A VEKOP-1.2.6-20 pályázatról részletesen

A VEKOP-1.2.6-20 pályázatról részletesen

A VEKOP-1.2.6-20 pályázatról részletesen

A VEKOP-1.2.6-20 pályázatról részletesen 2020/05/22
A VEKOP-1.2.6-20 pályázatról részletesen 09:25
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
VEKOP-1.2.6-20
 
1. Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
• rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
• átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
• Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
 
2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 18 hónap
 
3. A támogatás formája: visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
 
4. Támogatás összege, mértéke: minimum 5 millió Ft, maximum 153, 5 millió Ft, maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
• 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.
A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.
 
5. Önállóan támogatható tevékenységek: (projekt összköltség legalább 20%-a)
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 
6. Önállóan nem támogatható tevékenységek: (projekt összköltség max. 80%-a)
• Információs technológia-fejlesztés.
• Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik.
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés.
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok.
• Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
• Általános (rezsi) költségek.
• Ingatlan bérlés.
• Forgóeszköz vásárlás.
 
7. Fenntartési kötelezettség: a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart
 
8. Kötelező vállalás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.
 
9. Benyújtási határidő: 2020. május 29. 9.00-től 2020. november 02. 12.00 óráig