Hirdetmény

Hirdetmény

Hirdetmény

Hirdetmény 2022/01/13
Hirdetmény 10:57

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A. §-ában meghatározott évi 5 000 Ft kamarai hozzájárulás jövőbeni megfizetésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk a budapesti vállakozásokat.

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett vállalkozásnak a 2021. december 31. napját megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: BKIK) felé szíveskedjék megfizetni a Budapest Banknál vezetett 10102086-02614500-02003005 számú számlaszámra. Amennyiben a 2022. évi kamarai hozzájárulást már megfizette a BKIK-felé, az összeg az MKIK-val elszámolásra kerül, ismételt befizetésre nincs szükség.

Kérjük, hogy a jövőbeni befizetéseinél a fentiek szerint szíveskedjen eljárni.

Tájékoztatjuk, hogy a 2022. január 1-jét követően a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által beszedett kamarai hozzájárulás 90%-a az eddigi gyakorlatnak megfelelően a területi kamarai hálózathoz kerül és azon kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetéül szolgál, amelyeket a területi kamara az Ön vállalkozása részére is biztosít.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara