Önfoglalkoztatók támogatásának bővítési javaslata – ITM válasz

Önfoglalkoztatók támogatásának bővítési javaslata – ITM válasz

Önfoglalkoztatók támogatásának bővítési javaslata – ITM válasz

Önfoglalkoztatók támogatásának bővítési javaslata – ITM válasz 2021/06/30
Önfoglalkoztatók támogatásának bővítési javaslata – ITM válasz 10:08

 

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet megjelenését követően érkeztek jelzések a támogatással kapcsolatban, melyben jelezték, hogy a minden olyan tevékenység, amely folytatását a pandémia miatt bevezetett korlátozások lehetetlenné tettek szerepelnie kellene a támogatottak között.

A fentiekkel kapcsolatban az MKIK megkereste az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabályozásért felelős szaktárcáját, akiktől az alábbi válasz érkezett:

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatás elnevezésű konstrukció bevezetésének célja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet által több lépcsőben bevezetett korlátozásokkal közvetlenül érintett, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben felsorolt főtevékenységet végző, de munkavállalót nem  foglalkoztató, így ágazati bértámogatásra nem jogosult önfoglalkoztatóknak a tevékenységük korlátozása miatt kieső jövedelme részben kompenzálásra kerüljön.

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását szabályozó 310/2021. (VI.7). Korm. rendelet 1. melléklete a fent hivatkozott 485/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban került meghatározásra, tehát a Kormány álláspontjának megfelelően igazságos elvek szerint, a korlátozások által közvetlenül érintett támogatotti körnek nyújt segítséget. Az alanyi kör a főtevékenységet érintően tehát megegyezik az ágazati bértámogatás, valamint az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatás vonatkozásában. Ennek megfelelően a támogatotti célcsoport körében módosítás nem várható.

A levele mellékeltében bemutatott konkrét példákra reagálva, a masszőrök tekintetében a támogatási eszköz Hirdetménye a 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet szabályain alapulóan tartalmazza azt, hogy a „1.17. Fizikai közérzet javító szolgáltatás” tevékenységet végzőre csak akkor terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak. Ugyanez a szabályozás volt érvényben az ágazati bértámogatás tekintetében is, így az azonos célcsoport célzottság következtében közfürdőn kívül végzett ezen főtevékenység esetén a támogatás nem adható.

Az iskolai büfék vonatkozásában ugyanakkor a 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet tartalmazza az Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás tevékenységet, ami azért került be már az ágazati bértámogatás kedvezményezetti körébe is, hogy a fizikailag is az intézményekben működő vállalkozások (pl. iskola büfék) jogosultak legyenek a támogatásra. A fent bemutatott elvek alapján így az iskolai büfét főtevékenységként üzemeltető önfoglalkoztató jogosult az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására.