Jogszabályfigyelő 2022 – 30. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 30. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 30. hét

Jogszabályfigyelő 2022 – 30. hét 2022/08/01
Jogszabályfigyelő 2022 – 30. hét 09:10

A 2022/124-127. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a jövő évi költségvetéssel, illetve a területi közigazgatással és az Alaptörvény legutóbbi módosításával összefüggő két nagy törvénycsomag ismertetése mellett a felszámolási eljárások veszélyhelyzeti szabályairól is olvashatnak.

A 2023-as költségvetés megalapozása

Az adótörvények mellett egyebek között a területfejlesztési törvény, az egyesülési jogról szóló törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény, a hulladékgazdálkodási törvény, a Ptk. és a Ptké., valamint a Pp., továbbá a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény szabályai is változnak a 2023-as költségvetés megalapozása körében.   

Joganyag: 2022. évi XXIV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/127. (VII. 27.)

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 01., 2022. 08. 11., 2022. 08. 20., 2022. 08. 26., 2022. 08. 27., 2022. 09. 01., 2022. 10. 01., 2022. 11. 01., 2023. 01. 0., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

Megjegyzés: 78 törvény módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

A felszámolási eljárások veszélyhelyzeti szabályai

Az ukrajnai fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a felszámolást érintő rendelkezései eltérő alkalmazásáról döntött a Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletében.

Joganyag: 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/127. (VII. 27.)

Hatályos: 2022. 07. 28., 2022. 08. 11.

Megjegyzés: új jogszabály

A területi közigazgatás működésével és az Alaptörvény új rendelkezéseivel kapcsolatos módosítások

Közel kétszáz törvény szabályait érinti az a jogszabálycsomag, amely a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról címet viseli.

A törvénycsomag első fejezete tartalmazza a területi közigazgatással kapcsolatos változásokat, így rendelkezik egyebek között a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok adatkezeléséről, az egyedi eljárásrend alkalmazhatóságáról, az aláírásminta-alapú dokumentumhitelesítésről, illetve a kormányhivatalok által vezetett aláírásminta-nyilvántartásról, valamint az adatváltozás-kezelési és az adatváltozás-bejelentési szolgáltatásról, továbbá azok igénybevételéről.

Az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben több mint 180 törvény módosul. Ezek többségénél csupán szövegcserés változásokról van szó a megyék átnevezésével összefüggésben, de találhatunk érdemi módosításokat is a törvénycsomagban.

Joganyag: 2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/118. (VII. 18.)

Hatályos: 2022. 07. 26., 2022. 08. 01., 2022. 08. 25., 2022. 10. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

Az Alaptörvény egységes szerkezetben

Az Alaptörvény tizenegyedik módosításának elfogadására tekintettel 2022. július 25-én megjelent a Magyar Közlönyben az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege.

Joganyag: Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

Módosította: –

Megjelent: MK 2022/124. (VII. 25.)

Hatályos: –

Megjegyzés: jogszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege