Gazdasági mediátor képzés indul

Gazdasági mediátor képzés indul

Gazdasági mediátor képzés indul

Gazdasági mediátor képzés indul 2020/07/20
Gazdasági mediátor képzés indul 09:00

90 órás, nyilvántartott, egyedülálló hatósági képzés! 

A sikeresen vizsgázó hallgatók a teljes képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak, amely megfelel a hazai és az EU-s jogszabályi követelményeknek, és annak birtokában önálló Mediátor Praxist alapíthatnak és működtethetnek. A csoportok a létszámkeretek betöltését követően folyamatosan indulnak.

Konfliktuskezelés – gazdasági mediációval

A több évtizedes külföldi, de a közelmúlt hazai gyakorlata is azt igazolja, hogy az elmúlt időszakban a vállalkozások egymás közötti gazdasági konfliktusaik megoldásához egyre gyakrabban vesznek igénybe független harmadik személyt, azaz a gazdasági mediátort. A vállalkozások közötti gazdasági, vagy más néven üzleti mediáció alkalmazási területre kifejezetten a vállalkozási szféra. A bíróságon kívüli megegyezés jogintézménye – a sajátos üzleti szempontokat figyelembe véve – lényeges előnyökkel bír a peres eljárással szemben.

A gazdasági mediátor, aki a jogvitában álló felek részére semleges harmadikként szakmai felkészültsége és gyakorlata által biztosítja a megegyezés lehetőségét, nem csak költségtakarékossá teszi a vitarendezést, hanem igyekszik a felek között a korábban meglevő jó üzleti kapcsolatot is helyreállítani. A konfliktus gyakran a végtelen bírósági tárgyalások sorozatába torkollik, és a későbbi bírói ítélettel egyik fél sem lesz igazán elégedett.

A mediáció jogszabályi kereteit hazánkban az Országgyűlés 2002. évi LV. törvénye szabályozza, mely nem csupán a mediátor státuszát és az eljárásrendet szabályozza, hanem megnyitja az utat a mindennapi életben keletkező konfliktusok polgári mediációs eljárásban való megoldása felé is.

A képzés a ZOOM alkalmazással valósul meg. Ehhez a résztvevőknek egy regisztrációra van szüksége, valamint a számítógéphez csatlakoztatható mikrofonra és kamerára.

Regisztrációfelnottkepzes@bkik.hu e-mail címen keresztül 

A csoportok létszáma legalább 8, legfeljebb 12 fő.

Tanulmányi idő 12 oktatói nap + 1 vizsganap.

A képzés díja: 160 000 Ft, amely ÁFA mentes és tartalmazza a magyar nyelvű előadásvázlatokat is.

Vizsgadíj: 20 000 Ft.

A BKIK önkéntes tagvállalkozásaitól jelentkező hallgatók és a KEMI (Közép Európai Mediációs Intézet Egyesület) tagjai a képzés díjából 10% engedményt kapnak.

A BKIK az oktatás megkezdéséig a képzésben résztvevő hallgatókkal felnőttképzési szerződést köt, és készséggel rendelkezésre áll minden, az oktatási és adminisztrációs ügyekkel összefüggő kérdés megválaszolásában.

Képzésünk hatósági képzésnek minősül, és szerepel az Igazságügyi Minisztérium hivatalos jegyzékében. Maradéktalanul teljesíti a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII.17.) IRM rendelet előírásainak.

Módszertan: A képzés elméleti és gyakorlati részből áll – alkalmazásorientált és biztosítja a résztvevők számára az azonnali gyakorlás lehetőségét.

Főbb módszerek: elméleti oktatás, csoportmunka, moderációs gyakorlat, feladatok megoldása, szerepjáték.

Tematika:

  1. modul: a mediáció gyakoralta: Pszichológiai alapok; jogi alapok; kommunikáció-elméleti alapok; konfliktuselmélet; tárgyalástechnika; mediációtörténet; döntéselmélet; társadalomelméleti alapok; mediációs ülések előkészítése; mediációs fázisok
  2. modul: munkatechnikai ismeretek: kérdezéstechnikák; kommunikációs technikák; moderációs technikák; vizualizációs technikák; konfliktuselemzési technikák; döntési technikák; tárgyalási technikák; kdeeszkalációs technikák;; szerződés; memorandum; jegyzőkönyvkészítési eljárás; kreatívitás technika; co-mediáció; csoport-mediáció; egyéni meghallgatás (Causcus)
  3. modul: A mediációs praxis: erősségek kidolgozásának módszere; introspekciós képesség; marketing; akvizíció; hálózat kiépítésének módszere; mediátor praxis (felépítés, működtetése, eredményközpontúság, szervezet, stb.)

A képzésben való részvétel előfeltétele: felsőfokú végzettség, és annak megfelelő legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlata.

További információ:

Részletes információk a képzéssel kapcsolatban: +36 1 488 2000/2536


BKIK Oktatási és Képzési Igazgatóság
Felnőttképzési Iroda
Szabó Nikolett képzésszervező

Jelentkezés: felnottkepzes@bkik.hu