Jogszabályfigyelő 2022 – 26. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 26. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 26. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 26. hét 2022/07/04
Jogszabályfigyelő 2022 – 26. hét 11:57

Alábbi cikkünkben a 2022/105-107. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a jogi szakvizsga díjairól, a bírósági végrehajtói szolgálat átadásáról és a minősített munkaerő-kölcsönzési tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásba vételről olvashatnak.

Emelkednek a jogi szakvizsga díjak

Az igazságügyi miniszter rendeletmódosítása következtében 2022. augusztus 1-jétől emelkednek a jogi szakvizsga díjak. Az új díjtételeket a 2022. július 31-ét követően jogi szakvizsgára, megismételt részvizsgára vagy pótvizsgára való jelentkezés, illetve 2022. július 31-ét követően megtartott jogi szakvizsga esetében kell alkalmazni.

Joganyag: 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a jogi szakvizsgáról

Módosította: 17/2022. (VII. 1.) IM rendelet

Megjelent: MK 2022/107. (VII. 1.)

Hatályos: 2022. 08. 01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

A végrehajtói szolgálat átadása, a végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésének részletszabályai

Ha az önálló bírósági végrehajtó szolgálati jogviszonya megszűnik, illetőleg áthelyezésre, kölcsönös áthelyezésre, felfüggesztésre vagy szünetelésre kerül sor, a végrehajtó helyett annak (kirendelt) állandó helyettese jár el. A végrehajtó erre tekintettel 15 napon belül köteles a végrehajtói szolgálata átadására – derül ki az alábbiakban hivatkozott rendeletből, amely meghatározza az átadás-átvétel részletszabályait is.

Joganyag: 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos: 2022. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

Minősített munkaerő-kölcsönbeadó nyilvántartásba vétele

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a Kormány a munkaerő-kölcsönzési tevékenységet minősített kölcsönbeadóként végzők nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait. (Minősített kölcsönbeadó az a munkáltató, aki harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására jogosult a vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek alapján.)

Joganyag: 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos: 2022. 06. 29.

Megjegyzés: új jogszabály