Jogszabályfigyelő 2021 – 30. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 30. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 30. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 30. hét 2021/08/02
Jogszabályfigyelő 2021 – 30. hét 13:22

Alábbi cikkünkben a 2021/141–145. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk. 

E heti összeállításunkban a jegybanki alapkamat változásáról, egyes ipari és kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos kötelező felelősségbiztosításról, illetve néhány újabb veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályról olvashatnak.

Tartalom:

Beszámolók elektronikus letétbe helyezése – passzív státusz
A szakhatósági közreműködés és hozzájárulás veszélyhelyzeti szabályai
Jegybanki alapkamat
Ipari és kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos kötelező felelősségbiztosítás
Oroszországba is lehet már védettségi igazolással utazni  

Beszámolók elektronikus letétbe helyezése – passzív státusz

Módosítás rendezi a beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésének (passzív státuszba helyezés) és a közzétételének, illetve az ismételt közzétételnek a szabályait abban az esetben, ha a veszélyhelyzeti rendelkezések alapján nem a legfőbb szerv/döntéshozó szerv fogadta el a céginformációs szolgálatnak megküldött beszámolót.

Joganyag: 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről
Módosította: 5/2021. (VII. 30.) IM rendelet
Megjelent: MK 2021/145. (VII. 30.)
Hatályos: 2021. 08. 02.
Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás 

A szakhatósági közreműködés és hozzájárulás veszélyhelyzeti szabályai

A veszélyhelyzet ideje alatt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság közreműködésére, illetve a szakhatósági állásfoglalásra az alábbiakban hivatkozott rendelet szabályait kell alkalmazni (a folyamatban lévő ügyekben is).

Joganyag: 451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
Módosította: –
Megjelent: MK 2021/144. (VII. 29.)
Hatályos: 2021. 07. 30., 2021. 08. 13.
Megjegyzés: új jogszabály 

Jegybanki alapkamat

A jegybanki alapkamat mértéke 2021. július 28-ától 1,20 százalék. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 19/2021. (VI. 22.) MNB rendelet.

Joganyag: 22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
Módosította: –
Megjelent: MK 2021/143. (VII. 27.)
Hatályos: 2021. 07. 28.
Megjegyzés: új jogszabály 

Ipari és kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos kötelező felelősségbiztosítás

Az alábbiakban hivatkozott rendelet 1. mellékletében felsorolt tevékenységeket folytató gazdálkodó szervezetnek főszabályként éves összes káreseményre legalább 5 millió forint összegű éves, továbbá egyedi káreseményre legalább egymillió forint összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

Joganyag: 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Módosította: –
Megjelent: MK 2021/142. (VII. 26.)
Hatályos: 2021. 09. 01.
Megjegyzés: új jogszabály 

Oroszországba is lehet már védettségi igazolással utazni

2021. július 26-ától az Oroszországi Föderációba is lehet védettségi igazolással utazni.

Joganyag: 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről
Módosította: 30/2021. (VII. 26.) KKM rendelet
Megjelent: MK 2021/142. (VII. 26.)
Hatályos: 2021. 07. 26. napján 22 óra
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás