Jogszabályfigyelő 2021 – 41. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 41. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 41. hét

Jogszabályfigyelő 2021 – 41. hét 2021/10/18
Jogszabályfigyelő 2021 – 41. hét 13:41

Alábbi cikkünkben a 2021/188–191. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk. 

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzetben alkalmazandó eskütételi szabályokról, a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásával kapcsolatos módosításról, valamint a határon átnyúló átalakulásról, egyesülésről, szétválásról szóló törvényjavaslatról olvashatnak. 

Tartalom:

Közjegyzői, szakértői, ügyvédi eskütétel szabályainak a módosítása
A védettségi igazolványok kölcsönös elismerése az Indiai Köztársaság viszonylatában is
Új törvény készül a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról 

Közjegyzői, szakértői, ügyvédi eskütétel szabályainak a módosítása

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet módosítása lehetővé teszi az eskütételi okmány elektronikus aláírásával történő eskütételt is a közjegyzők, szakértők és az ügyvédek esetén a veszélyhelyzet ideje alatt.

Joganyag: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosította: 585/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos: 2021. 10. 15.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

A védettségi igazolványok kölcsönös elismerése az Indiai Köztársaság viszonylatában is

Az Indiai Köztársasággal bővült azon államok listája, amelyekkel Magyarország a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött.

Joganyag: 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosította: 34/2021. (X. 11.) KKM rendelet

Megjelent: MK 2021/188. (X. 11.)

Hatályos: 2021. 10. 12.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

Új törvény készül a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

Az Országgyűlés 2021. október és november havi ülésterve szerint november elején kerülhet sor a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló T/17280. számú törvényjavaslat elfogadására, amely az (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/2121 európai parlamenti és a tanácsi irányelv hazai jogba való átültetését szolgálja.

A 2022. második felében hatályba lépő törvény az átalakulásra vonatkozó új szabályok mellett megállapítja a határokon átnyúló szétválásokra vonatkozó rendelkezéseket (mind a részleges, mind a teljes szétválás tekintetében, és újraszabályozza a határokon átnyúló egyesüléseket is – derül ki a javaslathoz fűzött általános indokolásból. 

T/17280.

https://www.parlament.hu/irom41/17280/17280.pdf 

Joganyag: T/17280. számú törvényjavaslat a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról

Módosította: –

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos: –

Megjegyzés: elfogadásra váró törvényjavaslat