Munkajogi és munkahelyi felkészülés a vírusjárvány második hullámára

Munkajogi és munkahelyi felkészülés a vírusjárvány második hullámára

Munkajogi és munkahelyi felkészülés a vírusjárvány második hullámára

Munkajogi és munkahelyi felkészülés a vírusjárvány második hullámára 2020/09/15
Munkajogi és munkahelyi felkészülés a vírusjárvány második hullámára 13:08

A Munka Törvénykönyve szabályozásához képest milyen eltérő előírások érvényesülnek jelenleg? Mi történik akkor, ha a munkavállaló azért nem tud munkát végezni, mert a kiskorú gyermekével kell otthon maradnia egy iskolai járványügyi helyzetben? Jelenleg milyen munkavédelmi intézkedések terhelik a munkáltatókat? Mit tehet a munkáltató, ha egy munkavállaló köhög, a többiek pedig nem akarnak emiatt bemenni dolgozni? Jogosultak-e a munkavállalók az otthoni munkavégzésre? Ilyen és más hasonló kérdésekre keressük a választ a koronavírus járvány második hullámára való felkészülés körében e heti hírlevelünkben. 

A munkáltató elrendelheti-e a munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzését, kötelezheti-e koronavírus tesztre a munkavállalót?

A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, így ennek érdekében a munkavállaló kötelezhető a koronavírus tesztre. 

Ki fizeti a koronavírus tesztet?

Ha a munkáltató a Munka Törvénykönyve és a munkavédelmi törvény szerinti általános kötelezettségeinek teljesítése érdekében rendeli el a koronavírusteszt elvégzését, illetőleg a koronavírusteszt az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosításához szükséges, úgy annak költségeit a munkáltató köteles viselni.

Milyen munkavédelmi szabályokat kell betartani a COVID-19 munkahelyen történő terjedésének megelőzésére? Honnan ismerhetők meg ezek a szabályok?

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya összeállított egy igen gyakorlati megközelítésű segédletet a munkáltatók részére a COVID-19 munkahelyen történő terjedésének megelőzésére vonatkozó munkáltatói kérdés és feladatlistáról. A segédlet innen tölthető le: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=750.

Javasolható, hogy a munkáltató folyamatosan, a helyzetnek megfelelően vizsgálja felül és frissítse a munkahelyi kockázatértékelését a COVID-19 terjedésének megakadályozására és a munkavállalók COVID-19 expozíció kockázatának minimalizálására. A munkáltató rendszeresen tájékozódjon a COVID-19 humán járványt okozó új koronavírus terjedésének megakadályozására szolgáló intézkedésekről és iránymutatásokról, és arról, hogy mi várható ezeknek az intézkedéseknek a bevezetésétől.

A munkáltató értékelje az otthonról végzett munka lehetőségét, és tegye irányadóvá, hogy így dolgozzanak legalább a veszélyeztetett vagy sérülékeny munkavállalók. Ehhez érdemes megállapodni a dolgozókkal azokról a munkaszervezési lehetőségekről (egységek átszervezéséről, a szünetekről és egyéb olyan intézkedésekről), amelyek a munkahelyen egyidejűleg csökkenő létszám és a fizikai távolság fenntartása érdekében szükségesek. Szükséges a munkaállomások, az íróasztalok átalakítása a fizikai távolságtartás teljesítéséhez, ha eddig még nem történt volna meg.

A minisztériumi segédlet részletes tanácsokat, javaslatokat ad a kockázatértékelések aktualizálására, a szükséges intézkedésekre, a személyi higiéniás feltételek biztosítására, a fizikai távolságtartásra, a munkavédelmi oktatásokra, a takarítás és fertőtlenítés rendjére. Ezen túl a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (https://nnk.gov.hu) közzétett tájékoztatókban és a kormányzati honlapon (https://koronavirus.gov.hu) részletes információk találhatók a fertőzés tovább terjedésének megakadályozására vonatkozóan. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya hivatalos honlapján (www.ommf.gov.hu) pedig az Általános információk alatt, az Egyéni védőeszköz menüpontban található összefoglaló az arc/szájmaszkokról. 

Maradhat-e a munkavállaló táppénz nélkül karantén alatt az augusztus végéig megtörtént utazása miatt? 

Igen, de alapvetően csak egy esetben. Ugyanis 2020. 08. 13. napja óta az a biztosított, aki részére magánútlevéllel végrehajtott, nem hivatalos célú kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére történő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek. Viszont a magánutazásokat leszámítva, ha valakit közegészségügyi okból a foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit egyéb indokból közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen, munkakörben átmenetileg sem foglalkoztatható, keresőképtelennek minősül továbbra is.

Van arra előírás, hogy mennyibe kerül a koronavírus teszt?

Az országos tisztifőorvos meghatározta a teszt térítési díját. A vizsgálat díja légúti mintából 27.000,-Ft, a mintavétel díja pedig 3.500,-Ft, azaz összesen 30.500,-Ft. Angol nyelvű felára 1.000,-Ft. Szombati vizsgálat, illetve hétköznapi aznapi eredmény kiadás esetén a vizsgálat díja 45.750,-Ft. Ez utóbbihoz azonban a mintavételnek délelőtt 10 óráig meg kell történnie. A magánszolgáltatók díjszabására az előírás nem vonatkozik.

Hogyan adózik a munkáltató által biztosított koronavírus teszt?

A személyi jövedelemadó törvény kitétele szerint nem keletkezik adóköteles bevétel a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása esetén. Ezért, ha a koronavírusteszt az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosításához szükséges, úgy a hivatkozott rendelkezés értelmében sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nem keletkezik adókötelezettsége.

Megtagadhatják-e a munkavállalók a munkahelyre való bemenetelt, ha kiderül, hogy a dolgozók között fertőzött van?

Erre a kérdésre nem adható általánosságban igen vagy nem válasz, mindig a tényleges helyzettől függ, hogy a munkavállaló megfertőződése mellett az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak-e a munkahelyen. Véleményünk szerint mindaddig, amíg a munkahelyen legalább a fertőzött dolgozó munkaeszközei, és munkahelyi érintett környezete nem lett megfelelően és szakszerűen fertőtlenítve, a vele, illetve munkaeszközeivel kapcsolatba került vagy kerülő többi munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést a saját maga és családja, illetve más személy egészsége közvetlen és súlyos veszélyezettsége elkerülése érdekében.

Megtagadhatja-e a munkavállaló a munkahelyre való bejárást a vírusfertőzéstől való félelmére hivatkozva?

A munkavállalónak alapvetően nem áll jogában, hogy a koronavírus járvány esetén a munkájától távol maradjon, nyilván amennyiben maga nem fertőzött. Ez még azokra is vonatkozik, akik életkoruk vagy krónikus betegségük miatt veszélyeztetett csoportba tartoznak. Önmagában a munkatársak köhögése, egyéb objektívan megindokolható gyanú, illetve a veszélyre utaló további jelek hiányában nem elegendő indok. A körülményektől függően az indokolatlan távolmaradás miatt a munkáltató felmondással vagy azonnali hatályú felmondással meg is szüntetheti a munkaviszonyt. A munkáltató egyébként a munkavállaló járvány miatti távolmaradási kérelméhez sem köteles hozzájárulni, vagy a hozzájárulását fizetés nélküli szabadsághoz kötheti.

Milyen előírás vonatkozik arra az esetre, ha közegészségügyi okból bezárják a munkavállaló kiskorú gyermekének nevelési, oktatási intézményét, vagy csoportját, és nincs más, aki gondoskodni tudna róla?

Ha az óvoda vagy iskola bezár, és a gyermek korából adódóan ellátásra szorul, a szülőknek mindent meg kell tenniük azért, hogy egyéb módon (pl. a másik szülő bevonásával) gondoskodjanak a gyermek ellátásáról. Amennyiben ez másképp nem oldható meg, általában fennáll a munkavállaló joga a munkavégzés megtagadására. A Munka Törvénykönyve szerint ugyanis a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára. Az ilyen távollét időtartamára azonban nem illeti meg távolléti díj a munkavállalót. Nagyobb munkáltatóknál szóba kerülhet ilyenkor a Cafeteria terhére fizetett szabadnapok vásárlása is. 

A világjárvány okozta helyzetre tekintettel a legfontosabb dolgunk a megelőzés. Fokozott figyelemmel és elővigyázatossággal járjunk el, figyeljünk oda magunkra és környezetünkre egyaránt!

Szerző: dr. Brózmann Attila, ügyvéd
Forrás: Bán és Karika Ügyvédi Társulás