 milliárd forint.

Ez két részre oszlik, a Kohéziós Alapra, amely közel 7 000 milliárd forintot jelent, és a Közös Agrárpolitikai támogatásra, amely közel 4 000 milliárd forint.

2. Európai Helyreállítási Eszköz (Nex Generation EU)

Egy Európai Uniós pénzügyi eszközcsomag, mely a járványhelyzet okozta gazdasági visszaesés helyreállítását célozza. Azt szeretné elérni, hogy a koronavírus-járványból a tagállami gazdaságok pozitív átalakításokat megvalósítva lábaljanak ki, melyek segítik a munkahelyteremtést és a vállalkozások lehetőségeit. Előtérbe helyez olyan kiemelt területeket, mint a zöld átállás, a környezetbarát közlekedés, az egészségügy, az oktatás és a digitalizáció.

Átmeneti támogatásnak minősülnek, melyek a szokványos regionális és infrastrukturális támogatások mellett állnak majd rendelkezésre a tagállamok számára.

 A Next Generation EU program keretén belül összesen közel 6000 milliárd forint kerülhetne Magyarországra, melynek megoszlása a következő:

 a)     Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF): A tagállamoknak biztosított támogatások és hitelek, mellyel segítenék a járvány utáni gazdasági reformok, beruházások megvalósítását.

  • Vissza nem térítendő formában 2150 milliárd forint érkezne Magyarországra.
  • Emellett pedig az alap visszatérítendő formában igényelhető támogatásából még 3500 milliárd forint hitelre is számíthatunk.

A tagállamoknak 2023. augusztus 31-ig van lehetőségük arra, hogy a 2019-es évi GNI-jük 6,8 %-ig hiteltámogatást kérjenek, melyeket majd 2026-ig lehet felhasználni.

b)     REACT-EU: Kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás. Keretéből 350 milliárd forint összegű támogatás kerülhet az országba, melyen belül évente 100 milliárd forintot folyósítanak 3 évig. A jelenlegi járványhelyzetben koronavírus-reagálási beruházások megvalósítására, a járvánnyal kapcsolatos intézkedések folytatására és kiterjesztésére lehet fordítani.

/Részei: ERFA, ESZA, FEAD alapok/

9 fő területet határoztak meg, amelyekben a támogatások igénybe vehetőek lesznek:

A. Demográfia és köznevelés

B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő

C. Felzárkózó települések

D. Vízgazdálkodás

E. Fenntartható zöld közlekedés

F. Energetika (zöld átállás)

G. Átállás a körforgásos gazdaságra

H. Egészségügy

I.  Horizontális intézkedések

Ezek a témakörök harmonizálva az EU eddigi törekvéseivel a fenntarthatóság és környezetkímélő magatartás irányvonalán haladnak. A digitalizáció fejlesztésével az információáramlás felpezsdíthetővé, az ügyintézés gyorsabbá, az oktatás pedig egyszerűbbé válna, mindez a személyes kontaktus mellőzésével.

Aktuális helyzet, a pályázati források jelen nehézségei:

Az Európai Unió a tagállamok számára biztosított támogatások felhasználását megvizsgálhatja. A jogállamiság megsértését olyan esetekben vizsgálja, melyek közvetlen módon veszélyeztethetik az uniós költségvetés megfelelő végrehajtását.

Egy hosszú 6-9 hónapos szakasz veszi kezdetét, melynek végén, szabálytalanság esetén szankciókkal sújthatják a vizsgált országot, a vélt jogsértő tevékenységgel arányosan.

Ezek a szankciók feltehetően csak bizonyos, célzott forrásokat érintenének, nem teljes egészében függesztenék fel az uniós kifizetéseket. Viszont veszélybe kerülhet a 11000 milliárd forint, mely a jelenlegi ciklus Operatív Programjait finanszírozná.

Súlyos szabálysértés és visszaélés esetén a már kiutalt összegek visszafizetését is kérhetik. A vizsgálat érintené az előző ciklus pénzeit is, amiben még 7 milliárd euró lebeg a levegőben, melyet a kormány már előfinanszírozott, de még nem folyósítottak.

A témában legelőbb év végén várható szavazás, így tehát a források folyósítása addig előreláthatóan zavartalanul történik majd.A Helyreállítási Alap hitelkeretében rendelkezésre álló támogatás minél előbbi lehívását Magyarország levélben kezdeményezte. Kérvényében hivatkozott a kialakult háborús helyzet gazdasági hatására és a menekülthullám befogadásának nehézségeire. Azonban a hivatalos tervezet leadása az Európai Bizottság felé, melyben konkrét megvalósítások és célok mentén igazolják a hitelkérelem összegét, még nem történt meg.

A Helyreállítási Alap vissza nem térítendő támogatásként felvehető részére a magyar tervezet már beadásra került, annak értékelése folyamatban van. Döntés azonban még nem született róla, ami azt jelenti, hogy a pályázati források folyósítása sem történt még meg.

Az Európai Bizottság és Magyarország közötti egyeztetés pozitív irányt vehet: „a helyreállítási alapról szóló megállapodási szerződés aláírásának semmi akadálya”- derült ki a kormányinfó 2022. április 28-ai sajtótájékoztatóján.

A REACT EU forrásaiból az előfinanszírozás mértékét 11%-ról 45%-ra emelték, azoknak a tagállamoknak, melyek a háború kezdete utáni első hónap végén a lakosság 1%-nál nagyobb mértékben fogadták be a menekülőket. Ennek keretében 300 millió euró érkezhet a magyar költségvetésbe.

React-Eu idénre allokált keretéből már 100 millió eurónyi forrást megkaptunk.

Az Operatív Programok keretén belül kiírt idei pályázatok egyelőre a magyar költségvetés saját kockázatára lettek kiírva, mert ezeknek EU-s forrásait még nem folyósították. Ilyenek például az év eleji GINOP Pluszos pályázatok, melyekben telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre lehetett pályázni.

Operatív Programok 2021-2027-es időszakra:

  • Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
  • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
  • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)
  • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)
  • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
  • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)
  • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)
  • Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)

Az előző ciklusban már megismert programok mellett újdonságnak számít a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz.

Ennek teljes kerete közel 716 milliárd forint, és 4 fő területre osztható:

1)     Intelligensebb Magyarország (36%)

Célja a kutatási és innovációs kapacitások fejlesztése és fokozása, valamint a fejlett technológiák elterjedésének segítése. A digitalizáció előnyeit a polgárok, a vállalkozások, a kutatóhelyek és a közjogi hatóságok javára fordítaná.

2)     Hi-tech és zöld átállás (21%)

Célja az energiahatékonyság fejlesztése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Támogatja intelligens energiarendszerek kialakítását, melyek a transzeurópai energiahálózaton kívüli alternatív energiaforrásként működhetnek.

3)     Magyarország csatlakoztatva (12%)

Célja az ország digitális összekötésének fokozása, lakossági és vállalati hálózatok fejlesztése.

4)     Digitális állampolgárság (31%):

Célja, hogy az oktatási rendszerek színvonalát és eredményességét növelje, a digitalizáció segítségével pedig, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést fokozza.

 A programok sorából érdemes még kiemelni a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszt (GINOP Plusz) is, mely a vállalkozások versenyképességének fokozását tűzte ki céljául.

Prioritásai között szerepelő területek:

1)     A vállalkozásfejlesztés lehetőségeinek támogatása, a kkv-k növekedésének és versenyképességének erősítésével.

2)     A kutatás, fejlesztés, innováció elősegítése új technológiák bevezetéséhez, a szükséges készségek fejlesztésével.

3)     A fenntartható munkaerőpiac megteremtése.

4)     Az ifjúsági garancia, mely a fiatalok foglalkoztatásának javítását, önfoglalkoztatás előmozdítását célozza.

5)     A felsőoktatás, szakképzés fejlesztése többek között a digitális készségek elsajátításának támogatásával.

6)     A turizmus, és örökségvédelem fontossága.

II. Jelenleg elérhető pályázatok

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

(GINOP PLUSZ-3.2.1-21) – 2. szakasz

Pályázható: 2022. február 15-től 2022. augusztus 31-ig.

Pályázók köre: KKV-k, melyek rendelkeznek 1 teljes lezárt üzleti évvel és legalább 3 fő képzését megvalósítanák. Nagyvállalkozások is pályázhatnak, melyek minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és 8 fő képzését vállalják.

Pályázható támogatás: KKV-k részére maximum 75 millió forint, nagyvállalatok részére maximum 150 millió forint támogatás igényelhető. Legfeljebb 70%-os intenzitással, ez azonban vállalkozási fajtánként eltérő lehet.

Támogatható tevékenységek:

-        Szakmai ismeretre irányuló képzések (pl. raktárvezető, létesítmény energetikus)

-        Soft skill képzés (pl. vezetői készségek fejlesztése, projekt alapú csapatmunka)

-        Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés (pl. irodai szoftver, CNC programozás)

-        Nyelvi képzések

Kifejezetten ezen pályázat megismertetésére 2022. május 26-án online konferenciát tartunk, melyre ide kattintva jelentkezhet!

III. Várható pályázatok

A jövőbe tekintve várhatóan az innováció és kutatás-fejlesztés területén lehet számítani kedvező pályázati lehetőségekre.

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

(GINOP Plusz-2.1.1-21)

Jó ötlet birtokában, innovatív tevékenység esetén jó forrása lehet vállalkozásának ez a pályázat.

Pályázható: Újabb előminősítő kör várható, melynek teljesítése esetén a pályázat beadható.

Pályázók köre: KKV-k, nagyvállalatok, és költségvetési szervek; melyek rendelkeznek legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel, és minimum 3 fő átlagos statisztikai létszámmal.

Pályázható támogatás: minimum 50 millió forint – maximum 1 milliárd forint, legfeljebb 80%-os intenzitással, mely vállalkozás típusonként és területenként eltérő lehet.

Támogatható tevékenységek:

-        Kísérleti fejlesztés

-        Ipari kutatás

-        Eszközök, gépek beszerzése

 KKV Start Innováció (2022) – tervezet -

Ez az innovációs pályázat már tavaly ősz óta várat magára, azonban várhatóan nemsokára megjelenik. Többek között nagy arányban személyi kiadások elszámolására lehet majd felhasználni, amennyiben innovatív tevékenységet fejlesztenek.

Pályázók köre: Mikro- és kisvállalkozások részére lesz elérhető, melyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.

Pályázható támogatás: minimum 10 millió forint – maximum 20 millió forint, legfeljebb 60%-os intenzitással.

Elszámolható költségek:

-        Személyi kiadások (min. 50%)

-        Szolgáltatások költségei

-        Anyagköltségek

-        Eszközbeszerzés

Látható tehát, hogy bár nehézségek mindig előfordulhatnak a pályázati források életében, azonban semmi nincs kőbe vésve. Az biztos, hogy nagyobb előnyben lesz az a vállalkozás, amelyik rugalmasan tud alkalmazkodni a járványhatás okozta gazdasági visszaeséshez. Versenyképességük nagymértékben függni fog az innovatív szemlélet meglétén és a digitalizáció minél nagyobb arányú használatában.

Az Európai Uniós források sem tűnnek el nyom nélkül, a tárgyalások már megkezdődtek ennek ügyében. Az idén kiadott pályázatok sem ebből a forrásból lettek kiírva, mégis megjelentek, lehetett pályázni és nyerni is rajtuk. Ne szegje kedvét senkinek sem a fennálló átmeneti bizonytalanság, a pénzügyi életnek ez természetes velejárója.

Ha szeretne ingyenes konzultációs lehetőséget igényelni szakértőinktől, hogy jobban megismerhesse lehetőségeit, ide kattintva megteheti!