Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása - 2021-ÉMI-MA

Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása - 2021-ÉMI-MA

Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása - 2021-ÉMI-MA

Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása - 2021-ÉMI-MA 2021/10/11
Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása - 2021-ÉMI-MA 14:26

Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a következő pályázatra: 

Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása

2021-ÉMI-MA

A pályázatok benyújtása 2021. október 7-től 2021. november 15-ig lehetséges. 

Támogatás célja

Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok (jelentős nap, biomassza/biogáz és földhő potenciál) figyelembevételével Magyarországon a hosszú távú cél olyan energetikai iparági struktúra megteremtése (termelői tüzelőanyag mixen belül a megújuló, decentralizált termelés súlyának növelése; aktív fogyasztói magatartás segítése; megújuló termelők integrálását segítő innovatív tárolási technológiák alkalmazása), amelyben a tiszta (CO2 kibocsátás mentes) villamos energia termelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét: az alacsony változóköltségű nukleáris alaptermelést a több ezer MW teljesítményű megújuló bázisú elosztott termelés egészítheti ki a szükséges rugalmasságot biztosító technológiákkal és eljárásokkal együtt.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003. október 13-i 2003/87/EK számú európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikk (2) bekezdése alapján, a jelen pályázati kiírás forrását képező Modernizációs Alap pénzügyi forrásainak legalább 70%-át olyan beruházások támogatására kell felhasználni, amelyek a megújuló forrásokból származó villamosenergia-termelést és -felhasználást, – a szilárd fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával végzett villamosenergia-termeléshez kapcsolódó energiahatékonyság kivételével – az energiahatékonyság javítását, az energiatárolást és az energiahálózatok – ezen belül a távfűtési vezetékek és a villamosenergia-átviteli hálózatok – modernizációját, valamint a tagállamok közötti összeköttetések bővítését célozzák, illetve elő kell segíteni a kedvezményezett tagállamok szén-dioxid-függő régióiban az igazságos átállást, hogy – a szociális partnerekkel egyeztetve – támogatni lehessen a munkavállalók átirányítását, átképzését és továbbképzését, az oktatást, az álláskeresési kezdeményezéseket és az induló vállalkozásokat.

Pályázók köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
 • A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív
  • Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 129, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
   • kettős könyvvitelt vezetnek,
   • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
  • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek
   • az 517, 529, 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők;
  • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek
   • a 311, 312, 341 342, 381, 382, 321, 322 GFO kóddal rendelkezők,

A kiírás keretében támogatási kérelmet mindkét alprogram esetén önállóan vagy konzorciumi formában is be lehet nyújtani.

A részletes kiírás IDE kattintva olvasható.