Pályázati ajánló! „Innovatív kapacitásbővítő program” Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál

Pályázati ajánló! „Innovatív kapacitásbővítő program” Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál

Pályázati ajánló! „Innovatív kapacitásbővítő program” Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál

Pályázati ajánló! „Innovatív kapacitásbővítő program” Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál 2021/10/21
Pályázati ajánló! „Innovatív kapacitásbővítő program” Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál 12:09

Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a következő pályázatra: 

 „Innovatív kapacitásbővítő program”

Innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál

(INKA/2021) 

A pályázatok benyújtására 2021. október 20-tól 2021. november 19-ig van lehetőség. 

Támogatás célja

A program célja, innovatív komplex kapacitásbővítő beruházások támogatása által a mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének és termelékenységének növelése, valamint a foglalkoztatás bővítésének ösztönzése.

A vállalkozás az innovatív komplex beruházás megvalósításához kapcsolódó képzések által a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék/szolgáltatás létrehozását (új vagy lényegesen módosított eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor).

Az innovatív komplex kapacitásbővítéshez kapcsolódóan a támogatásban részesülő mikro-, kis-, és középvállalkozás foglalkoztatáspolitikai szempontból az alábbiakat vállalja:

  • foglalkoztatási kötelezettség: a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszám fenntartása – illetve a támogatott beruházás által létrehozott új munkahelyek megtartása – a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt, továbbá
  • új munkahelyek létesítése: a beruházással érintett székhelyén/telephelyen/fióktelepén legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, valamint
  • képzés: az újonnan alkalmazott technológia érdekében a meglévő – valamint felvételre kerülő – munkavállalók képzése saját forrásból. Ennek megfelelően a munkavállalók képzése a program keretében nem támogatható, de az új technológia elsajátításának (betanítás) díja – a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részeként – elszámolható. 

A program elsődleges célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások innovatív kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, versenyképességének, termelékenységének, valamint foglalkoztatási kapacitásának növelése. 

A program közvetett célja, hogy

  • a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók foglalkoztatása a három éves foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt,
  • új munkahelyek létesítése: a pályázó a beruházással érintett székhelyén/telephelyen/fióktelepén legalább 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet
  • a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan felmerülő képzési igény megvalósításával (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni és be kell tanítani) közvetve elősegítse a pályázó által alkalmazott, vagy a felvételre kerülő munkavállalók képzését annak érdekében, hogy a pályázó az újonnan alkalmazott technológiának megfelelően felkészített és munkatapasztalattal rendelkező munkavállalókat foglalkoztasson. A pályázó saját költségére biztosítja a munkavállalók képzését, azonban az új technológia elsajátításának (betanítás) díja a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részét képezi, így az elszámolható.  

 

Pályázók köre

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
  • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (egyéni cég nem nyújthat be pályázatot).

A részletes kiírás IDE kattintva olvasható.