Az igazságügyi miniszter 16/2021. (XII. 1.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi miniszter 16/2021. (XII. 1.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi miniszter 16/2021. (XII. 1.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi miniszter 16/2021. (XII. 1.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról 2021/12/03
Az igazságügyi miniszter 16/2021. (XII. 1.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról 13:02

Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani a 16/2021. (XII. 1.) IM rendeletet a közjegyzői díjszabásról, amelyet Magyar Közlöny 218. számában olvashat.

Az igazságügyi miniszter 16/2021. (XII. 1.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról, amely az alábbiakat tartalmazza:

1 § (1) A  közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a  továbbiakban: Díjrendelet) 37.  § (3)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az e §-ban meghatározott ügyben a 3. § rendelkezései nem alkalmazhatóak. Az (1) bekezdés szerinti közjegyzői okirat elkészítése során az  ügyérték megállapításának alapjául kizárólag az  állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződésben meghatározott, folyósítani kívánt kölcsön összege szolgál, a  jelzálogszerződésben foglalt biztosított követelés összege vagy az  önálló zálogjog alapításához kapcsolódó szerződésben meghatározott követelés összege az ügyérték megállapítása során nem vehető figyelembe.”

(2) A Díjrendelet 37/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A  közjegyző az  okiratról a  közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg köteles hivatalból elektronikus hiteles kiadmányt kiállítani, és azt a fél és a hitelező részére megküldeni.”

2. § A Díjrendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Ez a rendelet 2021. december 2-án lépett hatályba.