Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program 2022/12/01
Magyar Falu Program 08:50

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi levelet juttatta el kamaránkhoz a Magyar Falu Program támogatás bővítésével kapcsolatban.

Megkereséssel éltünk a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos úr, Gyopáros Alpár felé melyben kértük, hogy a 8 milliárd forintos kerettel tervezett kistelepülésen működő (2000 fő alatti) élelmiszerüzlet megnövekedett működési költségeikhez történő hozzájárulási támogatás ne de minimis keret terhére kerüljön elszámolásra. Továbbá kértük, hogy a támogatotti kör kerüljön kiszélesítésre akár település méret növelésével, akár új paraméterként a 400 négyzetméter alatti boltok kerüljenek beemelésre. 

Kormánybiztos úr válaszlevelében az állami támogatási szabályok tekintetében megnyugtató választ tudott adni. A vállalkozások részére nyújtott támogatás az Európai Bizottság által elfogadott ideiglenes válságkezelési keret alapján történik majd, amelynek legutóbbi módosítása eredményeként 2 millió euró összegre emelkedett a 2023.12.31-ig adható – TCF 2.1. jogcím szerinti – támogatás értékhatára.

A megkeresésben felvetett másik kérésünk tekintetében az érintett kört sajnos nem áll módjukban bővíteni. Kormánydöntés alapján a támogatás a 2000 fő vagy az alatti lakosságszámú kistelepülésen működő, alapvető élelmiszereket értékesítő üzletek számára lesz elérhető, tekintettel arra, hogy a kistelepülések részéről az egyik legfőbb problémafelvetés a kisboltok hiánya vagy megszűnésük veszélye volt, ugyanis az elmúlt évtizedekben országszerte, de különösen a falvakban volt jellemző a kiskereskedelmi egységek számának csökkenése.

A folyamatos országjárás keretében az utóbbi hónapokban érzékelhető volt számukra, hogy a kisboltok számára a korábbi COVID helyzet, majd a szomszédban zajló orosz-ukrán háborús helyzet okozta gazdasági és társadalmi folyamatok további komoly nehézséget jelentenek. A hatósági ár, a rezsi-növekedés és a fogyasztási mérték csökkenése még nagyobb arányban sújtja ezeket az üzleteket, mint az ágazat többi szereplőjét. Azonban, ha bezárnak, az a falvak lakosságán csapódik: több utazás, benzinköltség, kényelmetlenség, nagy szupermarketek felkeresésének szükségessége stb.

Pozitívan értékelhető válaszban továbbá, hogy a négyzetméterre vonatkozó javaslatunkat megvizsgálják, és indokolt esetben beépítik a pályázati rendszerbe.

Figyelemmel arra, hogy a pályázat értékelése során, előre meghatározott objektív szempontok alapján szeretnék differenciálni az üzemeltetők között, minden javaslatot, észrevételt szívesen vesznek a leghatékonyabb támogatás meghatározása érdekében.

Kormánybiztos úr kéri, hogy a fenti javaslatokat a kamara gyűjtse össze és juttassa el részükre, így amennyiben további javaslattal élnének szíveskedjenek azt részemre megküldeni a kozgazd@mkik.hu e-mail címre.

Támogató együttműködését megköszönve,

Üdvözlettel:

Budapest, 2022. november 30.

Dunai Péter főtitkár

MKIK