Beszámoló - Mérték és érték az ingatlanközvetítésben, avagy görbe tükörben az ingatlanszakma

Beszámoló - Mérték és érték az ingatlanközvetítésben, avagy görbe tükörben az ingatlanszakma

Beszámoló - Mérték és érték az ingatlanközvetítésben, avagy görbe tükörben az ingatlanszakma

Beszámoló - Mérték és érték az ingatlanközvetítésben, avagy görbe tükörben az ingatlanszakma 2019/05/05
Beszámoló - Mérték és érték az ingatlanközvetítésben, avagy görbe tükörben az ingatlanszakma 11:40

Beszámoló - Mérték és érték az ingatlanközvetítésben, avagy görbe tükörben az ingatlanszakma

A kamarai megújulás keretében sikeres, nagy érdeklődést kiváltó konferencia megtartásával nyitotta meg ez évi rendezvénysorozatát a BKIK Ingatlanforgalmazás, -hasznosítás, Ingatlan Vagyonkezelési Osztálya

Május 7-én a „Mérték és érték az ingatlanközvetítésben, avagy görbe tükörben az ingatlanszakma” címmel a Széchenyi teremben megtartott kamarai rendezvény a jelentkezés megnyitását követően két nap alatt betelt. Mindez a témaválasztásnak és a jól eltalált címnek is köszönhető. A konferencia szervezésében kamarai osztályunk együttműködött egyik nagy, több száz főt számláló tagunkkal, a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségével (MIOSZ).

A szakmai konferenciát dr. Sztranyák József, a BKIK alelnöke, az Ingatlan Osztály elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében méltatta a rendezvényt, amely az ingatlanosztály szándékai szerint az ingatlanszakma megújulási folyamatában jelentős szerepet tölthet be. Valamint köszönetét fejezte azoknak az egyéni vállalkozóknak, mikro- és kisvállalkozásoknak, illetve az ismert és megjelent hálózatos vállalkozások képviselőinek, akik eljöttek, mert sejtik, hogy az ingatlanszakma változás előtt áll. A változás némelyeknek jót, másoknak rosszat hoz majd – de egy biztos, mindegyik a szakma iránti megbecsülést fogja szolgálni! Kiemelte az ingatlanszakma minőségi és hatékonysági követelményeinek fontosságát, amely az egységes szemlélet és etikus, ügyfélközpontú működés nélkül nem képzelhető el. Ezúttal maga a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara állítja fel a mércét az ingatlanközvetítői működés szabályozása területén – rámutat a neuralgikus pontokra, és megoldási javaslatot is ad rájuk.

A meghirdetett előadások közül ki kell emelnünk Banai Ádám MNB igazgató Pénzügyi rendszer elemzési prezentációját, amelyben átfogó képet mutatott be az MNB ingatlanpiaci szerepéről és a lakás- és irodapiac következő években várható értékesítési prognózisairól; a CSOK, illetve a bevezetésre kerülő falusi CSOK piacgeneráló, valamint az 5 százalékos ÁFA kivezetését követő hatásairól. Kiemelte az ingatlanpiaci befektetők hatását az ingatlanárak emelkedésében, valamint az állam szerepét a lakáspolitika kialakításában és az ingatlanfinanszírozásban.

Az igazgató előadásának második részében taglalta a hazai építőipar és az ingatlanfinanszírozás jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait. Részletesen kitért a bankok jelzáloghitelezési politikájára, és ismertette az MNB Ingatlanpiaci elemzéseit, valamint a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) létrehozását. Beszámolt az aktuális piaci folyamatokról, a 2018 során tovább gyorsuló lakásásár-dinamika országos hatásáról. Kiemelte a főváros piaci helyzetét és a trendek alapján várható keresletnövekedést. Az elhangzott észrevételekre válaszolva elemezte a lakáshitelek kockázati hatását, a relatíve kockázatosabb hitelek arányának a változását, illetve a kockázat mérséklésére tett MNB intézkedéseket.

Második előadásként Antal Attila, a Bevásárló és Tematikus Utcák (BUM) Nonprofit Kft. igazgatója ismertette a BKIK 100 %-os tulajdonában lévő BUM szerepét Budapest és a BKIK viszonylatában, valamint a Bevásárló- és Tematikus Utcák című ingatlan rehabilitációs programot a vállalkozások szempontjából. Az ügyvezető igazgató bemutatta a belváros nevezetes utcáinak rekonstrukciós programját, az utcák kereskedelmi ingatlanjainak (üzleteinek) a felújítását és új bérlőknek való átadását. Rámutatott, hogy a sétálóutcák kialakításával az utca látogatottsága növekedik, és ez fellendíti az idegenforgalmat. A program célja a városkép javítása, a gazdaság élénkítése, a kisvállalkozások ösztönzése; ez magával hozza a közterületek felértékelődését, az állagmegóvást és segíti a közösségépítést. Felsorolta az elkészült fejlesztéseket is, pl. a Ráday utca élhetővé tételét, és jelezte, hogy a kiberelem.hu weblapon elérhető a komplex szolgáltatási csomagjuk, amelyet ajánl az ingatlanos kollégáknak is.

Harmadik előadásként a „Megbízások szabályosan: Érzékeny pontok az ingatlanközvetítői szerződésekben” címmel a Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda részéről Dr. Kocsis Ildikó ismertette az ingatlanátruházási és -bérbeadói szerződések tartalmára vonatkozó követelményeket. Felhívta a figyelmet a kiegészítő szolgáltatások szerződésbe foglalásának fontosságára, valamint ismertette a kizárólagos szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat. Kiemelte az elállási jog érvényesítésének gyakorlati lehetőségeit, valamint a távollévők között az üzlethelyiségen kívül megkötött fogyasztói szerződések megkötésére és az elállásra vonatkozó szabályokat.

Negyedik előadásként „A szürke 50 árnyalata - A munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyok megítélése a munkaügyi ellenőrzés szemszögéből” címmel Gerőfi László munkaügyi tanácsadó ismertette az ingatlanszakmában szokásos foglalkoztatási lehetőségeket. A főbb foglalkoztatási formákon belül összehasonlította és elemezte a munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozói jogviszony és a szövetkezeti tag foglalkoztatása nyújtotta lehetőségeket, kitérve azok előnyeire és hátrányaira az ingatlanszakma sajátosságait is figyelembe véve.

Az ötödik előadásban a „GDPR alkalmazásáról” Vojcskó János a Nemzeti Adatvédelmi Szövetség részéről ismertette a törvény betartásával kapcsolatos feltételeket, illetve a 2019.április 1-én „salátatörvény” keretében megjelent módosítások és kiegészítések tartalmát.

Ezt követően kitért a GDPR ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai ismertetésére, különös tekintettel a GDPR ellenőrzéseknél adódó tengernyi szabálytalanság büntethetőségére, illetve arra, hogy ha figyelmen kívül hagyják a rendelkezést, a vállalkozások működése akár el is lehetetlenülhet.

Hatodik előadásként Osadcow Gergely a MIOSZ elnöke ismertette a Pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.), illetve az EU és ENSZ által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvények szerinti NAV ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat, valamint az ingatlanközvetítőkre ebből háruló feladatokat.

Előadásában kiemelte a belső szabályzatok készítésének, valamint a kijelölt felelős személy bejelentésének a fontosságát a vizsgálat során alkalmazható büntetési szankciók elkerülése érdekében.

Hetedik előadásként Olti Gergely prezentációjára került sor a piacon újonnan megjelenő „Smart deposit” témájában. Az ügyvezető igazgató ismertette az ingatlanok foglalózásának jelenlegi problémáit, és erre javasolt olyan újszerű megoldást, amely elektronikus banki letét alkalmazásával megoldja az ingatlanvásárlók foglalózását, az ingatlanosok számára pedig biztonságot, legális, kényelmes, átlátható és hiteles megoldást nyújt. A foglalózási folyamat biztonságát a letétkezelő pénzintézeti partner, digitális aláírás és a banki szintű KYC rendszer biztosítja.

Nyolcadik előadásként dr. Hajnal Emese ügyvéd (BKIK) „Kamarai állásfoglalás a letétkezelésről” című előadásában bírálta a Smart deposit eljárás szerinti pénzkezelést. Kitért arra, hogy az ingatlanközvetítők nem fogadhatnak el készpénzt, mivel erre nem terjed ki a tevékenységi engedélyük. Ismertette a foglaló átvételével kapcsolatos anomáliákat, a letét, foglaló, bánatpénz ügyvédi és banki kezelési lehetőségeit. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vevőnek jelenleg megfelelő megoldásként szolgál az ügyvédi, illetve banki letétként való elhelyezés lehetősége, amely nem teszi szükségessé az ingatlanközvetítő bekapcsolását, mert közvetlenül biztosítja a kezelési műveletet.

A következő prezentációt Kovács János, az Ingatlan osztály alelnöke vezette be, ismertetve a mozgalom létrejöttét megelőzően az ingatlanszakmákra kidolgozott etikai szabályzatok és normakontrollok szerepét a szakma speciális jellegének figyelembe vételével.

Ismertette, hogy a MIT-be tömörült ingatlanos szövetségek etikai szabályzatának a kidolgozását megelőzte a BKIK 2003. évben az ingatlanszakmára kidolgozott etikai szabályzata, amelyet a különböző szövetségek javaslatai alapján az Ingatlan osztály átdolgozott, és amelyet az MKIK 2016 első negyedévben, mint egységes és integrált etikai szabályzatot hagyott jóvá.

Kihangsúlyozta, hogy az ingatlanszakmákban az etikai megfelelést a szükséges kompetenciákat biztosító magas színvonalú szakmai felkészülés, valamint az etikus üzleti morál és közvetítői tevékenység komplexitása kell, hogy jelentse. Jelenlegi időszakunkban nem elég az OKJ alapozó képzés, szükséges a kreditrendszerű továbbképzés a szakismeretek bővítése érdekében. Nagyon fontosnak tartotta a kompetencia feltételeként a továbbképzésben való részvételt. Megemlítette, hogy az ingatlanszakma dolgozói számára a kamarában rövidesen bevezetésre kerülhető Kamarai Minősített Vállalkozás mellett a jövőben bevezetésre kerülhet a Kamarai Minősített Ingatlan Vállalkozás cím is, annak érdekében, hogy a minősítési követelményeket teljesítő ingatlanosok elismerése magasabb, azaz kamarai szinten is megvalósuljon.

Ezt követően Sándor Viktória, mint az etikus ingatlanos mozgalom védnöke ismertette a MIOSZ részéről megszervezett úttörő munkájukat az ingatlanközvetítői szakmában, amelynek a kedvező tapasztalatairól is beszámolt.

Az előadásban kiemelte, hogy ember-ember közötti kapcsolatokra építették az etikus mozgalmukat, mert minden szervezetben legfontosabb az ember, akinek a szakmai szervezetétől függetlenül is etikusnak kell lennie.

Történelmi áttekintést adott az ingatlanközvetítésnek az etikai szabályzattal való korrelációjáról. Az etikus mozgalom csúcseseményének nevezte az „Etikus Ingatlanos” Tanúsító védjegy kiadását, amely pozitív diszkriminációt biztosít az etikus mozgalom tagjai számára, amelyet várhatóan az ingatlanpiac is méltányolni fog.

Sándor Viktória ismertette, hogy a Tanúsító Védjegy keretében a mozgalomban résztvevő ingatlanközvetítők részére biztosítani kívánják a fogyasztóvédelem, transzparens működés, szakmán belüli ügyek mediálása, szakma tisztulása, szürkegazdaság visszaszorítása, érdekvédelem, pozitív diszkriminációs tevékenységüket.

Az etikus működés muníciójaként a tanulást, fejlődést, bizalmi közösségek kialakítását, tapasztalatok megosztását, folyamatos kommunikációt, a lakosság folyamatos tájékoztatását jelölte meg.

Ezt a blokkot Netkovszky Kálmánnak a FÜTI OMEGA Ingatlaniskola igazgatójának előadása zárta le, aki, mint Ingatlanszakmai ÁKT Elnök röviden tájékoztatta a jelenlévőket, hol tartanak ebben a munkában, majd felvázolta az ingatlanszakmák fejlődési irányait, bemutatva az ingatlanos életpályamodelleket is.

Az előadások befejezéseként az ingatlanszakma prominens résztvevőivel Borsi László mediátori közreműködésével pódiumbeszélgetést rendeztek. A kerekasztal résztvevői az Otthon Centrum, a Duna House, az OTP Ingatlanpont, a MIOSZ, a Balla Ingatlan, a GDN és egy független ingatlaniroda felső vezetői voltak. (A REMAX a részvételt a helyszínen lemondta, a MAISZ és a MIÉSZ pedig sajnos nem vállalta.) Az előzetesen jól előkészített mediátori kérdésekre (pl. ingatlanszakemberek vándorlása, együttműködés lehetősége, üzleti etikus magatartás érvényesíthetősége, üzleti eredmény növelése, jövőbeli kilátási lehetőségek) a résztvevők egyenként fejtették ki véleményüket, amelyet a mediátor közel azonos egységes álláspontoknak deklarált, a kérdésekre adott válaszok összességében érdekfeszítő élményt nyújtottak a konferencián résztvevők számára.

Dr. Sztranyák József, a BKIK alelnöke a konferencia befejezéseként a konferencián elhangzott előadások tartalmát magas színvonalúnak minősítette, amely az ingatlanközvetítői szakma számára hasznos, és mindegyike rövidebb vagy hosszabb távon az ingatlanszakma javára válhat. Az értékelés végén köszönetet mondott az előadóknak illetve a konferencia résztvevőinek a sikeres konferenciáért, és a jól végzett munka után egy szolid ebédre szóló meghívással zárt le a konferenciát

A konferencia sikerét a szünetekben zajló aktív véleménycsere és a jól végzett munka érzetével a kitűnő hangulatban elfogyasztott ízletes ebéd, valamint a részvevők további egymás közötti megbeszélései, véleménynyilvánításai is igazolták.

Összességében igen sikeres konferenciaként értékelhető a nagyszámú ingatlanos szakember tartalmas, érdemi összejövetele, amely méltán növeli az ingatlanszakmák elismertségét.

Végül, ha levonjuk a konferencia tanulságát, megállapíthatjuk, hogy a kamara rendezvényei közül az Ingatlan Osztály szervezésében, a kamarai keretek között megvalósult sikeres konferencia arra predesztinálja az Ingatlan Osztály elnökségét és tagjait, hogy a jövőben is a hasonló, közérdeklődésre számítható – vitákra és tisztázásokra is okot adó – rendezvények szervezésével érdemben járuljon hozzá a kamarai szolgáltatások színvonalának az emeléséhez.

Dr. Sztranyák József
BKIK Alelnök