Jogszabályfigyelő 2021 – 40. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 40. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 40. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 40. hét 2021/10/11
Jogszabályfigyelő 2021 – 40. hét 09:23

Alábbi cikkünkben a 2021/182–187. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk. 

E heti összeállításunkban a védettségi igazolványok elfogadásával kapcsolatos módosításról, valamint a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere új szabályairól olvashatnak. 

Tartalom:

Védettségi igazolványok egyoldalú elismerése

Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere új szabályai büntetőügyekben és a rendőrségi együttműködés terén

Az idegenrendészeti információcsere részletes szabályai a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében

 

Védettségi igazolványok egyoldalú elismerése

Andorrával, a Feröer-szigetekkel, Izraellel, Monacóval, Panamával és a Vatikánnal bővült azon államok listája, amelyek tekintetében Magyarország egyoldalúan elismeri a védettségi igazolásokat.

Joganyag: 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Módosította: 33/2021. (X. 7.) KKM rendelet

Megjelent: MK 2021/185. (X. 7.)

Hatályos: 2021. 10. 08.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

 

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere új szabályai büntetőügyekben és a rendőrségi együttműködés terén

Elfogadta a Kormány a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló rendeletet. Az új jogszabály az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba. A konkrét naptári napot – annak ismertté válását követően – a rendészetért felelős miniszter egyedi határozatban állapítja meg. Az új rendelkezések a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet helyébe lép (utóbbi jogszabály hatályvesztése folytán).

Fontos kiemelni továbbá, hogy az új jogszabály három kormányrendelet módosításait is tartalmazza (ezek: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendelet és közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet).

Joganyag: 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Módosította: –

Megjelent: MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos: az Európai Bizottság határozatában meghatározott nap

Megjegyzés: új jogszabály 

 

Az idegenrendészeti információcsere részletes szabályai a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében

Új kormányrendelet állapítja meg a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályait. A jogszabály az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba. A konkrét naptári napot – annak ismertté válását követően – a rendészetért felelős miniszter egyedi határozatban állapítja meg.

Módosulnak egyidejűleg a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény végrehajtási rendeletei, valamint a menedékjogról szóló törvény végrehajtási rendelete is.

Joganyag: 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Módosította: –

Megjelent: MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos: az Európai Bizottság határozatában meghatározott nap

Megjegyzés: új jogszabály