Álmodd meg a Bartók Béla Boulevard új közösségi padjait!

Álmodd meg a Bartók Béla Boulevard új közösségi padjait!

Álmodd meg a Bartók Béla Boulevard új közösségi padjait!

Álmodd meg a Bartók Béla Boulevard új közösségi padjait! 2021/09/17
Álmodd meg a Bartók Béla Boulevard új közösségi padjait! 13:56

Bartók Boulevard Egyesület és a Bevásárlóutca Menedzsment (BUM) közös pályázatot ír ki, hogy új mobil utcabútorok varázsolják még élhetőbbé a Bartók Béla Boulevardot az itt élők és ide látogatók számára. Fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását, hogy ők is vegyenek részt környezetük alakításában, mindig járjanak nyitott szemmel és ne féljenek elmondani véleményüket, javaslataikat.

Az 2013 szeptemberében kezdeményezett összefogás (Bartók Boulevard Egyesület, korábbi nevén Kult11) a Bartók Béla út és közvetlen környezetének társadalmi téren is aktív magánszemélyei, civil szervezetei, üzleti vállalkozásai, galériái, valamint vendéglátóipari egységei között szerveződött. Annak érdekében történt mindez, hogy egyfajta megújítást hozzon a Bartók Béla út kulturális és társadalmi életébe és a Főváros egyik kiemelt adottságokkal bíró központi szerepet betöltő főutcájává váljon.

Céljuk az, hogy a Bartók Boulevard márkanév alatt integrálja, mind azon aktorok tevékenységét, törekvéseit, akik egy prosperáló és élhető jövő orientált vonzó hellyé kívánják fejleszteni ezt az egykor szebb napokat megélt „szabadtéri plazát”. A Bartók Béla Boulevard brand célja komplex módon megteremteni a hely múltbeli és jelenlegi karakterének megfelelő, dinamikus információ- és energiaáramlást. Erős kötődést az itt élő, dolgozó, tanuló vagy éppen közösségi, baráti hálózatokat itt megélő emberek és csoportok számára, amely támogatja a kreatív gondolatokat, újragondolja a városi köztér 21. századi lehetőségeit. Egy újfajta humán tőke alapjainak kidolgozását tűztük ki célul, amelyik partnerségi viszonyokra épül, és közvetlen kapcsolatot teremt a gazdaság, a kultúra és a privát szféra között.

Ezen törekvések támogatója a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Bevásárlóutca Menedzsment (BUM Nonprofit Kft.), mely felkarolja, segíti és összefogja az utcákat és az ott működő vállalkozókat, hogy a meglévő értékeket megőrizze, a meglévő közösségeket tovább építse. Ápolja a meglévő értékeket, kulturális és egyéb programok szervezésével bíztatja arra a lakosságot, hogy aktívan vegyen részt a város életében és megismerésében. Összefogja a vállalkozásokat, hogy azok egymást ismerve és segítve működhessenek. Segíti az információátadást, és arra törekszik, hogy a főváros utcáiban egyre kevesebb üresen álló üzlethelyiséggel találkozhassanak az ottélők és a turisták. Népszerűsíti a tematikus utcákat, marketing tevékenységgel, kommunikációval támogatja a lokális kezdeményezéseket és képviseli az utcák véleményét és érdekeit a közéletben. Megtalálja azokat, akik közösen dolgoznak a főváros, a kereskedelem és a turizmus fejlesztéséért, és lehetőséget biztosít az utcákkal közös együttműködésre.

Ezen pályázat keretén belül szeretnénk a Bartók Béla Boulevard közösségépítő erejét tovább növelni és a környezetet minél komfortosabbá tenni, hogy minden térhasználó örömmel töltsön időt ebben a városrészben.

További részletekért kattintson ide.