Learning by Doing

Learning by Doing

Learning by Doing

Learning by Doing 2017/03/23
Learning by Doing 10:40

Learning by Doing

Kapacitásnövelés a Duna régió szakképzési partnerségei számára, a szakképzés hatékony reformja érdekében

A Duna Transznacionális Program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló projekt átfogó célja a hatékony és munkaerőpiaci igényeket kiszolgáló szakképzés meghonosítása a Duna régió országaiban a szakképzésben érdekelt helyi szereplők kapacitásfejlesztése révén, jelentősen hozzájárulva a térség intelligens fejlődéséhez.

A projekt specifikus céljai:

  • a szakképzés reformjában érdekelt szereplők kapacitásfejlesztése tanulmányutak, határokon átnyúló tudásmegosztás keretében,
  • az érintett szereplők közötti nemzeti és transznacionális együttműködés erősítése, a szakképzés hatékony reformját és adaptálását segítő kézikönyv megírása, továbbá egy, a szakképzés tudástranszferével foglalkozó tudásközpont létrehozása révén,
  • az egyes országok/régiók helyzetének felmérése, nemzeti és regionális szintű stratégiák és szakpolitikai ajánlások kidolgozása.

A projekt során a szakképzésre vonatkozó elképzelések és célok meghatározásából kiindulva, az országspecifikus szcenáriók kidolgozását követően jutunk el hosszú távú regionális/nemzeti stratégiákig és szakpolitikai ajánlásokig. A kialakításra kerülő kézikönyv, a régió szakképzési rendszereinek átalakítását meghatározó legfontosabb tényezőket gyűjti össze, míg a tudásközpont mint transznacionális intézmény és fórum a szakképzési rendszerek átalakulásának nyomon követését, folyamatainak szakértelemmel történő támogatását célozza tudásmegosztás révén.

A mintegy 30 hónap alatt megvalósuló projekt témája és térségi relevanciája miatt stratégiai jellegű, amelyben egyrészt minden Duna régió ország képviselteti magát, másrészt nemcsak kamarák vesznek részt benne, hanem a legtöbb országból nemzeti szintű hatóság is bevonásra került.

A projekt költségvetése: 2 359 000 EUR.
A projekt saját honlapja itt  érhető el.

További információ a projekttel kapcsolatban: learningbydoing@bkik.hu