Jogszabályfigyelő 2022 – 24. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 24. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 24. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 24. hét 2022/06/20
Jogszabályfigyelő 2022 – 24. hét 09:07

Alábbi cikkünkben a 2022/97–100. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban számos jogszabály-módosításról olvashatnak egyrészt a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással, másrészt az ukrajnai fegyveres konfliktus miatti veszélyhelyzettel, továbbá a szülői felelősséggel kapcsolatos nemzetközi ügyekkel összefüggésben.

Tartalom:

A honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő törvénymódosítások

Hatósági üzemanyagár október elsejéig

Szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyek szabályozása

Sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályai

 

 

A honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő törvénymódosítások

Több mint félszáz törvény módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott törvénycsomag. Módosul egyebek mellett az építési törvény, a szabálysértési törvény, a Büntető Törvénykönyv, az általános közigazgatási rendtartás, az ingatlan-nyilvántartási törvény is több, a honvédelemmel összefüggő jogszabály mellett.

Joganyag: 2022. évi VI. törvény szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/100. (VI. 17.)

Hatályos: 2022. 06. 18., 2022. 06. 22., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01.

Megjegyzés: 56 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

Hatósági üzemanyagár október elsejéig

2022. október 1-jéig meghosszabbította a hatósági üzemanyagár alkalmazásának határidejét a Kormány. Az ezzel kapcsolatos módosításokat tartalmazza az alábbiakban hivatkozott, 2022. június 18-ától hatályos kormányrendelet.

Joganyag: 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos: 2022. 06. 18.,

Megjegyzés: 3 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

 

Szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyek szabályozása

Döntően 2022. augusztus elsejétől hatályosak annak, az alábbiakban hivatkozott kormányrendeletnek az előírásai, amely a szülői felelősséggel összefüggő nemzetközi ügyek (gyermek jogellenes külföldre vitele, illetve jogellenes Magyarországra hozatala, kapcsolattartás külföldön, valamint belföldön való biztosítása) szabályait állapítja meg. A rendelet emellett módosítja a gyámhatósági és gyámügyi eljárással kapcsolatos előírásokat is.

Joganyag: 208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet a szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyekben közreműködő központi hatóságok feladatainak ellátásáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos: 2022. 06. 15., 2022. 08. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályai

Főszabályként közterület-használati hozzájárulás nélkül lehet árusítani azokat a sajtótermékeket, amelyek „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktussal, illetve humanitárius katasztrófával, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárításával kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz[nak].”

Az engedélymentesség feltételeit, a kivételszabályok betartását és az egyéb előírások érvényesülését a rendőrség jogosult ellenőrizni. A jogsértőkkel szemben 100 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő bírság szabható ki.

Joganyag: 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos: 2022. 06. 15., 2022. 06. 29.

Megjegyzés: új jogszabály