Fontos, új könnyítő szabályok a katából kikerülő vállalkozások számára

Fontos, új könnyítő szabályok a katából kikerülő vállalkozások számára

Fontos, új könnyítő szabályok a katából kikerülő vállalkozások számára

Fontos, új könnyítő szabályok a katából kikerülő vállalkozások számára 2022/08/11
Fontos, új könnyítő szabályok a katából kikerülő vállalkozások számára 09:12

A katáról más adónemre áttérő vállalkozók támogatása érdekében több kedvező szabályváltozásról döntött a kormány az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII.9.) kormányrendeletben.

Az új szabályok a 134. számú Magyar Közlönyben olvashatók.

Az új katás mégis EKHO-zhat, a kifizető mentesül a kifizetői EKHO alól:

2022-ben mégsem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy az új kata szerinti kisadózó estében az EKHO szerinti adózás nem alkalmazható.

Az új kata szerinti kisadózásra mégis bejelentkezhet tehát az olyan EKHO szerinti tevékenység(ek)et (is) folytató (pl.: alkotó- és előadóművész, színházi fodrász, kozmetikus, jelmezkészítő, műsorkészítésben közreműködő) főállású egyéni vállalkozó, akinek ilyen tevékenységéből kifizetőktől is van bevétele.

Ez lehetővé teszi, hogy az új kata szerinti kisadózók nem kisadózóként, hanem EKHO szerinti adózással kifizetőktől is bevételt kaphassanak, mert e könnyítő szabály alapján a vállalkozó kisadózóként kizárólag magánszemélyektől szerez bevételt, a kifizetőktől kapott bevétele után pedig 15% mértékű EKHO-val adózik, ezt a kifizető a vállalkozónak járó bevételből levonja, a vállalkozó a kiszámlázott ellenérték EKHO-val csökkentett összegét kapja meg.

További könnyítő szabály, hogy a kifizetőnek nem kell a 13%-os kifizetői EKHO-t megfizetnie.

Az EKHO-val adózható tevékenységek tételes listája a tájékoztató végén olvasható.

Átalányadózásra áttérőkre vonatkozó könnyítés:

A régi kata szerinti kisadózók közül átalányadózásra térhet át az olyan egyéni vállalkozó is, aki korábban átalányadózó volt és az átalányadózásról 2018-ban vagy azt követően tért át a katára.

A katából áttérőknél tehát nem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy az átalányadózás ismételten csak 4 év elteltével az 5. évtől alkalmazható ismét.

Az olyan augusztus 31-ig a régi kata szerinti kisadózó egyéni vállalkozó, aki október 31-ig tett bejelentése alapján szeptember 1-től az átalányadózást alkalmazza, akkor maradhat 2023-ban is átalányadózó, ha 2022-ben szeptember 1-től kezdődően az év végéig átalányadózóként megszerzett bevétele nem haladja meg a 8 millió ft-ot. Ha az átalányadózóként megszerzett ezévi bevétele ezt az összeget meghaladja, akkor szeptember 1-jére visszamenőlegesen át kell térnie a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra.

(A rendelet szövegéből nem egyértelmű, hogy a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató, a katából áttért átalányadózóra is ez a 8 millió ft összegű bevételi korlát vonatkozik-e, vagy esetükben 40 millió ft az időarányos bevételi határ)

Az egyéni cégre, társaságra, ügyvédi irodára vonatkozó könnyítések:

1.      Az augusztus 31-én még kisadózó vállalkozásként működő egyéni cég, közkereseti vagy betéti társaság és ügyvédi iroda – a számviteli törvény előírásaitól eltérően – a szeptember 1-jével megtörténő számviteli törvény hatálya alá való át-/visszakerülésekor nem köteles a nyitómérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

2.      Ha az augusztus 31-én még kisadózó vállalkozásként működő közkereseti vagy betéti társaság az egyszerűsített végelszámolását szeptember 30-ig bejelenti, a társaság kisadózóként bejelentett tagja az egyszerűsített végelszámolás bejelentése napjától egyéni vállalkozóvá válhat, mert erre az estre nem vonatkozik az a szabály, hogy nem lehet egyéni vállalkozó a gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

A szeptember 30-áig megtett bejelentés esetén nem kell tehát a beltagnak kivárnia a társaság jogutód nélküli megszűnését vagy nem kell kültaggá válnia ahhoz, hogy egyéni vállalkozó legyen.

Ha az így egyéni vállalkozóvá váló társasági tag a vonatkozó feltételeknek mindenben megfelel, akkor az új katába is bejelentkezhet kisadózóként.

Ha a társaság késve, csak szeptember 30-a után jelenti be és kezdi meg az egyszerűsített végelszámolását, akkor a társaság korlátlanul felelős tagja már csak az eljárás befejezése, a cég jogutód nélküli megszűnése után válhat egyéni vállalkozóvá!

Ha a végelszámolás nem a cég megszűnésével zárul, hanem a társaság mégis folytatja gazdasági tevékenységét vagy az eljárás felszámolási eljárásba megy át, akkor a fentiek szerit egyéni vállalkozóvá vált tag egyéni vállalkozása hivatalból megszüntetésre kerül!

Gábriel Péter

BKIK

Az EKHO-ra jogosító tevékenységek FEOR-08 szerint:

2123 Telekommunikációs mérnök foglalkozásból

Akusztikus mérnök

Audiotechnikai mérnök

Hangmérnök

Televíziós műszaki adásrendező

2136 Grafikus és multimédia-tervező

2627 Nyelvész, fordító, tolmács foglalkozásból

Filmszöveg fordító

Lírai művek fordítója

Műfordító

Prózai és drámai művek fordítója

2714 Kulturális szervező foglalkozásból

Producer (kulturális)

Produkciós menedzser (szórakoztatóipar)

2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője

2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) foglalkozásból

Művészeti tanácsadó

Zenei konzulens, tanácsadó

2721 Író (újságíró nélkül)

2722 Képzőművész

2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező

2724 Zeneszerző, zenész, énekes

2725 Rendező, operatőr

2726 Színész, bábművész

2727 Táncművész, koreográfus

2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész

2729 Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú végzettséghez kapcsolódó)

3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus) foglalkozásból

Koncert-fénytechnikus

Koncert-színpadtechnikus

3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus foglalkozásból

Filmstúdió technikus

Hangmester

Hangrestaurációs technikus

Hangstúdió-technikus

Hangtechnikus

Képtechnikus

Rögzítéstechnikai technikus

Stúdiótechnikus

Videótechnikus

Zenei technikus

3711 Segédszínész, statiszta

3712 Segédrendező

3714 Díszletező, díszítő

3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

5211 Fodrász foglalkozásból

Színházi fodrász

Színházi parókakészítő

5212 Kozmetikus foglalkozásból

Maszkmester

Sminkes

Sminkmester

Színházi kikészítő

7212 Szabó, varró foglalkozásból

Jelmez- és alkalmiruha-készítő

Színházi varró

7213 Kalapos, kesztyűs foglalkozásból

Színházi fejdíszkészítő

7217 Cipész, cipőkészítő, -javító foglalkozásból

Színházi cipész

Elnevezésétől függetlenül az EKHO választására jogosít az a tevékenység is, amely a FEOR-08 osztályozási szempontjai szerint tartalma alapján megfelel a fenti foglalkozásoknak, munkaköröknek.

A fenti foglalkozásúnak minősülő személy - munkakörének elnevezésétől függetlenül - akkor választhatja az EKHO-t, ha tevékenysége alapján a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel vesz részt.

EKHO-ra jogosító sporttal összefüggő tevékenységek:

a) a szakképzett edző, sportszervező, -irányító (FEOR-08 2717), feltéve, hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel;

b) a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a sportszervezettel vagy a sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minősül, vagy a sportszövetség vagy a sportszervezet főállású munkavállalója, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén feltéve, hogy a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel;

c) a sportról szóló törvény szerint Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi sportszövetség által foglalkoztatott magánszemély (a továbbiakban: nemzetközi sportszövetség munkavállalója).