Közös feladat és felelősség – Eszmecsere a Kandó klubban

Közös feladat és felelősség – Eszmecsere a Kandó klubban

Közös feladat és felelősség – Eszmecsere a Kandó klubban

Közös feladat és felelősség – Eszmecsere a Kandó klubban 2019/11/28
Közös feladat és felelősség – Eszmecsere a Kandó klubban 08:05

Együttgondolkodás és építő jellegű nézőpontcsere jegyében zajlott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tisztségviselői valamint a Budapesti Corvinus Egyetem és az Óbudai Egyetem oktatói és hallgatói között, a Kandó Klub szervezésében november 27-én megtartott rendezvény. A kerekasztal-beszélgetések résztvevői a felsőoktatásban és szakképzésben tapasztalt nézeteikről, az elméleti tudás és a valós gyakorlat összevetéséről alkotott véleményüket vitatták meg.

A vendégeket Trautmann László a Corvinus Egyetem docense köszöntötte, elismerését és köszönetét fejezve ki Szén Istvánnak az Óbudai Egyetem KVK oktatójának és Baranyi Dánielnek a Kandó Klub titkárának az esemény megszervezéséért.

A Kandó klub második alkalommal megrendezett találkozóján mentorként résztvevő tisztségviselők és szakemberek között a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát Nagy Elek elnök, Kupcsok Lajos elnöki főtanácsadó, Zsabka Zsolt, a Kandó Klub elnöke, a BKIK Ipari tagozatának elnöke és Nánásy Csaba, tagozati alelnök képviselte. A felsőoktatási intézmények részéről  Traumann László, a Budapest Corvinus Egyetem docense  és Szén István, az Óbudai Egyetem KVK mestertanára,  a vállalkozói oldalról pedig Tankó Zoltán, az Ikarus Járműtechnikai Kft és Antal Attila, a BUM Kft ügyvezetője vettek részt a kerekasztal-beszélgetésekben.

Nagy Elek elnök köszöntőjében a kamara és az egyetem által kezdeményezett párbeszéd fontosságát emelte ki, amiben a résztvevők kézzelfogható tapasztalatokat tudnak egymással megosztani. Nem elméleti eszmefuttatásokra, hanem valós tapasztalatokra van szükség – hangsúlyozta, melynek alátámasztására a közvetlen környezetéből osztott meg a hallgatósággal egy életszerű történetet.

A téma felvezetése után a résztvevők – a különböző tudományágak hallgatói, a BKIK tisztségviselői és egyetemi tanárok – 8-10 fős társaságba szerveződve folytatták a beszélgetést.

A negyedik ipari forradalom, a napjainkban zajló digitalizáció berobbanása nemcsak az új technológiák és eszközök létrehozását, hanem a felsőoktatásban, a szak- és humánerőforrás képzésben is új, innovatív tudás megszerzését feltételezi. De vajon hogyan ültethető át a megszerzett elméleti tudás a gyakorlatba? Hogyan lehet áthidalni a generációs problémákat és miként lehet erősíteni a munkaadók és a jövő műszaki, gazdasági és humán értelmiségének az együttműködését? Hogyan definiálható a siker, és mi a titka? Hogyan éljük meg és kezeljük a kudarcokat? Mi az elvárás önmagunkkal szemben, melyek a kritikus pontok és milyen elvárásaik lehetnek a munkáltatóknak és munkavállalóknak egymással szemben? Mit tűztünk ki célként, és mit szeretnénk elérni tíz év távlatában a munka világában és a magánéletben?

Az egyes csapatokban felmerülő kérdésekre a szakemberek és hallgatók közösen keresték a választ. Az élénk eszmecserében résztvevő partnerek egyenrangú félként ütköztették véleményüket, osztották meg gondolataikat, tapasztalataikat és fogalmazták meg javaslataikat, melyet később írásban rögzítve is eljuttatnak majd a döntéshozókhoz. Abban vita nélkül egyetértettek, hogy feladatunk és felelősségünk is közös abban, hogy a jövő vállalkozói hazai pályán találják meg a lehetőséget a fejlődésre, a tanulásra és vállalkozásra.

Galéria