CED20C Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására

CED20C Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására

CED20C Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására

CED20C Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására 2020/09/01
CED20C Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására 21:14

A CED Közép-európai Gazdaságifejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. pályázati felhívása magyarországi vállalkozások számára határon átnyúló projektjei megvalósítására – www.ced.hu/ced20c

A CED Közép-európai Gazdaságifejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. pályázati felhívása magyarországi vállalkozások számára határon átnyúló projektjei megvalósítására – www.ced.hu/ced20c


A pályázat benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell a CED honlapján elérhető online pályázati rendszerben, ahol adatainak megadása után letölthető a pályázati adatlap Excel formátumban. A pályázatok benyújtása 2020. szeptember 30-ig folyamatos. A részletes pályázati felhívás és mellékletei a CED honlapján megtalálhatóak.

A fontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:

 • A pályázati konstrukció célja, hogy a COVID-19 járvány miatt nehéz helyzetbe került, határon átnyúló együttműködésben résztvevő vállalkozások beruházásaira vissza nem térítendő támogatást nyújtson a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése céljából.
 • A támogatás minimális értéke 50 Millió Ft, a támogatás maximális értéke 276 688 000 Ft
 • A rendelkezésre álló keret: 25 Milliárd Ft
 • A támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének 60 %-a.
 • Pályázó Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás lehet. Pályázónak rendelkeznie kell legalább kettő lezárt üzleti évvel, ill. előírás, hogy éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2019-ben minimum 5 fő volt, vagy árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot. Partner/kapcsolt vállalkozások a létszám és bevételi követlemények teljesítése kapcsán figyelembe vehetők.
 • Egy vállalkozás akkor pályázhat, ha a COVID-19- járvány megjelenése miatt 2020. március 1-ét követően nehéz helyzetbe került az általános csoportmentességi rendelet értelmében, vagy a 2020. március 1. és 2020. szeptember 30. közötti, legalább 30 napos periódusban nettó árbevételében, üzemi eredményében, rendelésállományában, likviditási mutatójában, állandó létszámában, vagy bérköltségében legalább 20 %-os csökkenést szenvedett el.
 • A projekt elszámolható költségeinek minimum 75 %-ban Magyarországgal szomszédos országban működő fióktelepnél, partner, vagy kapcsolt vállalkozásnál kell keletkeznie. A projekt keretében maximum 25 %-ban elszámolhatók a Magyarországon keletkezett költségek, ha azok a határon túl megvalósuló projektelemeket szolgálják.
 • Támogatható elemek a Pályázónál, vagy kapcsolt/partner vállalkozásánál felmerült következő költségelemek: tervezés, ingatlanvásárlás, építés, eszközbeszerzés, vagy immateriális javak beszerzése.
 • Nincs iparági megkötés, azonban az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatban megvalósuló projektek nem támogathatók.
 • Amennyiben valamely projektelem megvalósítója (aktiválója) nem a Pályázó (vagy annak fióktelepe), úgy az ehhez szükséges támogatási összeget a kapcsolt/partner vállalkozásba történő tőkekihelyzésként köteles biztosítani. Pályázó kapcsolt/partner vállalkozása a befektetett tőkét köteles a projekt tárgyát képző beruházás megvalósítására fordítani. Egy projektbe több fióktelep, kapcsolt, vagy partner vállalkozás, illetve több megvalósítási hely bevonása is lehetséges.
 • A támogatás Kedvezményezettje a Pályázó. A Kedvezményezett teljeskörűen felel a projekt megvalósításáért függetlenül attól, hogy az adott beruházási elemet ő valósítja-e meg, vagy sem. Támogatás igénylésre a Kedvezményezett jogosult és a támogatás kiutalása az ő részére történik.
 • A Pályázónak, és kapcsolt/partner vállalkozásának együttesen biztosítaniuk kell a fenntartási időszak során a 2019 december 31.-én fennállt összesített átlagos statisztikai állományi létszám fenntartását. Legalább 5 munkavállaló munkavégzési helyének a fenntartási időszak során a beruházás helyszínén kell lennie.
 • A Pályázó, vagy kapcsolt/partner vállalkozása köteles legalább a támogatási összeg értékének megfelelő mértékű fedezeti értékkel bíró biztosítékot nyújtani, amely fedezeti elvárás a fenntartási időszakban 50 %-ra csökken. A támogatás visszafizetésének biztosítéka elsősorban ingatlan jelzálogjog, ingó zálogjog, bankgarancia, vagy kezességvállalás lehet. A nyújtandó biztosítékok körét a Támogató határozza meg a Pályázó által ajánlott biztosítékok, valamint a projekt értékelés eredménye alapján. Előleg a Támogató részére rendelkzésre bocsátott bankgarancia által fedezett összeg erejéig igényelhető.
 • A pályázat benyújtása folyamatos 2020. szeptember 30-ig. A kiíró a keretösszeg kimerülése esetén a beadást felfüggesztheti, vagy lezárhatja, ill. szükség esetén a beadási határidőt meghosszabbíthatja.
 • A beérkezett pályázatok bírálata formai, jogosultsági vizsgálatból és pénzügyi, műszaki, jogi, továbbá tartalmi támogathatósági szempontok szerinti értékelésből áll. A pályázat szakmai szempontú támogathatóságának feltétele az 50 %-os szakmai értékelési pontszám elérése.
 • A pályázatok elbírálása és az eredményről szóló tájékoztatás folyamatosan történik. A támogatás odaítélésének határideje 2020. december 31.

A pályázati felhívásról további információ a CED központi irodájában érhető el:

CED Közép-európai Gazdaságifejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.  
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
Tel: +36 30 214 3875 (hétfő – csütörtök 9:00 - 16:00, péntek 9:00 – 12:00)
Email: 
www.ced.hu