Mestervizsga-bizottsági elnökök pályázata

Mestervizsga-bizottsági elnökök pályázata

Mestervizsga-bizottsági elnökök pályázata

Mestervizsga-bizottsági elnökök pályázata 2019/02/05
Mestervizsga-bizottsági elnökök pályázata 11:20
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a továbbiakban: MKIK MMSZ) 6. § (3) bekezdése értelmében 2019. február 5-i egységes megjelentetési dátummal, a kiírásban felsorolt szakmákban (lásd lent) pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre. Pályázhat továbbá az a jelölt is, akinek a 2018. évben kiírt mestervizsga-bizottsági elnöki pályázatra benyújtott pályázata a megjelölt szakmai végzettsége vagy tevőleges legalább 10 éves gyakorlati ideje hiánya miatt nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak, de időközben teljesítette az erre vonatkozó feltételeket. A pályázat feltételei a következők:
 
 1. Mestervizsga bizottsági elnök az lehet, aki
  a) elsősorban az adott szakmában mestercím használatára jogosult, másodsorban az, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember, továbbá
  b) az adott szakmát (főbb szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 10 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen gyakorolja (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania, amely igazolás nem lehet 30 napnál régebbi),
  c) büntetlen előéletű,
  d) rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
  e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,
  f) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének,
  g) a pályázat beadásának évében vagy azt megelőző évben igazoltan szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken vett részt.
   
 2. Pályázni az MKIK MMSZ 2. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet az alábbiak szerint:
  a) iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata (kamara által hitelesítve),
  b) szakmai önéletrajz,
  c) kamarai tagság igazolása,
  d) legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (aláírva, szervezet, cég vagy vállalkozás pontos megnevezésével, a pályázó által megjelölt szakmai terület, területek relevanciájával),
  e) szakmai gyakorlat igazolása (szakmánként), TB igazolással (a/elterjesztő kamara által a releváns gyakorlati idők kigyűjtésével, FEOR azonosítással), vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás, vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (a felterjesztő kamara által ellenőrizve, releváns tevékenységek kiemelésével, hatályosság dátumának ellenőrzése mellett), amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi,
 • Látszerész és fotócikk-kereskedő mester
 • Magasépítő mester
 • Motorkerékpár-szerelő mester
 • Műanyag-feldolgozó mester
 • Olvasztár és öntő mester
 • Órás mester
 • Ortopédiai cipész mester
 • Ortopédiai kötszerész és fűzökészítö mester
 • Ortopédiai műszerész mester
 • Ötvös, fémműves mester
 • Papírgyártó és feldolgozó mester
 • Szárazépítő mester
 • Szűcs mester
 • Tetőfedő mester
 • Tisztítás-technológiai mester
 • Vadászpuska műves mester
 
Csak hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb fesorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat MKIK által történt kiértékelését követően a hiánypótlás jellegéről és lehetőségéről szóló tájékoztató e-mail megküldését követő 10 naptári napon belül lesz lehetőség. 
 
A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 2. pontban felsorolt mellékletek és a pályázatban külön feltüntetett nyilatkozatok hiánytalan csatolását követően az MKIK MMSZ 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MKIK-hoz legkésőbb 2019. február 21. 16:00 óráig lehet a felterjesztő területi kamaráknak benyújtani személyesen vagy postai úton. A megjelölt beadási határidő a hiánytalan pályázati anyag MKIK-ba történő beérkezésének dátumát jelenti. A pályázatok elbírálásának eredményéről írásban értesítjük a területi kamarákat, akiknek további feladatát képezi a pályázók hivatalos kiértesítése a pályázat eredményéről.